01. October , 2014

Iværksættere & internationale fondsmidler

Anbefalingen fra flere sider lyder da også på mere handel og flere investeringer i Afrika. Det er anbefalingen både fra landbrugssektoren, udviklingssektoren og store dele af Christiansborgs politikere. Men hvordan skaber man linket mellem danske iværksættere og iværksætteriet i den tredje verden?

Læs med her, hvor vi møder BESTSELLERFONDEN, der til daglig arbejder for at give noget tilbage til de mindre privilegerede bl.a. ved at støtte internationalt og socialt orienterede iværksættere.Tager du rejsen hele vejen over Sahara til Kenyas hovedstad Nairobi, så møder du en storby i fremgang, men du møder samtidig også en storby, hvor fattigdom og slum hersker. BESTSELLERFONDEN har siden 1995 arbejdet for at bekæmpe fattigdom flere steder i verden. F.eks. støttede BESTSELLERFONDENi 2013 og 2014 forskelligelokale iværksættere i Nairobi gennemen såkaldt ”business incubatorGrowthHub”, der skal være med til atskabe den næste generation af ansvarligeiværksættere til bl.a. at udvikleKenyas landbrugssektor.

På Growthhub’en i Nairobi sidder enung mand i 20’erne ved navn Suraj,der har udviklet en metode til athjælpe Kenyas fattige landbefolkning.Metoden tager højde for både detvarme klima og de få midler ogmaskiner, som landmændene har tilrådighed. Gennem en mobil kværnkan landmændene kværne og bearbejdeafgrøderne hurtigt, så de ikkebliver ødelagt af varmen. Derefterbliver afgrøderne opbevaret i mobile”lastbilslagre”, der hurtigt kan kørestil markedet. Alt sammen foregårgennem et lejekoncept, der kommerbåde den fattige landbefolkning ogden private virksomhed til gode.

Kristian Sloth PetersenLANDBRUGSSPECIALISTER WANTED!
Er der noget, vi har i Danmark, så erdet ’know how’ inden for landbrug,teknologi og iværksætteri.
Og det ernetop i dette spektrum, at danskeiværksættere og virksomheder kanbidrage til udviklingen af Afrikaslandbrugssektor, mener Kristian Sloth,direktør i BESTSELLERFONDEN.

Hvordan kan man bedst knyttedanske iværksættere tættere tilfondens projekter?
“Efterspørgslen på viden inden forlandbrugsteknologi og fødevaresikkerheder stor i de fattige lande. Såknowhow og simple bæredygtigeinnovationer inden for landbrug, somer tilpasset de lokale forhold, kan være en god måde at knytte danskeiværksættere til vores projekter.Tendensen er inden for de senesteår, at udvikling og handel går hånd ihånd, så der er bestemt en mulighedfor at smæde nogle gode
samarbejdsrelationer på tværs af kontinenterne.Det altafgørende for os er, at det isidste ende også kommer de mindstprivilegerede til gode”.

Mærker I interesse for BESTSELLERFONDEN fra danske iværksættere?
”Indtil videre er det ret begrænset,hvad vi har oplevet af interesse fradanske iværksættere, men det erbestemt et område, som er interessantfor fonden. Når det er sagt, såer det altafgørende for BESTSELLERFONDEN,at både projektet ogiværksætteriets output har en socialprofil, der kommer fattige samfund ogindivider til gode. Der skal med andreord være en lokal forankring i projektetog være en lokal partner tilknyttetiværksætterens projekt”.

Oplever I, at der i dag er noglesærlige barrierer for, at danskeog udenlandske iværksættere kanteame up sammen?
”Jeg ved ikke, om man decideret kantale om barrierer, nok nærmere et forlille kendskab til ulandsløsninger. Derudoverer der også et stort element afkorruption i mange af de lande, hvorvi er repræsenteret. Det kan derfor gøre udvælgelsen af den lokale partnerbesværlig. Det er altafgørende atman bruger tid på at sætte sig ind i delokale forhold”.

 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag