27. October , 2009

Netværk på nordsjællandsk

Man mærker den straks, når man træder indenfor hos C4 Hillerød. Rummeligheden. Både den fysiske i form af husets åbne og venlige indretning, men også den menneskelige i form af en imødekommenhed, som fint lever op til husets mantra for de iværksættere, der kommer og går i huset: ”No wrong doors”.
Foreningen C4 samler Erhvervsrådet, Turistforeningen og gadeforeningerne i Hillerød. Samtidig driver foreningen C4 Videncenter, som er et iværksætterhus og et vækstmiljø. C4 Videncenter huser omkring 35 iværksættere.
”Udfordringen ligger i at finde synergien mellem de forskellige områder,” siger Peter Schwensen, som er direktør i C4 Hillerød. Foreningen arbejder tæt sammen med en række aktører på iværksætterområdet, herunder Erhvervnet, Væksthus Hoved-stadsregionen og Connect Denmark, ligesom Hillerød Kommune er en vigtig partner.
”Når man vil skabe et vækstmiljø, er det vigtigt at få lagt en fælles overlægger, hvor begrebet vækst indgår. Det tager flere år at bygge sådan et miljø op, men kun få måneder at bryde det ned igen. Væksten skal derfor baseres på fælles værdier og normer,” siger Peter Schwensen og forklarer, at det derfor er afgørende, at det er ”entrepreneurer”, der bor i huset.

Netværk frem for alt

”Der er tre vigtige ting, som Videncentrets lejere skal leve op til, udover at have en forretningsplan. For det første skal virksomhederne være interesseret i vækst. For det andet skal de være innovative i den forstand, at deres forretningsplan har en ”kant”. For det tredje skal man være netværksorienteret, og det sidste er af stor betydning,” siger Peter Schwensen og fortsætter sin forklaring:
”Vi har sagt nej til virksomheder, som har været superinteressante, men som kun er gået efter lokalerne. Det vil oftest være ødelæggende for et miljø som vores.”
Han varetager selv samtalerne med de potentielle lejere sammen med formand for C4’s bestyrelse, Helle Bro.
Når iværksætterne så er flyttet ind, har huset en række initiativer, som holder alle lejere op på det med netværket. Et eksempel er husets Tour de Chambre, hvor iværksætterne besøger hinanden på kontorerne og får femten minutter til at præsentere sig selv og deres foretagende.
”Det fungerer super godt, at lejerne bliver præsenteret for hin-
anden. Alle iværksætterne har jo hver deres netværk, som så bliver delt. På den måde kan vi hjælpe hinanden – mange
sidder jo med de samme udfordringer
og de samme beslutninger,” siger Peter
Schwensen og tilføjer:
”Vi afholder også lejermøder, hvor lejerne SKAL møde op, det står i vedtægterne. For vi mener det med netværk alvorligt, og man kan ikke bare sidde og passe sig selv,” siger han.
Med i huslejen hos C4 får iværksætterne de gængse servicefunktioner som telefon, reception, kantine og rengøring. Og så er der it-delen, som vægtes højt.
”Vi har en mand dedikeret til at styre alt det tekniske, for det er vigtigt, at der er styr på det. I bund og grund drejer det sig om, at når en iværksætter starter her, så skal han koncentrere sig om det han eller hun er god til,” siger Peter Schwensen.

Flere mentorer end mentees

I C4 Videncenter tilbydes også sparring via C4 mentornetværk, som har eksisteret i to og et halvt år. Mentorordningen er et tilbud til alle iværksættere i regionen, om at få en sparringspartner i form af en erfaren erhvervsperson. Mentorerne kommer i stor grad fra C4’s medlemmer, der består af 300 meget forskellige virksom-heder.
”Man skulle måske tro, at der er masser af mentees (dem, der modtager rådgiv-ning fra mentorer, red.), mens der er færre, der vil være mentorer. Men det forholder sig lige omvendt. Det har været meget positivt at opleve, at vores mentorer føler, at det er ekstremt lærerigt at være mentor, og at de får mindst lige så meget ud af det som iværksætterne,” beretter Peter Schwensen.
”Når vi matcher en mentee med en mentor, går vi efter både profil og kompetencer. En af de ting jeg har oplevet er, at branchespecifikke match ikke er det optimale. En ingeniør har som regel brug for en sparringspartner, der ikke er ingeniør som ham selv,” siger han og tilføjer, at et vigtigt element i mentorordningen er, at mentorerne ofte har et kæmpe netværk, som de kan berige iværksætteren med.

Uden mad og drikke...

Her dukker netværkstankegangen så op igen. Ifølge Peter Schwensen er en god gastronomisk oplevelse et vigtigt element i adgang til netværk. Og når C4’s medlemmer, iværksættere og interesserede udefra mødes i huset til temamøder, kurser og andre arrangementer, ja så er den gastro-nomiske oplevelse og de fysiske rammer en væsentlig del af netværksdannelsen.
”Når man skal arbejde med netværk, med mennesker og facilitere, så skal den oplevelse man samles om være god. Det er derfor afgørende at maden er i orden, og vi har fra starten prioriteret den gastronomiske oplevelse højt. Når vi for eksempel til et arrangement afslutter med at sige, at ”nu skal vi spise og husk nu at få snakket med hinanden”, så bliver deltagerne ikke kun en halv time – men fortsætter tit i flere timer, fordi det er hyggeligt. Jeg tror mange overser maden som en vigtig brik i skabelsen af netværk,” siger Peter Schwensen.

C4’s centrale placering

Det er nok ikke maden der gør det alene, men der er tilfredshed at spore hos Peter Schwensen. Tilfredshed med de ting, som C4 Hillerød har udrettet de seneste år. Der er mange grunde til succesen, men Hille-røds placering er ikke uvæsentlig:
”Tidligere var hele Nordsjælland et sted, hvorfra man pendlede ind til hovedstaden. Det har ændret sig de sidste år, så at Hillerød i dag har en større indpend-ling end udpendling. Hillerød er speciel på den måde, at vi ligger tilpas langt fra København til, at vi kan forankre egen identitet og netværk, men samtidig tæt nok på til at udnytte fordelene omkring en hovedstad. Så beliggenheden er en af grundene til at netværket omkring C4, de mange medlemmer og de spændende iværksættervirksomheder trives i Hillerød og Nordsjælland,” siger han.
 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag