20. February , 2014

Hvad koster en medarbejder?

Der er en række overvejelser, vi kan gøre os, inden vi beslutter at ansætte en medarbejder: Blandt andet er det relevant at regne på, hvad det koster med en ansat – og hvor meget virksomheden skal tjene mere, for at medarbejderen ikke tærer på bundlinjen.

Er der arbejde nok? Men inden vi når så langt som til at regne på lønnen, skal stillingen overvejes: Er der arbejde nok – ikke bare nu, men også i et stykke frem i tiden? Alle – eller næsten alle – medarbejdere har krav på et opsigelsesvarsel, og er der tale om en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven (f.eks. kontor-, butik- eller lageransatte), kommer opsigelsesvarslet inden for det første halve år af ansættelsen op på tre måneder. Tre måneders løn er meget, hvis virksomheden ikke har arbejde til medarbejderen og dermed indtjening ved at have en ansat. Måske skulle du klare dig med freelancere et par måneder endnu?

Løn for arbejdet Grundlæggende ønsker medarbejderen den højest mulige løn for det letteste eller rareste arbejde, der kan findes. Som arbejdsgiver ønsker du flest mulige arbejdstimer i bedst mulig kvalitet for den laveste pris, du kan forhandle dig frem til. Derfor er lønforhandlingerne i forbindelse med ansættelsen tit den første hurdle. Du skal forlods have lavet et budget, så du ved, hvor dine grænser går.

Normalt regner man med, at en medarbejder koster mindst 135% af sin løn. Det vil sige, hvis en medarbejder får 20.000 kr. i løn, skal der afsættes 27.000 kr. i budgettet, inden alle omkostninger er betalt. Den procentdel kan naturligvis variere fra virksomhed til virksomhed, hvor blandt andet arbejdsgiverbetalte pensionsordninger kan gøre en stor forskel.

Ud over den faktisk udbetalte løn skal du regne med feriepenge eller ferie med løn (beregn 12,5%) og alle de sociale bidrag: ATP, AUB, AES, ATP-fib, barselsfond og lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Du kan læse mere om disse på http://atp.dk. Beregning, indberetning og udbetaling af løn sker via et lønsystem, og der er mange at vælge imellem. Dataløn, Danløn og Proløn er nogle af de mest brugte, men der er flere andre. Tal med din bogholder, revisor eller det øvrige netværk og få nogle anbefalinger.

Vil du vide mere: Klik her for at komme videre til Regnskabsskolens side for dig, som har en ansat – eller skal til at have det: http://regnskabsskolen.dk/ansatte/

 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag