Johann præsenterer

08 . May , 2023

Vi skruer op for det politiske arbejde

Dansk Iværksætter Forening er blevet til Danske Iværksættere - et navn, der i højere grad afspejler vores arbejde for at bringe iværksætternes vilkår på den politiske agenda både nationalt og internationalt. Jeg har taget en snak med Johann Svane, politisk chef hos Danske Iværksættere, for at høre mere om, hvordan vi arbejder med den politiske agenda for at give iværksættere bedre muligheder.

 

Ny regering nye muligheder

Efter mange år med blokpolitik viste valget i efteråret sig at være et gennembrud, der skulle byde på en sammensmeltning af de helt store - nemlig en midterregering.
Midterregeringen er ikke noget, vi ofte stifter bekendtskab med i dansk politik, og nu når vi har børstet hvedekrummerne væk efter den sidste store bededag, er vi spændte på, hvad fremtiden bringer for dansk politik.
Hos Danske Iværksættere ser vi positivt på de muligheder, en midterregering kan føre med sig, når det kommer til iværksætteri. Vi står nemlig over for en tid, hvor der skal findes løsninger på nogle af de helt store problemer som fx klimakrisen, ældrekrisen, vores velfærd - ja listen er efterhånden lang over kriser, vores samfund står overfor. Hos Danske Iværksættere tror vi på, at svaret på disse problemer ligger hos iværksætterne, og det er heldigvis også begyndt at gå op for regeringen. Derfor ligger der nu et vigtigt ansvar hos politikerne ift. at åbne spillepladen for iværksætterne og bringe flere nye initiativer på banen, så vi kan få skabt grobunden for et samfund, som tager risiko og skaber vækstiværksættere.

“Vi er overbevist om, at alle samfundets kriser skal løses gennem innovation. Det er gennem nye måder at tænke på, nye produkter og nye services, at vi kan gentænke og løse de udfordringer, vi står overfor. Med en ny regering og et nyt regeringsgrundlag, som har et iværksætterfokus, er der kommet nye muligheder i spil, der skal løfte nogle af de opgaver, der står først på iværksætternes ønskeliste. Vi er stolte over, at vi fik vores 5 politiske tiltag med i det nye regeringsgrundlag," fortæller Johann.

Blandt de 5 tiltag har vi kæmpet for at få skabt en iværksætterstrategi, som betyder, at der kan laves nogle initiativer, som udelukkende går til iværksættere. Sammen med det er der også kommet en forhåndserklæring på, at der skal laves en definition på iværksætterområdet.

Netop definitionen på en iværksætter er vigtig, for det betyder, at de 300 mio. kr. der er blevet uddelt på området, rent faktisk havner hos iværksætterne og ikke ender hos virksomheder, der ikke er iværksættere. Vi er spændte på fremtiden, fordi der for første gang i 20 år er en politisk forståelse for vigtigheden i at skabe en gennemarbejdet iværksætterstrategi,” uddyber Johann.

                                         
Udfordringer lurer forude

Selvom Johann er positiv omkring det nye regeringssamarbejde, understreger han også de mange udfordringer, som iværksættere står overfor, og som vi i Danske Iværksættere fortsat har på agendaen. For i vores årlige iværksætteranalyse er en kedelig tendens gennemgående - nemlig, at iværksætteren føler, der er mindre og mindre politisk fokus på deres dagligdag og deres fremtidsmuligheder. Det til trods for, at vi bliver proppet med iværksætterhistorier og programmer i mediebilledet.

Vi har en masse politikere, der godt kan lide at bade sig i iværksætterhistorier, men alligevel har det ikke fået et positivt afkast endnu. Det er alt imens, at hver 5. virksomhed er direkte truet af at skulle dreje nøglen om pga. inflationen. Det svarer til 20% af de iværksættere, som skal løse de samfundsproblemer, vi har,” uddyber Johann.

 

Kvindelige iværksættere skal på banen

En anden udfordring som Johann lægger vægt på, er den manglende diversitet, når det kommer til iværksætteri. For når man kigger på tallene, ser det ikke godt ud. Under 1% af den samlede venturekapital går til de kvindelige founder teams. Det efterlader 87%, som udelukkende går til mandlige teams. Et tal som Johann bestemt ikke er tilfreds med.

Når vi ikke får de kvindelige iværksættere mere ind i kampen, går vi glip af en helt masse. Både i form af innovation, nye virksomheder, nye arbejdspladser og økonomisk vækst. Det skal vi have ændret på. Og det er netop et af de punkter, som pengene via iværksætterstrategien, skal bruges på.

For Johann er diversitet en afgørende brik i puslespillet for at få et iværksættermiljø i verdensklasse. For både mænd og kvinder bringer nogle vidt forskellige, men super vigtige, kompetencer i spil.
Ifølge Johann er der mange ting, som skal kigges igennem - heriblandt reglerne under barsel.

Hvis man som kvinde skal gå på barsel og lukke sin virksomhed ned i 6 måneder, fordi man ikke må arbejde overhovedet under barsel, ja, så afholder det nok nogen fra at tage springet som iværksætter. Men hvis man måtte arbejde fx 7 timer om ugen, kunne det være, tingene ville se anderledes ud. Og det samme gør sig gældende på andre områder. Hvis man giver de samme muligheder for pensionsordninger og mulighed for fx at starte en virksomhed, mens man er på dagpenge, så gør vi det meget mere fleksibelt at være iværksætter. Det giver et større incitament for både mænd og kvinder,” fortæller Johann.     

 

Iværksætterdefinitionen skal på plads

Der står spændende politiske debatter på programmet i fremtiden. Som mærkesager for den kommende tid nævner Johann især iværksætterstrategien og iværksætterdefinitionen som vigtige fokusområder. Her er Danske iværksættere klar med en definition på, hvad en iværksætter er: En iværksættervirksomhed er små, nystartede, danskbaserede virksomheder, som har potentiale til at vokse, fordi deres produkt er innovativt og skalerbart.

“Vi skal bytte rundt på rækkefølgen i regeringsgrundlaget - vi vil have iværksætterdefinitionen på plads, før regering begynder at snakke strategi. For kun på den måde, sikrer vi, at pengene går til de rigtige. Puljen på de 300 mio. kr. skal ikke sikre skattefordele til de store spillere, men i stedet komme de mindste spillere i økosystemet til gode - nemlig iværksætterne så de kan skabe vækst. Derfor arbejder vi på at lave nogle objektivt definerede beskrivelser af, hvad det vil sige at være iværksætter, ” forklarer Johann.

 

Det politiske arbejde baner vejen

Det politiske fylder meget hos Danske Iværksættere, for det er på den måde, vi kan forbedre vores medlemmers vilkår. Det kom også til udtryk under dannelsen af regeringsgrundlaget.

Under forhandlingerne bidrog Danske Iværksætter gennem den nuværende kulturminister. Han sørgede for at rejse nogle af de problemstillinger, som iværksættere står overfor - fx iværksætterdefinitionen, adgang til udenlandsk arbejdskraft og fremtidens erhvervshuse - alle emner, der er kommet med i det nye regeringsgrundlag,” fortæller Johann.

Vi går en spændende tid i møde både nationalt og internationalt, og som forening står vi nu stærkere end før, så vi kan gennemføre endnu flere tiltag, som kan forbedre iværksætternes konkurrenceevne,” slutter Johann.

Læs mere om grundlaget for navneskiftet her.
 

Kontakt

Cille Bandholtz

Cille Bandholtz

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag