20. March , 2009

Venture Cup bliver landsdækkende

Venture Cup i Danmark har hidtil fokuseret på Øresundsregionen og Fyn. Hvorfor har man valgt at udbrede konkurrencen til hele landet?Siden McKinsey & Company startede Venture Cup i Danmark i år 2000 med initialt fokus på Øresundsregionen, har over 1.000 personer fra Sydsverige, Hovedstadsregionen og Fyn deltaget i konkurrencen. Især på grund af øget dansk deltagerinteresse for Venture Cup også udenfor Øresundsregionen har dette efterhånden medført, at vi nu i Venture Cup  har besluttet at videreudvikle Venture Cup i Danmark til en national forretningsplankonkurrence – Venture Cup Danmark. Vil der stadig være deltagere fra Sydsverige? Ikke med mindre de har tilknytning til en videregående uddannelsesinstitution i Danmark som studerende, f.eks. på et semesterophold, eller som forsker, idet vi også i Sydsverige har udviklet Venture Cup-organisationen, således at der er etableret en 100 procent sydsvensk konkurrence – Venture Cup Sverige Syd.

Hvem kommer til at stå for konkurrencen rundt omkring i landet? Organisatorisk er vi netop ved at lægge sidste hånd på etableringen af Venture Cup Danmark som en samlende national konkurrence bestående af i alt tre regioner: Midt-/Nordjylland (Aalborg og Århus), Syddanmark (Fyn og Sønderjylland) samt Hovedstadsområdet (Lyngby, København og Roskilde). Deltagerteams fra alle regionerne dyster mod hinanden i en samlet konkurrence. Hver region har dog egen selvstændig bestyrelse, økonomi og projektteam i overensstemmelse med Venture Cup-konceptets rammer, og hver region har en eller flere tilhørende videregående uddannelsesinstitutioner som primær regional drivkraft. Hvad kommer det nye Venture Cup Danmark til at indeholde af præmier, foredrag og vejledning? Udgangspunktet for Venture Cup Danmark er en videreførelse af Venture Cup’s grundlæggende konceptelementer. Venture Cup Danmark tilbyder således fra og med den kommende konkurrence alle deltagere gratis deltagelse i de løbende faglige og sociale arrangementer m.hb.p. teambuilding, konkret indsigt i udarbejdelse af professionelle forretningsplaner, viden om opstart af ny virksomhed og kapitaltilførsel. Vi giver derudover deltagerne mulighed for gratis coaching i forbindelse med selve udarbejdelse af forretningsplan, samt løbende mulighed for at få anvendelig kritik og feedback på forretningsplan fra coaches og vores konkurrencejury bestående af fagligt og erfaringsmæssigt professionelle personressourcer såsom investorer, rådgivere, erhvervsledere og iværksættere. Den kommende Venture Cup Danmark konkurrence har en samlet præmiesum på kr. 500.000, og den vil fra kick-off den 15. oktober 2003 til den afsluttende præmieceremoni den 10. juni 2004 forløbe i tre faser. I fase 1 skal deltagerne indlevere maksimalt fem sider med beskrivelse af forretningskoncept. Ultimo januar 2004 vil de fem mest bedste forretningskoncepter blive belønnet med kr. 15.000 hver. I fase 2 skal der indleveres maksimalt 20 sider med udbygning af forretningskoncept med analyse og beskrivelse af marked, strategi, koncept-/produktbeskyttelsesmuligheder og nødvendige kernekompetencer/organisering. Der er ingen præmiepenge i fase 2, men deltagelse i dysten om de store præmiepenge i fase 3 kræver at man har indleveret i fase 2. Endelig skal deltagerne i Fase 3 indlevere maksimalt 30 sider, hvor indleveringen fra fase 2 er udbygget med handlingsplan samt analyser af finansielle nøgletal, budgetter og mulige risici. På den afsluttende præmieceremoni 10. juni 2004 vil de tre bedste og mest professionelle forretningsplaner blive belønnet med henholdsvis kr. 250.000, kr. 125.000 og kr. 50.000. Hvem kan deltage? Man kan deltage i Venture Cup såfremt minimum én person i et deltagende team har fuldtidsrelation til en videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Med andre ord er vi således klart målrettet overfor både bachelor- og kandidatstuderende, MBA-studerende, Ph.d.-studerende, lektorer og øvrige forskningsrelaterede ansatte, samt førsteårsdimittender. Vil der være fokus på bestemte typer af forretningsideer – f.eks. bestemte brancher eller ambitionsniveauer? Alle typer af forretningskoncepter er velkomne. Udfordringen i Venture Cup er jo netop at have mulighed for frit at kunne udfordre sig selv og sit team til det yderste i forbindelse med at udvikle og systematisk forretningsmodne lige præcis den idé og/eller det forskningsresultat, som man ønsker at transformere til ny profitabel vækstvirksomhed. Det handler om vilje til vækst! Man skal blot være klar over, at for at vinde i konkurrencens afgørende sidste fase, skal forretningsplanen have et højt vækstpotentiale, teamet skal have realistiske muligheder for at gennemføre forretningsplanen og den faglige kvalitet af forretningsplanen skal være i top. Det var McKinsey & Company der startede Venture Cup i Danmark i år 2000. Er de stadig aktivt involveret i konkurrencen? Ja, McKinsey & Company er i dag involveret i Venture Cup, efterhånden primært i bestyrelsesarbejdet og ansættelse af den overordnede projektledelse. Inden for disse rammer kan Venture Cup Danmark videreudvikle sin egen organisatoriske og konceptuelle identitet. Det mere organiserende ansvar er imidlertid de sidste par år blevet udviklet til øget varetagelse af Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet, der sammen med Fyns Amt derudover har dannet den primære finansielle platform for Venture Cup i Danmark. Med Venture Cup Danmark sigter vi nu mod en øget opbakning til organisering af konkurrencen fra landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner og nytænkende førende virksomheder. Kan man som deltager gå videre til en international konkurrence? Idet Venture Cup er etableret i såvel Danmark, Sverige, Norge og Finland, arrangerer vi netop på nordisk initiativ hvert år i juni en finale-relateret konkurrence til afholdelse i Helsinki, hvor vi inviterer årets vindende teams fra såvel Venture Cup som fra Europas øvrige førende forretningsplankonkurrencer til at konkurrere om den mest professionelle og bedste præsentation af egen forretningsplan. Præmiesummen er blot 2.000 Euro, men for de enkelte teams er det mindst lige så interessant at få mulighed for at deltage i de uformelle og afslappede drøftelser med de mange dertil inviterede investorer og erfarne virksomhedsledere.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag