23 . April , 2009

I praktik hos en iværksætter

Mit praktikophold hos Smagmere.dk startede d. 12. januar, på et lille kontor i Højbjerg, syd for Århus. Inden selve praktikkens start, havde jeg været nede til nogle enkelte orienteringsmøder med ejeren Martin Sax, hvor jeg blev sat ind i virksomheden. De overordnede opgaver var her blevet klarlagt, så der var rigeligt at tage fat på fra dag ét.    Opgavernes karakter har været meget forskellig fra dag til dag, hvilket har givet en masse brugbar erfaring og viden omkring hvor mange aspekter arbejdet har, selv i en relativt lille virksomhed. Den overordnede opgave lød på markedsføring og branding af Smagmere.dk, men da jeg først var kommet ordentlig ind i virksomheden, at jeg fandt ud af, hvor meget der lå i denne opgave.     Blandt andet har det overrasket mig, hvor meget en ting som overvejelse af nye tiltag har optaget af min tid – det er efterhånden en fast bestanddel i hverdagen. Inden praktikken startede, havde jeg den formodning, at man som medarbejder normalt kun havde et enkelt eller måske to projekter ad gangen at koncentrere sig om. Virkeligheden i Smagmere.dk er dog en helt anden. Næsten hver eneste dag, både som egne initiativer og i samråd med chefen, dukker der nye ideer op som skal undersøges og følges op på og næsten hver dag er derfor en spændende udfordring for mig som en rookie (”rekrut”, red.) marketing-medarbejder. Ekstra ressource Under praktikforløbet, som i skrivende stund har varet små tre måneder, har jeg givet mig i kast med alt fra produktbeskrivelser, over indhentning af tilbud fra emballageleverandører, til at undersøge mulighederne for nye samarbejdspartnere for Smagmere.dk. Martin Sax havde inden praktikkens start havde nogle problemstillinger han gerne ville have undersøgt nærmere, men ikke selv havde de fornødne ressourcer til at klare. Det er altid at foretrække for en nystartet praktikant, at virksomheden har nogle projekter, den gerne vil have ens syn på. På den måde føler man sig mere værdsat og får følelsen af, at der vises tiltro til ens evner. Et eksempel er ideen om et potentielt samarbejde med LO:     Smagmere.dk havde i længere tid overvejet om der kunne ligge en mulighed i et samarbejde med LO Plus-ordningen, som går ud på, at man som virksomhed tilbyder en rabat til alle LO’s medlemmer. Medlemmerne bliver gjort opmærksom på hvilke virksomheder der har tilmeldt sig ordningen, og kan så bruge et specielt Master Card til at opnå rabatten. Virksomheden får på en rimelig billig måde sit navn ud til en kæmpe kundegruppe og for mange mindre virksomheder betyder det, at kendskabsgraden øges betragteligt.     Jeg kontaktede så LO for at høre mere om mulighederne herom og fik dagen efter tilsendt et tilbud, med priser og fordele. Min opgave lød så på at overveje om det kunne svare sig for Smagmere.dk at tilmelde sig ordningen. Vi er endnu ikke kommet til en afgørelse af, hvorvidt det er aktuelt for os, men der bliver fortsat regnet på det og i løbet af et par uger, forventes en endelig afgørelse. Slutrapport Med små to måneder tilbage af praktikken begynder en ret essentiel deadline at rykke faretruende tæt på. Som afslutning på fjerde semester skal den studerende aflevere en 50 sider lang rapport. Rapporten er dels en beskrivelse af virksomhedens struktur og økonomi mm., dels en vurdering og analyse af én eller flere problemstillinger. Denne opgave bliver til efter mange timers arbejde fra den studerendes side, og derfor er det også ofte en meget nyttig rapport for virksomheden. Emnet eller emnerne bliver aftalt i samarbejde mellem den studerende, dennes vejleder og virksomheden. Det kan f.eks. være en analyse og vurdering af mulighederne for en entré på et nyt marked, hvad enten det er en geografisk udvidelse, eller en produktmæssig ekspansion. En sådan opgave er, som bekendt, meget omfattende og tidskrævende, hvorfor mange virksomheder benytter lejligheden af en praktikant til at få undersøgt sagen til bunds.

Kontakt

Emil Juulsen Rykaer

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag