07. April , 2009

En global uge for iværksætterlysten

Iværksætteri er for alvor kommet på den globale dagsorden. Uge 47 er udnævnt til at stå i iværksætteriets tegn ikke bare i Danmark, men på hele kloden, eller i hvert fald i de 60 lande, der støtter op under initiativet Global Entrepreneurship Week. Her til lands er Økonomi- og Erhvervsministeriet koordinatorer for programmet med titlen ”Start virksomhed – start vækst”.     ”Regeringen og erhvervslivets nøglespillere mødes i uge 47 for at diskutere, hvordan man i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for iværksættere og virksomheder her i landet og på den måde gøre Danmark til et af de lande i verden, der har flest virksomheder med vækstpotentiale,” siger kommunikationsmedarbejder Dorte Kaiser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.     Men det er bare ét programpunkt blandt mange. I løbet af uge 47 vil der være konferencer, foredrag, springboards og workshops der retter sig mod både skoleelever og studerende, potentielle iværksættere, og dem, som allerede er i gang og gerne se deres virksomhed vokse. Mere end tyve parter står bag arrangementerne.     ”Det er en stor glæde, at så mange gode kræfter bakker op om arrangementerne i uge 47. Netop fordi alle er gået sammen, har det været muligt at lave arrangementer overalt i landet,” siger Dorte Kaiser.     Det er tanken, at der skal etableres samarbejder med andre lande, så vi kan lære af, hvordan man griber problematikken an andre steder, og andre steder kan lære af os.     ”Vi håber, at Global Entrepreneurship Week bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor alle de lande der medvirker, kan lære af hinandens erfaringer.”

Aktiviteter landet over Blandt de aktører, der støtter op om initiativet herhjemme, er Væksthusene.     ”Vi laver events hele ugen mod dem, der starter op, og dem der er etableret og vil vokse – fem til hver,” fortæller kommunikationschef Katrine Nygaard Hansen fra Væksthus Hovedstadsregionen.     Mandag handler om finansiering, tirsdag om HR og ledelse, onsdag om salg og markedsføring, torsdag om teknologi og innovation og fredag om internationalisering.     ”Vi skal have målgruppen i tale, og det gør vi med fem meget store arrangementer, som vi lægger forskellige steder. Vi har lejet HT-busser, der vil køre folk rundt til bl.a. Danmarks mest innovative plejehjem hvor virksomheder og forskningsinstitutioner samarbejder med de ældre om udvikling af nye hjælpemidler. Vi besøger også Karrierebar i Kødbyen, hvor vi er inviteret på frokost og foredrag med folkene bag projektet,” siger Katrine Nygaard Hansen, og tilføjer, at Tor Nørretranders er blandt de mange foredragsholdere i busserne.     ”På Høje Taastrup Rådhus, får vi besøg af den amerikanske marketingguru Jack Trout, der er en af hovedkræfterne bag positionerings- og differentieringsbegreberne. Og fredag skal vi til Frederikssund og høre Poul Nyrup tale om globaliseringens udfordringer. En kulturpersonlighed kommer også og fortæller om, hvordan man forhandler i udlandet og en række virksomheder deler ud af deres erfaringer ugen igennem,” beretter hun.     En anden central aktør i iværksætterugen er iværksætterakademiet IDEA.     ”Vi har engageret os i et partnerforum med andre organisationer, og melder ind med aktiviteter, som sætter fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet,” siger projektassistent Jonas Holm Nielsen fra IDEA København.     ”Vi støtter herudover initiativet ved at opfordre studerende og undervisere til at engagere og involvere sig i ugen, og komme med gode ideer til udvikling af innovative produkter og koncepter.”     Vi afholder aktiviteter i regionerne landet over, som f.eks. en Solution Camp i Aalborg, der tager udgangspunkt i en tværfaglig løsning af et konkret problem fra en virksomhed med deltagelse af studerende fra forskellige uddannelsesretninger. I Århus bliver der en dag for studerende med fokus på, hvordan man bliver iværksætter, og i København har vi et arrangement sammen med Venture Cup og andre organisationer, som handler om at rejse for at lære,” fortæller Jonas Holm Nielsen.     GEW blev lanceret første gang i USA sidste år af den iværksætterifremmende Kauffmann Foun-dation sammen med britiske Make Your Mark med det formål at få iværksætteri ind i skolerne.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag