04. February , 2011

Produktansvar – mig eller producenten?

Jeg påtænker at begynde at forhandle noget elektrisk værktøj, som produceres i Kina, og som jeg har mulighed for at få rettighederne til at importere til det danske marked. Jeg har testet værktøjet og fundet kvaliteten i orden, men spørgsmålet trænger sig alligevel på, hvem der står med ansvaret, hvis der opstår alvorlige skader på personer eller ting, som kan henføres til fejl på produkterne. Det kan jo potentielt være et rigtig stort ansvar at stå med. Og hvilke former for straf kan komme på tale ved produktansvar – er det kun bøder, eller er der risiko for fængselsstraf?

Ansvaret for produkters skadevoldelse på personer/ting hedder populært produktansvar. Dette ansvar er der lavet en dansk lov om – og der er noget retspraksis, som tillige regulerer produktansvarsområdet. Det er dermed dobbeltreguleret i lov samt retspraksis. Retsstillingen er generelt betragtet den, at du som distributør også har ansvaret for de produkter som volder skade på personer/ting, som du distribuerer. Ansvaret er det der kaldes ”et ansvar udenfor kontrakt” – d.v.s. ansvaret indtræder uafhængigt af, om den der lider skade; (i) har købt produktet af skadevolder (producenten) eller af et senere led produktions- og/eller omsætningskæden, (ii) er forbruger af produktet, (iii) er en helt udenforstående tredjemand. Man kan normalt tegne et forsikringsprogram for sin virksomhed, herunder en dækning af skader af denne type ansvar. Bøder og straf vil afhænge af omstændighederne ved sagen og er med de forudsætninger du opstiller umuligt at bevare mere konkret. Yderligere vil jeg anbefale dig, at du får fat i en forsikringsagent, som kan hjælpe dig med praktikken i at få afdækket din erhvervsrisiko ved virksomheden du påtænker at starte. Håber det bevarer din henvendelse.

Advokat Peter Strandgaard, ADVODAN Grindsted, e-mail: pstg@advodan.dk,
tlf.. 75 32 07 00

 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag