23. April , 2009

Administrative byrder gør livet svært for danske selvstændige

Trods politiske løfter fra alle sider af folketinget om, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark, er der desværre ikke sket det store på området endnu. De danske selvstændige synes stadig, at det er administrativt tungt at drive virksomhed herhjemme.    Senest har analyseinstituttet Megafon i efteråret 2008 udført en analyse for a-kassen ASE, som viser, at ikke alene synes de selvstændige, at det er svært at overholde de offentlige regler i hverdagen, men endnu mere alvorligt viser undersøgelsen, at de offentlige regler rent faktisk får mange til at opgive at blive selvstændige. De offentlige regler er simpelthen for svære og for omfattende at finde ud af for mange mennesker.     Det må give stof til eftertanke, at 42 pct. af de adspurgte i ASE’s undersøgelse angiver, at de har svært ved at efterleve de offentlige regler. Og næsten 40 pct. svarer, at de synes, at det er svært at starte egen virksomhed i Danmark. Især i disse usikre økonomiske tider er det vigtigt, at der er gode muligheder for at starte nye virksomheder i Danmark for med gode betingelser for virksomhedsstart, skal der nok blive skabt nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser.     Langt de fleste selvstændige kender desværre alt for godt til omfanget af offentlige papirer og regler, som skal overholdes, og på trods af at vi lever i et moderne informationssamfund, har de fleste flere ringbind med offentlige papirer hjemme på kontoret. Rådgivning er alfa og omega Udover at arbejde med regelforenkling for de selvstændige, er det vigtigt, at der er findes et ordentlig rådgivningssystem, hvor iværksættere og de mere etablerede kan få hjælp til at starte virksomhed. ASE samarbejder derfor med Væksthusene i landets fem regioner, ligesom der er et godt samarbejde med Connect Denmark, Dansk Netværk og det, som hedder Early Warning. Herudover deltager ASE i diverse lokale iværksætter-arrangementer over hele landet.     Vores erfaring er, at jo bedre forberedt man er som selvstændig, jo større er sandsynligheden for, at det kommer til at gå godt. Det er derfor vigtigt, at der både findes rådgivningstilbud til iværksætterne, de mindre virksomheder og ikke mindst de større virksomheder, som måske har brug for gode råd til, hvordan de videreudvikler virksomheden. Hjælp fra bank og SKAT Derudover viser undersøgelsen, at iværksætterne/de selvstændige i høj grad opfatter pengeinstitutterne som medspillere, når der skal etableres en virksomhed – rent faktisk udtrykker mange iværksættere tilfredshed med den rådgivning, de får af banken. Det kan, måske ikke overraskende, hænge sammen med, at bankerne i høj grad har en egen-interesse i, at det går iværksætterne godt.     Også måske lidt uventet, hører vi ros til SKAT for deres rådgivning og hjælp i forbindelse med virksomhedsopstart. Også her kan det handle om, at SKAT har en egen-interesse i, at det går erhvervslivet godt. Regler der driller Det er ASE’s erfaring, at de selvstændige typisk har problemer med afskrivningsreglerne, og det er ganske uheldigt. Mange giver udtryk for, at de rent faktisk har svært ved at gennemskue reglerne, og det kan jo koste den enkelte virksomhed mange penge. Undersøgelsen dokumenterer til fulde denne erfaring, i det mere end halvdelen giver udtryk for, at afskrivningsreglerne er svære/meget svære at sætte sig ind i. Til sammenligning er det kun en fjerdedel, som opfatter momsreglerne som komplicerede. Konkurser truer Det er vist ingen hemmelighed, at antallet af konkurser herhjemme er stigende, i skrivende stund ligger de væsentligt over, hvad man oplevede på samme tidspunkt sidste år. Tilsvarende ser man også, at der er færre som vælger at blive iværksætter i disse usikre tider. Udover at det kan være svært at finde finansiering til at gå i gang, fortæller 73 pct. af de adspurgte selvstændige i undersøgelsen, at folk der er gået konkurs i høj/meget høj grad mødes med mistænksomhed og mistro af omverdenen.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag