18. March , 2009

Innovationsmiljøerne skaber værdi

Forskerparkerne har eksisteret siden starten af 1980’erne. Innovationsmiljøerne har eksisteret siden 1998 med det formål at kommercialisere viden og hjælpe innovative og forskningstunge virksomheder i gang. Vi og de virksomheder, vi dagligt er i kontakt med, har aldrig været i tvivl om, at vi leverer værdi til dem, som vi investerer i eller dem vi huser og stiller faciliteter, services og infrastruktur til rådighed for. Og nu har vi endelig fået dokumentation for, at innovationsmiljøerne virker efter hensigten, og at virksomhederne klart er tilfredse med de ydelser, som miljøerne og forskerparkerne leverer. I en undersøgelse foretaget af Cowi for Forskerparkforeningen, svarer 85 pct. af virksomhederne, at de sandsynligvis ikke havde eksisteret i dag, hvis det ikke havde været for innovationsmiljøordningen. Kun en ud af ti mener, at de ville have kunnet skaffe den nødvendige kapital til opstart af virksomheden andetsteds. Over halvdelen af virksomhederne forsøgte, men måtte opgive at finde privat finansiering, mens den anden halvdel ikke så andre muligheder end at gå direkte til miljøerne. Disse virksomheder tæller højteknologiske og videntunge virksomheder inden for især it/tele, medico, biotek og rådgivning. Alle er de netop den type virksomhed, som regeringen gang på gang har understreget behovet for at satse på. På den måde bekræfter undersøgelsen, at det virker, når en offentlig investering går ind, hvor private investorer ikke er, og anvendes til risikovillig kapital til at starte disse primært højteknologiske virksomheder. Lige så interessant er det dog, at undersøgelsen viser os, at langt de fleste virksomheder er tilfredse med omfanget og arten af den rådgivning, som innovationsmiljøer og forskerparker kan give. Ved at spørge direkte til tilfredsheden med enkelte services og deres vurdering af vigtigheden af disse ser vi, at de ting, som virksomhederne er mest tilfreds med samtidig er det, som de finder vigtigst at de kan få hjælp til, nemlig: strategi- og forretningsudvikling, tiltrække ny kapital, tiltrække bestyrelseskandidater, rådgivning om patenter og juridiske spørgsmål. Forskningsindsats for lille Naturligvis er der områder, hvor vi i miljøerne kan blive bedre: Det arbejder vi løbende på. Men det, som virksomhederne opfatter som deres største problemer er adgang til risikovillig kapital og til den rigtige forskning. De efterlyser således en mere seriøs og aktiv satsning på forskning og ikke mindst kommercialiseringen af denne forskning. Ifølge virksomhederne er det for svært at skaffe den nødvendige risikovillige kapital til de første, usikre år. I undersøgelsen svarer 75 pct. af virksomhederne, at regeringens samlede forskningsindsats er alt for lille, og mindre end hver femte kan nævne et eneste tiltag, der er blevet gjort for at forbedre iværksætternes vilkår i Danmark. De siger, at den offentlige satsning på forskning, kommercialisering af forskning og risikovillig kapital er for lille og for spredt. Og det er ikke alene ærgerligt – det er meget uhensigtsmæssigt. For det kan betyde, at den nye underskov af spirende, forskningsbaserede virksomheder, som bla. er startet under innovationsmiljøsordningen ikke kommer helt i mål. Og en manglende satsning på at tilvejebringe risikovillig kapital og forskning er det samme som at forsømme muligheden for at udnytte vores talenter og muligheder. En manglende fokuseret indsats kan betyde, at for få iværksættere nogensinde får muligheden for at omdanne deres viden til virksomhed. En manglende satsning er det samme som at tage pusten ud af det forskningsbaserede iværksættermiljø, Og det kan betyde, at flere rejser til udlandet og udvikler deres virksomheder steder, hvor det ikke kommer det danske samfund til gode. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af virksomhedslederne overvejer at flytte til udlandet, og mere end en tredjedel tænker på at flytte deres virksomhed med. Derfor skal vi satse nu og satse meget. Og undersøgelsen viser, innovations-miljøerne og forskerparkerne spiller en afgørende rolle i denne satsning på at kommercialisere forskning og skabe fortsat og styrket grobund for vækst og arbejds-pladser.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag