16 . April , 2009

Mere støtte og færre regler

Borgerligt Centrum vil fortsætte den styrkelse af iværksættere, som Danmark har været i front for at indføre. Det er væsentligt for landet, at folk med skabertrang hjælpes godt i gang. Men Borgerligt Centrum vil udvide hjælpen, så den ikke blot er en kort opstart, men også kan træde i kraft når en virksomhed skal vokse eller ansætte medarbejdere. For nogle er det svære ikke at starte op – men at ekspandere. Der går det ofte galt for iværksætterne, og her skal der tilbydes hjælp til virksomhederne.Iværksætterhjælpen skal altså ikke kun være en kickstart, men der skal være så meget i tanken at man ikke kun kommer gennem de første 3-4 måneder, men derimod følges op også når problemerne typisk opstår efter det første år eller tre. Mange konkurser kan undgås hvis man træder til med hjælpende tilbud, når virksomheden vokser. Mange iværksættervirksomheder kører fint, men kommer aldrig i gang med at ansætte – og en styrkelse af tilbuddet kan måske rokke ved dette. Borgerligt Centrum er et parti, der ønsker at gøre op med mange unødige regler og tåbeligheder indenfor lovgivning og forvaltning. Som det er i dag, bør man vente med at ansætte medarbejdere til man minimum kan tage tre på én gang. Netop fordi man bliver ramt af en lavine af krav og regler når man ansætter mand nummer ét, der reelt gør at omkostningerne herved er så store, at det først balancere når man har tre mand ansat. Virksomhedslederen sætter sig med administration, og denne vokser – og så må man ansætte sig ud af papirarbejdet også. Det kan ikke være rigtigt at virksomheder ikke kan fokusere på kreativitet, udvikling og drift, men i stedet må sidde med papirer.

Ingen statslig prioritering Der er ingen tvivl om at Danmark har brug for iværksættere over en bred vifte af erhverv. Vi mener ikke det er muligt på forhånd at sortere i brancher og vækstpotentialer. Dermed mener vi ikke, at staten som sådan skal ind og favorisere visse frem for andre, i den opstartende fase. Det viser sig ofte, at virksomheder der kommer ind i en ekspansionsfase efter et par år efter etableringen, finder nye veje og afsætningskanaler for ens varer, hvorved virksomheden kan ændre karakter, og dem skal man ikke forsøge at ”luge fra” i en statslig prioritering. Set ud fra en nationaløkonomisk betragtning vil vi dog gerne være med til at give en ekstra hånd til erhverv der satser på – eller skifter retning til – eksporten. Som land har vi brug for pengene udefra. Denne ekstra statslige hånd kan f.eks. komme ved bedre kår for lånemuligheder til at få sat eksporthjul i gang – samt en større hjælp fra ambassader mv. for at sprede en virksomheds ”potentiale” i andre lande. Det er også for Borgerligt Centrum vigtigt, at vi finder en god og kvalificeret måde at få sat folk i gang med deres ideer til virksomheder. Her kræves visse formalia overholdt i hht. SKAT, told og moms m.fl. Det er vigtigt at disse informationer fra starten gives korrekt, så eventuelle senere problemer undgås. Disse kurser skal ikke være pengemaskiner for konsulenter m.fl., men foretages af SKAT, og gerne med en ”kørekortsprøve” således at disse væsentlige elementer er på plads. Som iværksætterhjælpen er i dag, bruges der mange penge på at lave kurser og projekter – og de penge kan bruges bedre i form af hjælp direkte til virksomheden. Rotary har med stor succes gennemført en mentor-ordning, hvor tidligere topledere bruger deres efterlønstid til at hjælpe virksomheder på vej. Denne form for netværk vil Borgerligt Centrum støtte og udvide til et landsdækkende samarbejde. For en ung iværksætter er det fantastisk at have en mentor tæt på, der kan svare på de helt store spørgsmål der kommer i forbindelse med strategi eller salg. Ny selskabsform Når man ser på den store mængde af igangsatte virksomheder og den heraf relativt beskedne portion der stadig lever efter bare tre år, finder vi blandt dem der ikke klarede det en del forlis der med bedre vejledning og ikke mindst bedre afsikring kunne være undgået. For Borgerligt Centrum er den virksomhed, der har potentiale for et par arbejdspladser, mindst lige så vigtig som den der skaber 200. Den lille virksomhed skal fra starten have gode kår, og vi mener at der derfor bør indføres en ny virksomhedsform der skaber trygge rammer for nyskaberen. I dag kræves der for oprettelsen af et ApS en kapital på kr. 125.000.  Penge, en iværksætter ikke nødvendigvis har på kontoen, hvorfor man ofte starter op som privatperson. Et valg der kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte, og i sidste ende dermed også for samfundet.  Vi foreslår derfor at der skal være en ny selskabsform der kan danne rammerne for opstartende selskaber (O/S), og sikre disse en selvstændig juridisk identitet. Et O/S skal limiteres til at måtte drives i max tre år, hvorefter det skal være ”opgraderet” til et ApS. Tanken er, at et O/S skal have en stiftende kapital i størrelsesordenen kr. 50.000 og at man fra starten klart har signaleret til kreditorer, at der her er tale om en opstartende virksomhed. Rene linjer er altid godt og anbefalelsesværdigt. Det med regler og forordninger skal man også have set på for O/S’er. her er det vor indstilling at en opstartende virksomhed ikke unødigt skal tynges med administrative byrder der hæmmer væksten og udviklingen. Underforstået, at der selvfølgelig er grundlæggende regler der skal overholdes. I Borgerligt Centrum hører vi derfor gerne fra alle der har haft ”fornøjelsen” af at støde ind i tåbeligheder og regelsæt der bør ses nærmere på. Vi er absolut ikke blege for at tage fat, for at få gjort livet nemmere og mere frit.

Kontakt

Jeppe Soee

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag