27 . March , 2009

Hvordan opretter man en fond

Mit spørgsmål går på, hvordan man opretter en fond? Og hvad skal der til?Venlig hilsen Marianne Børgesen

SVAR: Fonde kan opdeles i to typer: De erhvervsdrivende fonde og de ikke-erhvervsdrivende fonde (se henholdsvis lov om Erhvervsdrivende fonde samt lov om fonde og visse foreninger). En fond er erhvervsdrivende, hvis den selv udøver erhvervsvirksomhed, eller hvis den gennem aktier eller lignende i en virksomhed har en bestemmende indflydelse over denne virksomhed, dvs. en holding fond. For at en fond er gyldigt stiftet, skal følgende krav være opfyldt: 1.    De midler, som indskydes i fonden, skal fremover være helt adskilt fra stifterens formue. Grundkapitalen skal mindst være 300.000 kr. 2.    Fondens formue og afkast må ikke tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. 3.    Ledelsen i fonden skal være selvstændig i forhold til stifteren, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. 4.    Erhvervsdrivende fonde skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så anmeldelsen er modtaget senest 3 måneder efter, at vedtægten er underskrevet. Er en fond stiftet ved testamente, skal den senest anmeldes umiddelbart efter boets slutning. Fonden er således en selvejende institution, hvor der ikke er en ejerkreds. Fonden kan derfor ikke kan arves. De aktiver som overføres til fonden kan alene, såvel i fondens levetid som ved fondens opløsning, udloddes til det formål, som fremgår af fundsatsen.

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk

Kontakt

Torben Storm Nielsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag