14. May , 2014

MYTER OG FAKTA OM ENHEDSPATENTET OG DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL

MYTE 1 Der vil komme flere patenter på software og gener I dag udstedes mere end 95 % af alle patenter i Europa af den Europæiske Patentmyndighed (EPO), som også vil være ansvarlig for udstedelse af Enhedspatentet, under samme lov og praksis som i dag.

Der er derfor ingen forskel på, hvad der kan udtages patent på nu, og hvad der vil kunne udtages patent på med Enhedspatentet.

MYTE 2 Den fælles patentdomstol vil føre til forumshopping I dag skal retssager vedrørende patenter føres land for land. Fremadrettet vil alle retssager om Enhedspatentet blive ført ved én fælles domstol. Som domstolen er udformet med regionale og centrale kamre, vil en retssag kunne anlægges ved et bestemt regionalt kammer. Det får nogen til at advare om forumshopping. Men: forumshopping er virkeligheden i dag; f.eks. anlægges mere end 80 % af alle patentretssager i Tyskland, fordi tyske domstole anses som patenthavervenlige.

Det er et grundlæggende fundament ved den fælles patentdomstol, at det er samme lov og samme praksis, der gælder for alle 25 lande, dermed bliver forumshopping fortid.

MYTE 3 Danske virksomheder er bedre stillet, hvis Danmark står uden for Enhedspatentet Enhedspatentet bliver et faktum uanset afstemningsresultatet – spørgsmålet er, om Danmark er med eller ej. Står Danmark udenfor, vil danske virksomheder, som patenterer i Europa eller har Europa som marked, skulle forholde sig til Enhedspatentet. Og de vil kunne blive sagsøgt ved den fælles patentdomstol, såfremt de krænker andres Enhedspatenter.

Men danske virksomheder vil lide under, at Danmark ikke er en del af fællesskabet omkring patentet og domstolen: De vil ikke have danske rådgivere, som kan føre sager ved domstolen, og retssagerne kan ikke lægges ved et regionalt kammer i Danmark.

MYTE 4 Danske virksomheder vil blive trukket rundt i hele Europa til patentretssager Danske virksomheder oplever netop at blive stævnet ved domstole i andre europæiske lande i dag, og måske i flere lande samtidigt, hvilket blandt andet kan medføre, at virksomhederne med kort varsel skal finde rådgivere i disse lande og sætte sig ind i retspraksis i flere lande samtidigt.

Vedtages den fælles patentdomstol vil stævningen måske kunne blive udtaget ved et regionalt kammer i en anden region end Danmark, men danske advokater og patentrådgivere vil have kendskab til både lov og praksis og kan rådgive fra dag 1.

MYTE 5 Det er kun en fordel for store virksomheder Denne myte er let at punktere: Netop ved at reducere omkostningerne er den fælles patentdomstol og enhedspatentet en fordel for mindre virksomheder, der ligesom større virksomheder vil hilse omkostningsreduktioner velkomne.

MYTE 6 Alle æggene lægges i samme kurv med det fælles patentsystem Denne myte er ren skræmmekampagne: Ingen har på noget tidspunkt problematiseret, at et patent i f. eks. USA er et enhedspatent og ikke skal forfølges stat for stat.

Fordelene ved kun at skulle føre retssag ét sted burde være indlysende for både sagsøger og sagsøgte.

Læs om flere myter her.

Denne artikel er bragt i en særudgave af magasinet Iværksætteren om Patentdomstolen. Læs hele magasinet her.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag