04 . February , 2011

Er fremtiden lys for danske iværksættere?

Danmarks skal være verdens bedste nation for iværksættere – det siger politikerne. Men der er langt fra de højttravende ord til handling, og i mellemtiden lider de danske iværksættere. Kravene fra bankerne stiger, og iværksætterne følger med, og præsenterer mere og mere gennemarbejdede projekter. Alligevel kniber det med at skaffe penge til nye virksomheder og vækst i eksisterende, og mange gode projekter løber ud i sandet. Det er uholdbart, for det koster vækst og arbejdspladser, og det kræver handling. Nu.

Ingen vækst uden penge Dansk Iværksætter Forening arrangerede i slutningen af sidste år en række finansieringskonferencer, som havde til formål at gøre deltagerne opmærksomme på nogle af de muligheder, de har for at finde finansiering. På konferencen hørte vi igen og igen den samme problemstilling fremlagt af både jyske, fynske og sjællandske iværksættere: ”Banken vil ikke låne os penge”. Men med alle de finansieringsmuligheder, der efterhånden findes, hvorfor er det så et problem, at bankerne ikke vil låne penge ud – kan iværksætterne ikke bare gå et andet sted hen? Umiddelbart er svaret et klokkeklart jo, for der er tilsyneladende masser af alternativer til banken. Staten forsøger at støtte erhvervslivet gennem en række tiltag, som alle skal lette virksomhedernes adgang til finansiering. Et godt eksempel er Vækstfonden. Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der opererer med såkaldte ”kom-i-gang-lån”. Det er en lånegarantiordning, hvor virksomheder, der er under tre år gamle, kan låne op til én million kroner, hvoraf staten er garant for de 75 pct. Statsgaranterede lån er en glimrende idé, og vækstfondens produkter er også udmærkede, men de er ikke reelle alternativer til banken. De er supplementer. På samme måde er det med rigtig mange af de øvrige finansieringsmuligheder, staten i større eller mindre udstrækning garanterer for. De kan ikke stå alene – du skal omkring banken. Det er lige præcis her, kæden falder af det ellers velsmurte maskineri; bankerne låner ikke penge ud, selv når der kun er en meget lille risiko for tab.

God idé, men nej tak På vores finansieringskonferencer hørte vi om en god håndfuld håbefulde iværksættere, der havde fået positivt tilsagn fra de statsejede fonde, men alligevel gik slukørede hjem fra mødet med banken. Danmarks Statistik offentliggjorde i november sidste år en undersøgelse, der viser, at de erhvervsdrivende i stigende grad henvender sig i banken for at optage lån til udvikling af virksomheden. Det er i sig selv ikke overraskende, for de seneste års økonomiske tørke har drænet mange virksomheders likviditet, som derfor søges suppleret via banklån. Det, der overrasker, er, at bankernes udlån til erhvervslivet slet ikke er fulgt med efterspørgslen. Det til trods for, at bankpakke II netop havde til formål at få bankerne til igen at låne penge ud til erhvervslivet. Men bankerne lever jo af at låne penge ud. Hvorfor i alverden gør de det så ikke?

Bankerne skal sikre deres egen overlevelse Ifølge Finansrådet er årsagen til de manglende udlån blandt andet, at bankerne er underlagt finansiel lovgivning, som skal sikre, at de ikke løber for store risici, og dermed ender i uoprettelige problemer. De har fået besked på at polstre deres egen forretning, og må altså ikke løbe nogen betydelig risiko i forbindelse med lån til eksempelvis iværksættere. Bankerne ve og vel går forud for virksomhedernes. Problemet har altså rod i den politiske dagsorden, og det er desværre langsommeligt at påvirke beslutningerne på Borgen. I DIF arbejder vi for at øge vores politiske indflydelse, og vi vil også i fremtiden bruge den til at sikre bedre vilkår for danske iværksættere.

Vi må selv skabe væksten For at sikre forbedringer på den korte bane, bliver vi nødt til at kigge i en anden retning end Christiansborg. Vi må gøre noget selv! DIF fortsætter derfor rækken af finansieringskonferencer i 2011. Vi vil øge vores fokusering på at skaffe finansiering helt uden om bankerne, og vi vil gøre vores til, at statens støtteordninger på sigt kan fungere uden, at bankerne agerer bremseklods. Vi vil forsøge at få EU-støttemidler, eksempelvis mikrolån, ud i virksomhederne, vel at mærke uden om bankerne. Og i de tilfælde, hvor støttekronerne er betingede af anden medfinansiering, forestiller vi os, at et netværk af private investorer kan gøre det ud for bankerne. Det netværk er vi allerede i fuld gang med at bygge op. I Dansk Iværksætter Forening er vi derfor fulde af fortrøstning, og vi tror på, at fremtiden bliver lysere for danske iværksættere, hvis vi løfter i flok.

 

Kontakt

Hans Joergen Dalum

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag