14 . April , 2009

Krisetider - hvad nu?

Flere års økonomisk vækst er erstattet med overskrifter om recession, depression og konkurser. Store, veletablere virksomheder nedjusterer deres forventninger til fremtiden, og samtidig varsles der om afskedigelser. Vi er lige nu på vej ud i en ny national og global økonomisk tid, hvor analytikere, økonomer og organisationer er tvivlende over for det endelige udfald af krisen. Men betyder dette scenario, at fokus skal forsvinde fra iværksætteres initiativer og nyskabelser indtil væksten igen tager fat? Det mener vi ikke hos Ernst & Young.    Faktisk er der tale om to kriser. Den finansielle krise, hvor det kan være svært at få lånefinansieret projekter og forretningsinitiativer. Og så er der den afledte generelle økonomiske krise, hvor forbruget og efterspørgslen falder, og hvor tidshorisonten for at drive en virksomhed i vækst kommer længere ud i horisonten. Men for alle virksomheder – uanset det er iværksætterens eller den veletablerede – kan man lette på krisen ved at forberede og trimme sig til den aktuelle dagsorden og udfordring.

Fokus på øgede krav Den finansielle del af krisen stiller øgede krav til iværksætterens forretningsgrundlag og businesscase gennem mere dokumentation for, hvorfor netop hans forretning skal understøttes af risikovillig kapital. Gennem veldokumenterede beskrivelser af virksomheden, dens produkter, processer, erfaringer, viden, ledelsesforhold og realistiske budgetter vil det alt andet lige være lettere at opnå dialog med långiver – uanset om denne er et pengeinstitut eller eksempelvis et ventureselskab. Den finansielle del af krisen er nemlig ikke alene et spørgsmål for iværksætteren men også for hans omverden, der selv kan være eller blive ramt. I sådanne situationer rykker næsten alle tilbage til deres kerneydelser og basisindtjening og fokuserer på det, man ved, man kan klare sig igennem situationen på. Derfor bliver kravet til iværksætteren skærpet, og derfor vil fokus på dokumentationen og de øvrige forhold være helt afgørende for at komme positivt igennem en dialog om finansiering udefra. Trim virksomheden til nu’et At håndtere den generelle og økonomiske del af krisen er også afledt af de initiativer, iværksæt-teren kan tage og som beskrevet ovenfor. Men hvor finansiering kan hænge sammen med andres interesser, så er det at trimme sin virksomhed til den nye økonomiske dagsorden i bund og grund iværksætterens ansvar for at kunne drive en rentabel virksomhed nu og fremover. Det er i denne øvelse man skal se på omkostninger, effektivisering af forretningsgange, optimering af produktion, produkter og services, basisindtjening og mange andre forhold, der kan gøre virk-somheden mere kampdygtig i en tid, hvor efterspørgslen kan falde. Men det drejer sig også om at finde de nye muligheder for produkter og ydelser, der kreativt og visionært kan erstatte vækst-perioders ofte lidt monotome fokus på luksus og prestige. Skåret længere ind til benet handler det om at have helt styr på sin forretning ned i den mindste detalje og kunne se, hvor det bedste overskud og de bedste muligheder eksisterer. Om at erkende problemet Endelig ligger der en udfordring hos de iværksættere, som er blevet eller risikere at blive ramt så økonomisk hårdt af krisen, at den eneste udvej synes at være at lukke virksomheden. Også her er det muligt at navigere udenom, og det sker bedst ved i tide at nå til en viden og erkendelse af, at der foreligger et problem. Lige så vigtigt er det, at man handler på problemet og ikke fejer det væk, selv om det kan være nok så bekvemt og nærliggende. Og så kan mange problemer og udfordringer løses ved at kontakte en professionel rådgiver, der kan vurdere, om ens egen vurdering er korrekt, eller om der faktisk ligger oversete muligheder.

Iværksætteren har en mission i krisetider Vigtigst af alt er det at være helt bevidst om, hvorfor man har valgt at være iværksætter og hvilken betydning det har. Krisetider eller væksttider – uden iværksætterkulturen, de ideer, de produkter og services, den innovation og den skabervilje, der ligger heri, så vil dansk og global vækst fremover være en illusion. Der er et fundamentalt behov for iværksættere i vores samfundsøkonomi og erhvervsstruktur, og det er en kendsgerning, at der ud af økonomiske kriser ofte opstår nye generationer af produkter og forbrugsmønstre, og det er vel ingen bedre end iværksættere til at kunne se og udnytte.

Kontakt

Per-Henrik Goosmann

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag