17. April , 2009

Firmabil eller privatbil - og hvilken farve plader

Mange virksomheder har behov for at have bil til. Hvis der er tale om kørsel med varer, er det ofte en gulpladebil, men er det personbefordring, taler vi om en bil på hvide plader.
    Momsmæssigt er der forskel på biler med gule og hvide plader:
    For gulpladebiler, som kun anvendes til erhverv, er der momsfradrag både for køb og drift af bilen. Men hvis bilen anvendes delvist til privat kørsel, skal der betales en tillægsafgift i henhold til Vægtafgiftsloven (på mellem 900 og 5.500 kr., afhængigt bilens størrelse), og man kan ikke trække moms fra ved købet af bilen.
    På hvidpladebilerne kan man aldrig trække moms fra. Hverken ved købet eller driften af bilen.

To beregningsmetoder for erhvervsmæssig kørsel i privat bil

Princippet er, at virksomheden udbetaler et skattefrit beløb til ejeren eller medarbejderen, som stiller bilen til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.
    En betingelse for at der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse er, at der er en dokumentation for det kørte hos arbejdsgiveren. Der udbetales max kr. 3,35 pr. kørt kilometer op til 20.000 km. Herefter falder satsen til kr. 1,78.
    Hvis det er en enkeltmandvirksomhed, der er tale om, kan ejeren få refunderet kilometergodtgørelse efter de ovennævnte takster. Alternativt kan den selvstændige beregne de faktiske udgifter ved bilens drift og så fordele dem procentmæssigt. Også i dette tilfælde er det tilrådeligt med en kørebog, fordi skønsmæssige ansættelser altid kan betvivles.
    Det interessante ved denne metode er, at ud over de faktiske udgifter, kan man medregne en andel af de afskrivninger, der ville have været, hvis bilen havde været taget ind i firmaet. En grov hovedregel er, at det er en fordel ved køb af nye biler, hvor afskrivningen er stor, hvorimod kilometergodtgørelsen bedre kan betale sig ved ældre biler, hvor afskrivningen generelt er mindre.

Beskatning af fri bil

Hvis firmaet ejer og driver bilen, og ejeren eller en ansat har den til rådighed for privat kørsel, bliver personen beskattet af værdien. For en ny bil er der tale om 25 pct. af bilens pris op til 300.000 kr. og 20 pct. herefter. Dog mindst 40.000 kr.
    En grov hovedregel er at det bedst kan betale sig med firmabil, hvis det ikke er et gammelt lig, og der køres mange private kilometer. Men i hvert enkelt tilfælde er det nødvendigt at sætte sig ned og beregne sig frem til, hvilken ordning, som giver den bedste økonomiske situation.
 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag