17. April , 2009

Dansk iværksætterpolitik inspireres af internationale erfaringer

Til at starte med, og helt overordnet: hvorfor overhovedet rette blikket udad?”Visionen med det internationale samarbejde er at lære af de andre lande og deres erfaringer samt hente inspiration til nye tiltag i Danmark. Det er dog vigtigt ikke bare at kopiere tiltag, der har virket i andre lande. Måske er der forhold af historisk, kulturel og institutionel art, som gør at erfaringer fra andre lande ikke er anvendelige. Men omvendt kan der også være tilfælde, hvor der kan hentes inspiration fra de lande, der har de bedste vilkår for iværksættere. Det må afgøres ved en nærmere analyse og ved at diskutere de interessante tiltag med kolleger fra de andre lande,” siger Glenda Napier.     ”Vores data viser, at andre lande på nogle områder har formået at skabe bedre vilkår for iværksættere end os. Man kan sige, at vi bruger det internationale samarbejde til at forstå, hvad de andre lande præcist gør bedre end os for derefter at overveje, om det er relevant for os at udvikle en dansk version af et succesfuldt udenlandsk tiltag.” Hvilke konkrete samarbejder har I? Vi har to primære internationale samarbejder. Det ene er med OECD, hvor der er en masse gode og stærke ressourcer at trække på, både internt i organisationen og med de enkelte lande. Det andet store internationale iværksættersamarbejde er et konsortium med syv lande – Danmark, Sverige, Holland, Finland, Norge, USA og Canada – og med Storbritannien og Irland lidt på en sidelinie. Det er Anders Hoffmann (kreativ direktør i FORA, red.), der har taget initiativ til det, og jeg kører konsortiet i det daglige. Så Danmark har været primus motor i samarbejdet. Baggrunden for konsortiet – der hedder International Consortium on Entrepreneur-ship, eller ICE – er, at man i OECD altid havde en række førende lande, som godt ville tre skridt længere, end de andre. Derfor foreslog Anders Hoffmann, at man samlede disse og lavede en elitegruppe, der mødes et par gange om året, med FORA som sekretariat, og diskuterer iværksætterpolitik og data på højt niveau, og rykker derudaf. Det har fungeret godt,” siger hun. Konkursvarslingsystem Under konsortiet kører i øjeblikket flere forskellige projekter.     ”Vi har blandt et risikokapitalpolitik-studie kørende, hvor jeg lige har været i Holland i to uger og studeret hvilke politikker man har implementeret i den årrække, ministeriet har været involveret i at fostre risikovillig kapital. Det gør vi i alle ICE-landene. På den baggrund undersøger vi, hvilke politikker der i forskellige lande har medvirket til at ”kick-starte” og udvikle venturekapitalmarkederne,” beretter Glenda Napier.     ”Som en anden ting, skal vi i maj besøge Kauffman Foundation i USA og diskutere samarbejdsmuligheder. Her skal vi mødes med nogle førende iværksættereksperter. Kauffman og David Audretsch repræsenterer også USA i ICE-konsortiet.”     Et tredje eksempel er et projekt om konkurslovgivning, som den ansvarlige for Danmarks Iværksætterindeks herhjemme, Morten Larsen, har været udstationeret i OECD for at lave.     ”Vi forsøger nok at implementere et early warning-system, hvor vi kan identificere de virksomheder, som er tæt på konkurs, og tilbyde specielle services til dem, så de måske ikke går konkurs. Det er inspireret af, hvad de gør i Holland.”     I det hele taget ser FORA på, hvilke services de forskellige lande i konsortiet tilbyder virksomheder på regionalt plan.     ”En anden væsentlig del i konsortiet er et samarbejde omring iværksætterdata. Vi laver bl.a. en årlig kvalitetsmanual, hvor vi foretager en vurdering af de indikatorer inden for iværksætteri, som de forskellige lande bruger. Vi samler dem, som anvendes på tværs af lande og vurderer kvaliteten af indikatorerne. Er det de samme definitioner fra år til år og hvordan samles data ind. Det bruges af politikerne.”     Iværksætteruddannelser i de forskellige lande er endnu et fokusområde. FORA har vundet et udbud fra Europakommissionen, hvor der skal laves en stor analyse af iværksætteruddannelser på europæiske universiteter. Tunge poster Udstationering af medarbejdere er meget brugt i de internationale samarbejder, som Danmark indgår i.     ”Vi lige haft det hollandske økonomiministerium oppe og se hvad der foregår her – bl.a. på koblingen mellem et fleksibelt arbejdsmarked og iværksætteri. På samme måde udsender vi gerne medarbejdere til Holland, Finland, Storbritannien og USA for at hente inspiration til politik,” fortæller Glenda Napier.     Danmark har også spillet en rolle i besættelsen af nogle af de tunge, internationale poster inden for iværksætteri. ”Anders Hoffmann er formand i OECD’s Entrepreneurship Indicator Steering Group, hvor man mellem Europa, USA, Canada og Australien diskuterer, hvilke indikatorer man skal bruge for at forstå iværksætteri. Og Jørgen Rosted har været formand for den kommission, der hed CIEE under OECD, som har fokus på iværksætteri og iværksætterpolitik. Det er seriøse positioner, der også afspejler en stor tillid til de danske kræfter indenfor området,” siger hun.     ”Det skal dog understreges, at resten af Erhvervs- og Byggestyrelsen også er involveret i en række internationale aktiviteter. Vi kan ikke tage æren for det hele.”     Næste store internationale arrangement er det dansk-amerikanske ”Road to Growth” d. 6. juni. www.foranet.dk  

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag