19 . March , 2009

Kvinder markerer sig i statistikken

Enogfyrre procent af verdens iværksættere kører på østrogen. Det kan man læse i den første rapport fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM) om kvinders iværksætteraktiviteter, der for nylig blev offentliggjort på Center for Women’s Leadership på Babson College i Massachusetts, USA. »Rapporten understreger den kritiske rolle, som kvinder spiller i skabelsen af nye virksomheder, og giver viden der kan danne udgangspunkt for nye politiske tiltag for at fremme kvinders iværksætteraktiviteter,« siger Dr. Nan Langowitz, der leder forskningscentret. De 41 procent er udledt af en 2004-undersøgelse af 34 landes iværksættere, hvor i alt 73 milliioner mennesker er involveret i at starte en virksomhed. Spredningen er dog stor – fra 39,1 pct. kvinder i Peru til bare 1,2 pct. i Japan. I Danmark anno 2004 er kvinders andel af iværksættere 33 pct., ifølge GEM Middelindkomstlande har den største forskel på i gennemsnit 75 pct., mens højindkomstlande ligger på 33 pct. og lavindkomstlande på 41 pct. Griber mulighederne Som det er tilfældet for mænd, er tilstedeværelsen af muligheder den dominerende årsag til, at kvinder bliver iværksætter. Ikke desto mindre er mange flere kvinder end mænd iværksætter, fordi de ikke har alternative jobmuligheder. Rapporten viser også en stærk sammenhæng mellem det at kende andre iværksættere og opstarten af egen virksomhed. I højindkomstlande er kvinder typisk ældre og bedre uddannet når de starter op, end det er tilfældet i lav- og middelindkomstlande. Rapporten viser også, måske ikke overraskende, en tydelige sammenhæng mellem kvinders tro på at de har viden, evner og erfaring til at starte op, og deres opstartsfrekvens.

Mindre kapitalkrævende Kvinders opstartsvirksomheder er for størstedelens vedkommende mindre kapitalintensive end  mændenes, bruger kendt teknologi og går efter eksisterende markeder. Dette kan måske forklares ved den større andel af kvinder, der bliver iværksættere af nødvendighed. Vækstkurven for kvinders virksomheder er typisk også mindre stejle end mændenes. For de danske iværksætterkvinders vedkommende er flere blevet bedre til at tage imod support og rådgivning, mener Tina Pearson Christensen, direktør for erhvervsnetværket Ildsjæle, der har mange kvinder blandt sine medlemmer: »Flere og flere kvindelige iværksættere bliver tilknyttet velfungerende netværk, hvor troen og opbakningen fra netværkskollegaer kan være afgørende. Mange kvinder bør være mere vækstorienteret og passe på, at de ikke at lade sig begrænse ved kun at benytte kvindelige netværk. Ved at netværke med mænd-ene får man det bedste af begge parter og vil stå stærkere.«

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag