31. March , 2009

Tænk på de erfarne

Markedsføring, finansiering, international vækst, ledelses af vækst og professionel virksomhedsdrift. Det er fem centrale områder at være på hjemmebane i, hvis man er en ambitiøs vækstvirksomhed. Det er også de fem områder, som Dansk Industris tilbud til iværksættere, DI Forspring, sætter fokus på.»Vi ønsker at give de små og især iværksættervirksomheder en mulighed for at få viden og sparring og netværk på de her fagområder. Det er en platform for vækst, og formålet er at få virksomhederne til at vækste,« siger konsulent Simon Dreyer Thiman, der har ansvaret for DI Forspring. »Det har vi en interesse i, og det synes vi er vigtigt. Dels som samfundsaktør, hvor vi ved, at det er de små og nye virksomheder, som genererer mange arbejdspladser. Og så synes vi generelt, at vækst og udvikling i små og innovative virksomheder er vigtigt, og skaber noget positivt,« siger han. DI Forspring består konkret af en række inspirationsworkshops. Kriterierne for at være med er, at virksomheden skal være etableret inden for de seneste fem år, og som minimum har én fuldtidsansat udover ejeren. Desuden skal virksomheden have potentiale til og ambitioner om at vækste både i Danmark og internationalt.

Aktiveret viden »Det er ikke et teoretisk kursus, men et kursus, hvor man kan få inspiration, konkrete værktøjer og netværk. Vi krydrer faglig viden med eksempler og cases. Nogle præsenteres af underviseren, og nogle af de virksomhedsejere, som repræsenterer dem. Det kan både være helt nyetablerede virksomheder, og nogle som har lidt flere år på bagen, men som stadig er inspirerende for iværksættere. Når der kommer en virksomhedsejer og fortæller om, hvordan man har klaret en udfordring som f.eks. finansiering eller markedsføring er der mulighed for skarpe spørgsmål. Så det er meget dynamisk og dialogbaseret,« siger Simon Dreyer Thiman. Underviserne er eksperter, dels fra DI inden for de forskellige kompetenceområder som f.eks. ledelsesudvikling eller international afsætning, og medlemsvirksomheder som har kompetencer inden for andre områder. Det er folk, der arbejder med det i praksis, og som både ved noget teoretisk, men også rådgivere andre eller selv bruger det hver dag,« siger han. »Vi tager bevidst ikke teoretiske und-ervisere ind. Det skal være let omsættelig viden. Noget man kan implementere umiddelbart i sin drift, og det virker bedst, hvis det er nogen, der sidder med det til dagligt, frem for nogle kloge hoveder fra Handelshøjskolen, hvor man selv skal sætte det ind i sin kontekst. Det handler om, hvordan man får aktiveret den viden, man får. Vi kender alle at sidde på konfe-rence eller et kursus, og når man kommer tilbage dagen efter, er alt væk. Det er jo ikke det, vi vil. Vi vil hellere have, at de får fem gode råd, som de kan implementere dagen efter i virksomheden. DI tilbyder ambitiøse iværksættere et års gratis medlemskab, et tilbud som indtil videre 260 iværksætter har benyttet sig af.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag