31. March , 2009

Tovholder på børnesundhed via leg

»Sundhed er nemt, men det kan være svært at sige nej til fristelserne,« siger Anne Rosentoft fra EFKOS ApS (Eventyr For Krop Og Sjæl). Dermed beskriver hun i én sætning grundlaget for den iværksættervirksomhed, som hun er en del af sammen med Rikke Christensen og Helle Liliegren Harbild, begge uddannede professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Ideen er at fremstille innovative sundhedsværktøjer og koncepter, der nemt glider ind i en travl hverdag uden løftede pegefingre.Rikke Christensen og Helle Liliegren Harbild kom i kontakt med Anne Rosentoft, i forbindelse med deres bacheloropgave på Suhr’s Seminarium. Anne Rosentoft arran-gerede eventyrfester for børn, og mødet mellem de tre kvinder udviklede sig til ideen om at blande leg og eventyr med en sund og fysisk bevægelig livsstil. »Vi var så tilpas forskellige, at der var rigtig god grobund for at lave noget sammen, og vi så, at der var et marked for at lave sundhedsværktøjer. Folk ved rigtig meget om sundhed, men det kan være svært at få det inkorporeret i hverdagen. Vi besluttede os for at gøre forsøget,« siger Anne Rosentoft. EFKOS’ første koncept »Skal vi lege nu?« blev for alvor konkret, da de tre kvin-der kontaktede Formidlingshus Odsherred på baggrund af en notits, de havde læst i Iværksætteren. Det gav afkast ikke alene til projekter i Odsherred kommune, men også til et projekt som EFKOS tager aktivt hånd om nu, nemlig BørneBoxen. Samarbejder med de store Ideen til BørneBoxen blev fostret på »Det Fede Topmøde«, et arrangement som Dansk Industri afholdt for at komme med forslag til at stoppe fedmeepidemien. Dette blev grundstenen for partnerskabet bag BørneBoxen, som består af Fødevarestyrelsen, FødevareIndustrien, FDB, Danish Meat Association og Suhr’s Videncenter. De tre- til seksårige er målgruppen for BørneBoxen, en »aktivitetsbox« som skal lære børn om sundhed gennem leg. Vær gode kammerater, leg, løb, hop og dans hver dag, spis dig mæt i sund mad, drik vand, når du er tørstig og vask hænder tit, er fem huskeråd, som går igen i alle boxe. Fabeldyret Tikki Tot samler alle trådene i de forskellige boxe, der vil blive sendt ud til børneinstitutioner fire gange årligt med et nyt tema hver gang. SørøverBoxen er sendt gratis ud til alle børneinstitutioner i september i år, og  JungleBoxen vil udkomme i abonnement og løssalg til november. EFKOS har som boxudviklere og koordinatorer af udviklingsarbejdet arbejdet tæt sammen med partnerskabet bag BørneBoxen, og ifølge Anne Rosentoft har det været et meget konstruktivt samarbejde på et bredt grundlag med mange kompetencer, som har sikret en stor faglighed.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag