16 . March , 2009

Det frie initiativ

Hvad får et menneske til at ønske at blive iværksætter? Og til ikke at give op i bestræbelserne på at blive det – eller give op når man er blevet det, og møder modgang? Og til at prøve igen og igen, indtil det lykkes? Det er interessante spørgsmål for et land, som gerne vil have en stærkere iværksætterkultur – og i særdeleshed for den regering, der gerne vil skubbe bag på, eller i det mindste undgå at stille sig i vejen.Grundlæggende kan man selvfølgelig mene, at en »rigtig iværksætter« klarer sig under de betingelser, der nu engang er, men i makroperspektiv er det en sandhed med modifikationer. Vist vil de sejeste klare sig næsten uanset hvad, men som samfund bør vi være interesseret i at få så mange som mulig til at forsøge sig som iværksætter – blandt andet fordi iværksættere fremmer det innovative niveau, skaber job og øger væksten. Derfor er det overordentligt positivt, at regeringen nu har fulgt op på iværksætterhandlingsplanen fra januar med konkrete initiativer, der implicit tager hul på besvarelsen af de spørgsmål, der blev stillet ovenfor – fra et liberalt standpunkt, naturligvis. Det frie initiativ er i centrum, og sigtet er at staten som en ydmyg tjener skal tilbyde sine tjenester uden samtidig at mase luften ud af iværksætteren med regler og krav. Er der tvivl om, hvorvidt en borger er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager skal denne tvivl fremover komme den selvstændige til gode. Godt nyt for frie agenter, der også får et generelt eftersyn af regler og praksis som udgør en barriere for denne gruppe af selvstændige. Den generelle oprydning i forskelbehandlingen kan man som iværksætter kun hilse velkommen, i hvert fald på det overordnede plan. På andre områder, som det mere kontroversielle spørgsmål om indretningen af de rådgivningstilbud der er til rådighed for iværksættere, bliver det interessant at følge konsekvenserne af regeringens oprydning. Man kunne også pege på områder, der ikke er nævnt i regeringens planer, som f.eks. de stive dagpengeregler, der gør alt for at fastholde kættere med iværksættertanker i lønmodtagertilværelsen. Valget hedder aktivering i lønmodtagerjob eller bortfald af dagpenge – og her nytter det ikke noget, at man er ved at skrive en forretningsplan. Mon ikke det får mange til at opgive iværksætterplanerne? Det er godt at vi har en regering, der ser ud til at have et reelt ønske om og vilje til at fremme iværksætteriet. Er du som iværksætter stødt på andre barrierer som du i den forbindelse synes regeringen bør høre om, trykker vi gerne din mening her i Iværksætteren.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag