Nyt navn

01 . May , 2023

Danske Iværksættere klar til at arbejde endnu hårdere for iværksætterne

Forandringer er på vej hos Danske Iværksættere, som er Danmarks største brancheorganisation for iværksættere. I næsten 40 år har foreningen kæmpet for at fremme iværksætterens sag under navnet Dansk Iværksætter Forening. Men foreningen har fået fornyet kraft både nationalt og internationalt, og det markeres med et navneskift.

Derfor bliver Dansk Iværksætter Forening nu til Danske Iværksættere. 

Målet er stadig det samme: Vi arbejder for, at iværksætterens stemme bliver hørt i den politiske dialog på Christiansborg og i EU - nu bare med endnu mere styrke.

 

En bevægelse i udvikling

Dansk Iværksætter Forening har eksisteret siden 1985, men siden foreningens start har iværksætteri i Danmark bevæget sig et andet sted hen i dag, og indgår nu som en vigtig del af alle samfundets facetter. Vi er gået fra en tid med selvstændige erhvervsdrivende med hurtige exits til verdensforandrende innovation og teknologi. Bevægelsen kræver derfor brede skuldre fra den brancheorganisation, som repræsenterer dem - både i Danmark og EU. 

Med det nye navn fremviser Danske Iværksættere en mere tidssvarende organisation, som bedre kan føre iværksætterens sag.

“Vores organisation er blevet meget mere strømlinet, end den har været hidtil. Vi har skabt en mere struktureret tilgang og sætter nu én fælles dagsorden for vores medlemmer,” fortæller Johann Svane, Head of Policy, PR & Partners hos Danske Iværksættere.

Danske Iværksættere har siden foreningens start været drevet af enkeltstående ildsjæle, som sprang til og hjalp, når de kunne passe det ind i en travl hverdag. Men i dag ser setuppet helt anderledes ud. For i foreningen sidder der nu et fuldtidssekretariat med fokus på medlemsaktiviteter, politiske aktiviteter og kommunikation - alt hvad der kræves af en fuld mobiliseret brancheorganisation.

 

Iværksætteri - fra en by i Rusland til samfundets drivkraft

Formand i Danske Iværksættere, Peter Kofler, har arbejdet med iværksætteri de sidste 20 år og har oplevet på tæt hold, hvordan iværksætteri er gået fra at være en lille by i Rusland til at blive et af samfundets bindeled.

“Før i tiden så man på iværksætteri med helt andre øjne. Iværksætteri var en hyggelig lille hobby og allemandseje - det var for arbejdsløse, der kunne skjule sig bag titlen som iværksætter, mens man sad og bladrede avisen igennem efter et job. Iværksætteri fyldte bare ikke særlig meget. Og der står vi et helt andet sted i dag,’’ husker Peter tilbage.

For iværksætteri har i dag fået en langt højere indflydelsesgrad, og det skyldes ifølge Peter en række faktorer. Samfundet bevæger sig i dag med en enorm hastighed, er langt mere omskifteligt, og så er vi præget af en rivende teknologisk udvikling. 

Netop denne omskiftelighed betyder, at alt hvad der er bestående gang på gang bliver udfordret - en situation som har været rigtig gavnlig for iværksættere.

“Med samfundsændringer opstår der et hav udfordringer, som vi skal løse. Både hvad angår klima, hvordan vi opretholder vores velfærdssamfund, og hvordan vi fortsat sikrer velstand. Derfor har iværksætterne fået en meget mere fremtrædende position. Vi kan som hypermoderne samfund ikke længere bare leve lykkeligt på Nordsøolie, og derfor fylder iværksætteri langt mere markant i dag. For når en iværksætter lykkedes, så er det ikke bare til gavn for iværksætteren - der skabes værdi for hele samfundet. 
Men iværksætterens fremtrædende rolle stiller os større krav til os som forening. For som iværksætterens brancheorganisation, skal vi løfte agendaen for hele landets iværksættere - og det er det, vi arbejder målrettet med hver eneste dag,” forklarer Peter.

EU

Den politiske agenda driver værket

Mens man for 20 år siden var heldig, hvis man fik en notits i Børsen om iværksætteri, så er iværksætteri i dag blevet folkeeje. Ligegyldigt om vi snakker om artikler i diverse dameblade eller Løvens Hule, så er iværksætteri ikke til at komme udenom. Men for Peter betyder det ikke, at politikerne forstår, hvad det betyder at være iværksætter.

"Politikerne ved ikke, hvad det vil sige at gå all in på projektet, om at pantsætte hele ens fremtid eller ligge søvnløs om natten, fordi man ikke kan betale løn til sig selv og ens medarbejdere. De forstår ikke, hvad det vil sige at have et så brændende ønske om at skabe forandring, at det er det hele værd,” uddyber Peter.

Det er dette drive, Danske Iværksættere repræsenterer, og derfor har den politiske agenda førsteprioritet hos Danske Iværksættere. For det er igennem det politiske arbejde både i Danmark og på den globale scene, at de kan gøre en forskel for den enkelte iværksætter. 

“Vores nye navn understreger den organisation, vi er i dag; med flere ressourcer og større indsigt og forståelse for den politiske proces. Vi har et netværk indenfor murene, hvad enten det er i Bruxelles eller Christiansborg, som gør, at vi kan tage telefonen og sige ‘det er en ommer venner’. Den politiske del udgør en enorm stor del af vores arbejde, og det skruer vi endnu mere op for,” fortæller Peter.

 

Medlemmerne kan forvente sig endnu mere af Danske Iværksættere

For Peter og Johann viser det nye navn, at de som organisation kan være meget mere for deres medlemmer. Både politisk, nationalt og internationalt og ift. de mange medlemsaktiviteter. Danske Iværksættere har fået langt mere muskelkraft til at skære igennem på iværksætternes vegne. 

“Vi kan skabe nogle nye muligheder for iværksættere, fordi vi har så mange medlemmer. Vi kan lave endnu flere relevante arrangementer, hvor vi kan trække flere store navne til. Alt sammen fordi vi nu står stærkere som bevægelse, og det er navnet med til at markere,” forklarer Peter.

Ambitionerne for fremtiden, er der bestemt ikke skruet ned for hos Danske Iværksættere, for arbejdet stopper aldrig, når det kommer til at sikre iværksætternes vilkår.

“Vi er lykkedes med vores projekt som politisk interesseorganisation, hvis folk hører om vores politiske arbejde. Problemet for iværksættere er, at de først hører om nye politikker og lovgivninger lige før, de bliver vedtaget. Det er vores opgave at sikre, at iværksætterens stemme kommer til lang tid før, så vi kan gøre politikerne opmærksomme på problemet," fortæller Johann, og Peter fortsætter:

“Jo færre barrierer man møder som iværksætter, og jo lettere det går med kritiske ting som anskaffelse af kapital og kompetencer, desto mere er vi som forening lykkedes. Derfor skal vi også blive bedre til at gøre vores medlemmer opmærksomme på vores sejre, og hvordan vi påvirker virkeligheden for de mange iværksættere. 

Vi ser os selv som den usynlige helt, der altid har en lillefinger med i spillet. Det behøver vi ikke blive nævnt i en takketale for. Men vi sidder i sekretariatet hver dag, og glæder os over alle vores sejre. For en barriere mindre betyder et kæmpe skridt for iværksættere i hele landet,” slutter Peter.

Kontakt

Cille Bandholtz

Cille Bandholtz

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag