31. March , 2009

Iværksætteri og vækst

I det allerførste nummer af Iværksætteren skrev vi på denne plads, at man for at være rigtig iværksætter skal sætte mere iværk end sig selv. Nu kommer briten Steve Pipe, som gæster København i september, og som du kan læse om inde i bladet, med samme udmelding: En virksomhed, der kun beskæftiger indehaveren, er ikke rigtig en virksomhed. Det er bare et job for indehaveren i selvstændigt regi. Som Abelone Glahn fra Mikronet ihærdigt påpeger – blandt andet tidligere her i bladet – er det en sandhed med modifikationer. En virksomhed kan godt vokse uden at ansætte folk – f.eks. ved at løse opgaver i netværk med andre virksomheder. Det ses mere og mere. Men iværksætteri må nødvendigvis, hvis ordlyden skal give mening, indebære en systematisering af virksomhedens opgaver, så ejeren kan uddelegere opgaver, og virksomheden dermed øge sit aktivitetsniveau. At nogle opgaver løses bedst internt og andre hos eksterne partnere, ændrer ikke på det-te forhold. En sådan udmelding kan erfaringsmæssigt godt provokere nogle små selvstændige – freelancere, frie agenter eller mikrovirksomheder. Men hvorfor egentlig? Der er tale om to forskellige fænomener, begge med stor – men forskellig – samfundsmæssig betydning. Der er også en stærk forbindelse mellem de to: En fri agent får ofte lyst til at vokse, og nogle udfordringer er de samme, om virksomheden har ingen eller mange ansatte. Omvendt har nogle bare lyst til at være sig selv og leve af de opgaver, de udfører. Det er ikke i vores øjne mindre fint, end at være vækstorienteret – det er et livsvalg som så mange andre. Men iværksættere, der har vækst som mål, står over for en hel række af både udfordringer og muligheder, som den lille selvstændige ikke møder. Det er en opgave, som ofte kræver kompetencer langt ud over dem, der relaterer sig til iværksætterens eget fag. Mange iværksættere ender da også med før eller siden at overlade direktørposten til en person med de rette erfaringer, mens de selv helliger sig f.eks. produktudvikling. En vækstvirksomhed kan potentielt give et stort afkast til både iværksætter og samfund – i form af penge, opgaver og glæden ved at se sit »barn« blive til noget stort. Ikke dermed sagt, at det er sådan en du ønsker dig, men hvis du gør, og måske også hvis du ikke gør, vil du finde inspiration til opgaven i dette nummer, hvor vi som altid håber at efterlade dig lidt klogere på vækstiværksætteri. God læselyst.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag