Iværksætterundersøgelsen

Danske Iværksættere

Danske Iværksættere kæmper hele tiden for at styrke danske iværksætteres vilkår. Derfor laver vi den årlige iværksætterundersøgelse, der tager pulsen på iværksætteriet i Danmark. Undersøgelsen sætter blandt andet fokus på danske iværksætteres udfordringer, udvikling, finansieringsmuligheder, samarbejde med de offentlige myndigheder og forventninger til fremtiden.

Iværksætterundersøgelsen bidrager til at skabe opmærksomhed omkring iværksættere i det danske mediebillede. Undersøgelsen bliver lavet hvert år i august, og herunder kan du se undersøgelserne lavet siden 2013.

Udtalelser til Iværksætteranalysen:

Peter Kofler, formand for Danske Iværksættere, kan kontaktes på 40 40 40 04 for yderligere kommentarer til årets undersøgelse.        
Peter Kofler kan også kontaktes på e-mail: peter@dkiv.dk

For artikler, relevante cases eller spørgsmål:

Dansk Iværksætter Forening hjælper gerne med at finde og videreformidle kontakt til relevante iværksættercases samt besvare spørgsmål på undersøgelsens resultater.        

Bliv gratis medlem i dag