14 . May , 2014

"JEG FORSTÅR SIMPELTHEN IKKE, HVORDAN MAN KAN VÆRE MOD PATENTREFORMEN"

Det hele starter en dag, hvor Thomas Willum Jensen kører i sin bil og bliver irriteret over de høje støjvægge, som er opsat langs vejen. Det er efter hans mening en ineffektiv måde at bekæmpe støj på. Han tænker, at det må kunne gøres bedre. Derefter går det slag i slag. Han udvikler et støjabsorberende autoværn og finder gennem sit netværk sammen med Henrik, Leon og Susanne, og sammen stifter de selskabet Nag1. Der søges og opnås dansk og amerikansk patent, forretningsplanen udarbejdes og producenter af autoværn rundt omkring i verden kontaktes.

Patentansøgninger er et mareridt For Thomas Willum Jensen har det været ”et mareridt at komme igennem patentprocessen… og det koster spidsen af en jetjager”. Han uddyber: ”Jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt, at jeg har søgt patent, men nogle gange så tænker man, om det virkelig kan være meningen, at det skal være så dyrt og tidskrævende. De fleste gode idéer er faktisk relativt simple, og det er vores også, så det er helt grundlæggende sådan, at hvis du ikke har et patent, så har du ikke en forretning. Patentet beskytter min idé”.

Opfindere er sjældent gode til at lave forretning Det er nu halvandet år siden, at opfinderen Thomas, sælgeren Leon, forretningsudvikleren Henrik og hans datter Susanne, der er advokat, gik sammen om at udbrede en god idé. De fire har hver især kompetencer, som er nødvendige for at kunne skabe en succesfuld forretning. Som Thomas Willum Jensen udtrykker det: ”Det, som jeg og mange andre opfindere har brug for, er hjælp fra nogle, der kan flytte idéen fra at være et patenterbart produkt til at få den gjort til en sund forretning. I bund og grund er det sjældent, at opfinderen også er en god forretningsmand”.

Den lange vej fra en god idé til en god forretning Vejen fra den gode idé til det endelige produkt kan synes uanet lang, og det støjabsorberende autoværn er da heller ikke at se endnu på nogen veje, men det nærmer sig! Ifølge Leon Samsø Pedersen er der stor interesse for produktet: ”Så sent som i sidste uge blev vi kontaktet af en i Australien, og vi er også med i et projekt i Moskva, selvom vores produkt endnu ikke er patenteret i Rusland”.

Patentreformen kan ifølge Thomas Willum Jensen give en hjælpende hånd. ”For opfindere og innovative personer vil den gøre vejen fra at få en god idé til at udbrede den til et langt større marked end bare Danmark kortere og mindre bureaukratisk. Og så kan man fokusere på det, som det egentlig handler om, nemlig at få skabt nogle arbejdspladser og skabe et produkt, der er salgbart”.

Patentreformen gør det nemmere at nå ud til et større marked Hos Nag1 er de begejstrede for de mange fordele, som de ser i patentreformen. Thomas Willum Jensen udtrykker: ”Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan være imod patentreformen”. Det vil have stor betydning for Nag1, at man med én fælles europæisk patentinstans vil spare både tid og penge, når man skal søge om patent i EU. Men det vil også blive lettere og billigere at skulle forsvare sit patent ved én fælles domstol fremfor i hvert enkelt land, ligesom de årlige omkostninger for at opretholde patentet vil være mindre end i dag. Leon Samsø Pedersen supplerer: ”Det kan da kun blive nemmere, når man kun skal gå ét sted hen for at søge patent – det kan jo næsten heller ikke blive andet. Og ligeså hvis man en dag står og skal forsvare sit patent. Og heldigvis også billigere”.

 

 - 24,1 KB

Denne artikel er bragt i en særudgave af magasinet Iværksætteren om Patentdomstolen. Læs hele magasinet her.

Kontakt

Emilie Wedell-Wedellsborg

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag