15 . April , 2009

Bank til tiden - tidens bank?

Finanskrise. Kreditkrise. Boligkrise. Ingen tvivl om at vi er i en gennemgribende økonomisk periode med lavkonjunktur. Og alle har vi – og bør have – stor respekt for denne situation.    Alligevel vil jeg rejse et flag om bankernes samfundsmæssige rolle og markedsfunktion inden for erhvervsøkonomien – især omkring iværksættere og vækst. Bankernes rolle har altid været indiskutabel – men er den også det i fremtiden?     Vi kommer fra en længere periode med god økonomi og gode vilkår for vækst i erhvervslivet. Mange nye virksomheder har set dagens lys og mange etablerede har oplevet god vækst. Det er lige efter bogen, for det er regeringens mål, at Danmark i 2015 er blandt verdens tre førende iværksætternationer – og dertil er der blandt andet brug for nye virksomheder, som er i stand til at vækste. Negativ vækst hos virksomheder Lige nu er situationen en anden. Vi har finanskrise og det er stort set umuligt for såvel nystartede virksomheder som for veletablerede virksomheder at hente kapital via bankerne. Kreditkassen er klappet i. En simpel kassekredit på 300.000 kr. er selv for veletablerede virksomheder og gode bankkunder svær eller direkte umulig at opnå. Hvor skal kapitalen til dansk erhvervsliv findes nu og fremover? Venturekapitalisterne er et godt bud, og de er klar til at indtage markedet for alvor, omend de også har deres udfordringer, da de ikke kan komme af med eksisterende selskaber i porteføljen.     Situationen er på vej til at blive fatal for landets iværksættere og etablerede virksomheder, som har brug for likviditet. Når krisen kradser og investeringsmulighederne i virksomhedens udvikling begrænses, prioriteres virksomhedens midler til drift og overlevelse. Det betyder i mange tilfælde en nul- eller ligefrem negativ vækst.     Når vi betragter en akut krisesituation, er det nødvendigt med forståelse. Men når den akutte krisesituationen strækker sig til at blive ’permanent’, er det nødvendigt at stille spørgsmål ved, hvordan vi kommer ud af denne situation og hvordan finansmarkedet ser ud efter denne periode.     Det kan måske ligefrem være en fordel med en finanskrise af denne størrelse?! Skal vi ryste posen og skabe et nyt finansmarked med nye vægtige spillere, der kan understøtte dansk erhvervslivs udvikling og fortsatte vækst med kassekreditaftaler og simple låneaftaler?     Ingen i erhvervslivet forventer, at bankerne blindt yder kredit. Og alle har forståelse for en akut krisesituation. Men spørgsmålet hænger i luften: Hvordan ser bankernes samfundsrolle ud efter finanskrisen? Kan de leve op til deres markedsfunktion som dansk erhvervslivs foretrukne finanspartner? Eller er de rede til at overlade opgaven og dermed indtjeningsmuligheden til andre?

Kontakt

Susanne Kaufmann

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag