14. April , 2009

Anskaffelser og afskrivninger

Økonomistyring handler om at kunne agere mens tid er. Hvis du først i januar finder ud af, at dit overskud er større end forventet, at du har betalt for lidt i skat og at din pensionsordning har det mere end skidt, er der ingen kære mor: Det er ikke let at disponere med tilbagevirkende kraft.    Derfor er det nu, der skal tages hånd om regnskabet: Vi er sidst på året, så med lidt omhu kan det lade sig gøre at regne sig frem til et forventet årsresultat. Og få et pejlemærke for, hvilke indkøb, der skal foretages før nytår og hvilke, der med fordel kan vente til næste regnskabsår. Ikke alle indkøb nedbringer skatten Skulle du have medvind og et større overskud end forventet, er det fristende at købe ind for pengene ud fra devisen ”mindre overskud = mindre skat”. Men ikke alle indkøb har den virkning.     I dit skattemæssige regnskab kan du tage udgifter med, som medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i din virksomhed. Det vil sige, at varer, som er købt ind til lager og ikke forbrugt, ikke er fradragsberettigede. De er en del af virksomhedens aktiver. Så indkøb af varer, der først skal bruges næste år, har ingen betydning for årets resultat.

Aktiver kan afskrives med 25 pct. Driftsmidler er også aktiver. Anlægsaktiver afskrives med 25 pct. pr. år. Hvis du indretter en butik, køber en bil eller anskaffer en maskine for 100.000 kr., får du ikke fradrag for hele udgiften. Du får fradrag for 25 pct., i dette eksempel altså 25.000 kr. De resterende 75.000 kr. er en værdi, som du overfører til næste år. Hvert år afskrives 25 pct. af saldoen: Straksafskrivning af småaktiver Mindre anskaffelser kan nogle gange trækkes fra som småaktiver. To betingelser skal være opfyldt: For det første må driftsmidlet, f.eks. pc’en, ikke koste mere end 11.900 kr. + moms (2008-priser). For det andet skal driftsmidlet være indkøbt til at fungere alene. Så en pc, som kobles til et netværk kan ikke straksafskrives, mens en enkelt pc med en lille printer til en samlet pris på under 11.900 kr. + moms kan. Tilsvarende kan en enkelt stol trækkes fra, mens et konferencebord med otte ens stole er tænkt som en samlet enhed og derfor ikke kan.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag