26 . March , 2009

DIF lancerer netværk for ambitiøse vækst- og videniværksættere

Innovationen og de nye arbejdspladser i Danmark drives frem af vækst- og videniværksætterne (VVI’erne). Men desværre skabes der for få af dem. Mange VVI’er når ikke deres virkelige potentiale eller dør under opstart.Ofte er det de samme faldgruber som ligger til grund for, at ellers perspektivrige VVI-virksomheder dør eller stagnerer. Manglende evne til at håndtere virksomhedens transition fra en udviklingsfase til den næste, manglende netværk og ambitioner samt adgangen til den rigtige rådgivning, er de vigtigste udfordringer for en ung VVI’er. Penge og erfaring De typiske faser i vækst og internationalisering kræver forskellige fokusområder og kompetencer. I opstartsfasen er en ambitiøs og gennemarbejdet forretningsplan vigtig. Typisk (om end ikke altid) ligger der teknologiudvikling bag virksomhedens forretningsidé, og denne skal beskyttes mod kopiering (IPR). Centralt er at skabe det rigtige ledelsesteam, og et netværk af lokale investorer og erfarne folk, der kan bringe markedskendskab og forretningserfaring ind i virksomheden. I opbygningsfasen ligger udfordringerne i at få testet og tilpasset produktet og opbygge den første kundeportefølje. Hastigheden hvormed man kommer videre til det internationale marked er vigtig. Derfor er opbygningen af strategiske part-nerskaber og netværk i nøglemarkeder omkring bl.a. logistik, afsætningskanaler og underleverandører centrale. VVI’eren skal gennemgå en professionalisering på alle niveauer, og typiske er der behov for en professionel markedsorienteret CEO. I ekspansions- og internationaliseringsfasen skal hele virksomheden skaleres, og udfordringen ligger i at kvalitetssikre og drifte produktionen og logistikken. Et globalt netværk skal opbygges og plejes. Samtidig er det typisk i denne fase, at virksomheden skal forberedes til en børsnotering eller et industrisalg. Der er med andre ord de forretnings-mæssige udfordringer på tværs af brancher ved begyndende vækst og internationalisering, der udfordrer og koster mange perspektivrige VVI’er livet. Formålet med netværket På denne baggrund opstarter Dansk Iværksætter Forening nu VVI-netværket, der har som overordnet mål at styrke VVI’ernes 1) ambitionsniveau, 2) overleelsesgrad og 3) vækst og internationalisering. Særligt vil netværket fokusere på at styrke VVI’ernes vej gennem de typiske faser ved vækst og internationalisering (opstart – opbygning – ekspansion og internationalisering) så gearskiftet kører så velsmurt og risikofrit som muligt. VVI-netværket vil give VVI’erne: •    Kompetent netværk til rådgivere og andre VVI’er •    Adgang til kritiske kompetencer og viden i form af bl.a. temamøder og business dates •    Online community for både iværksættere og rådgivere •    Skræddersyede produkter til favorable priser fra rådgiverne og leverandørerne •    Gratis rådgivning og erfarne mentorer Centralt står at facilitere, at rådgivere, leverandører og VVI’er mødes og lærer hinanden at kende, for derigennem at styrke forståelsen for værdien af at mod-tage kompetent rådgivning på det rette tidspunkt. Der forventes ca. 5-6 årlige arrangementer, hvor der vil blive sat fokus på relevante forretningsudfordringer (eksempelvis outsourcing, internationalt salg, professionalisering af bestyrelsen og opbygning af leverandør netværk mv.). Screening inden optagelse Alle vækstiværksættere vil blive screenet inden optagelse. Overordnet er de centrale udvælgelseskriterier hvor forretningsmæssigt perspektivrige og ambitiøse virksomhederne er. Konkret vil virksomheden blive vurderet med udgangspunk i 1) ledelsens evner, erfaringer og ambitionsniveau; samt 2) planen og ambitionsniveauet for virksomhedens vækst. Desuden forventes det, at virksomheden har demonstreret evnen til at overleve, og derfor vil den (typisk) skulle være mindst tre år gammel. Danmarks dygtigste rådgivere og leverandører vil blive screenet og udvalgt. Udvælgelseskriterierne er erfaring og kompetence indenfor VVI-området, samt at dette opfattes som et strategisk satsningsområde for partneren, og at partneren derfor er villig til at investere i segmentet. Opstart i Storkøbenhavn til marts Den officielle opstart på VVI konceptet vil foregå i marts 2006, hvor der i samarbejde med VVI-netværkets Guldsponsorer: Dagbladet Børsen, Microsoft Danmark, Multidata A/S og Aktieselskabet Stakemann, vil blive afholdt en opstartskonference i København. Opstarten vil være i Storkøbenhavn med henblik på at rulle ud i de øvrige regioner i Danmark fra 4. kvartal 2006. Er du en ambitiøs vækst- og viden-iværksætter, eller mener du at være blandt de bedste rådgivere herhjemme, hører vi allerede nu gerne fra dig. Du kan finde mere information på vores hjemmeside.

Kontakt

Thomas Koelner

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag