17 . March , 2009

Iværksætterhuse i Grenå og Ebeltoft

I Grenå og Randers kan iværksættere få en blød start. EU’s Socialfond har bevilliget 2,5 mio. kr. til at oprette iværksætterhuse i de to byer, hvor nye virksomheder kan leje sig ind for en billig penge. Kontorpladserne er udstyret med computer, telefon, fax og en fastansat blæksprutte, der tager sig af alt fra regnskab til kaffebrygning og telefonpasning. Formålet er at aflaste iværksætterne med alt det praktiske og administrative, så de kan koncentrere sig om at udvikle virksomheden. De to nye iværksætterhuse er allerede indviet – og man kan få mere info hos Djurslands Erhvervsråd, tlf.: 87 74 81 81.

Kontakt

Susanne Hoeck

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag