Formanden for Dansk Iværksætter Forening: Der er brug for andet og mere end politisk tomgang. Forslag om investorfradrag og lavere kapitalskatter er velkomne, men de kan ikke stå alene.

30. August , 2017

Politisk handlingslammelse kvæler iværksætteri

Bestyrelsesformand i Dansk Iværksætter Forening, Peter Kofler. Foto: DIF

Danmark har brug for flere iværksættere, og et iværksætterfradrag kan være en af vejene til at få skruet op for iværksætterblusset i form af mere risikovillig kapital. Det er den nuværende og tidligere regeringer enige om, men hidtil har fradraget ladet vente på sig i årevis. Måske bliver 2017 året, hvor det lykkes.

Topskatten er dømt ude, men i kulissen arbejder regeringen på at lette skatter og afgifter for 10 milliarder kroner. Blandt overvejelserne er igen det såkaldte iværksætterfradrag.

Tilbage i maj 2014 annoncerede den daværende S-ledede regering i sin 2020-plan en ny skatteordning, der skulle tilgodese investorer og give dem mulighed for et skattefradrag på helt op til 650.000 for investeringer i små, unoterede virksomheder. Fradraget skulle sikre private investorer bedre muligheder for at investere i iværksættere.

Siden er forslaget blevet genfremsat af Løkke-regeringen i varierende udgaver. Det er da også ganske glimrende, hvis det denne gang rent faktisk lykkes at gennemføre forslaget. At skaffe kapital er ubetinget en af de helt store hurdler for den enkelte iværksætter.

Men reelt set er der tale om et investorfradrag. At det betegnes som et iværksætterfradrag er i bedste fald misvisende. Nok kan det være en fordel for iværksættere, at andre tilskyndes til at investere i deres virksomhed. Men først og fremmest er investorfradraget en fordel for de private investorer, der ønsker at placere deres penge i unoterede aktier. Forslaget er stærkt inspireret af lignende ordninger i Sverige og Storbritannien, hvor antallet af iværksættere er langt større end i Danmark.

Som formand for Dansk Iværksætter Forening er jeg glad for den tyngde, som iværksætteri og selvstændighedskultur har fået i regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen.

Men iværksætterfradraget er kun den ene del af ligningen. Regeringen overvejer forhåbentlig også at gennemføre tiltag, som kommer den enkelte iværksætter direkte til gode? I 2025-planen fra efteråret 2016 foreslog regeringen blandt andet en forsøgsordning med tre års skattelempelse for nye iværksætterselskaber. Her er der tale om en direkte vej, som er meget mere målrettet selve iværksætteren frem for investoren.

Der er brug for andet og mere end politisk tomgang. Forslag om investorfradrag og lavere kapitalskatter er velkomne, men de kan ikke stå alene. Lad os få handling og 90 mandater mobiliseret, så vi kan få skabt den nødvendige vækst og fornyelse af Danmark, som kun iværksætterne kan levere.

Politisk handlingslammelse har allerede kostet danske iværksættere dyrt!

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag