31 . March , 2009

Lejekontrakten er upræcis

SPØRGSMÅL // Jeg står overfor at udvide mit firma, og lejer mig ind i et kontorhotel. Lejekontrakten er upræcis mht. regulering af  to variable beløb: »Drift/Varme/fællesud-gifter« og »Diverse fællesfaciliteter«. Der foreligger et budget, men ikke nogen oplysninger om, hvor meget udlejer kan overskride budgetterne, og hvornår og hvordan stigninger varsles. Dette gør mig utryg, da udlejer f.eks. kan ansætte en receptionist mere og lade fællesudgifterne vokse med 240.000 kr. og bede de 20 lejere om at dele det. Det ville være en ekstraregning på 12.000 om året. Hvad har jeg af juridiske rettigheder og beskyttelse mod, at de variable udgifter stiger uforholdsmæssigt meget, og at der evt. kommer flere ydelser ind end de budgetterede? Har udlejer nogen pligt til at rådspørge lejerne i kontorfællesskabet, før der tilvælges betalbare ydelser I forhold til det budgetterede, som er med i bilag til kontrakten.  Med venlig hilsen Bente   SVAR // Principielt er det den faktiske udgift, der skal betales, og det uanset om skønnet er forkert. Du har dog ret til inden for visse frister at forlange domstolenes bedømmelse af, om det er rimeligt, at fejlskønnet er så stort. Du kan aftalemæssigt begrænse udgiften – altså indsætte et max.  Domstolene har i et enkelt tilfælde begrænset udgiften, men der er også afgørelser om det modsatte, når blot udgiftsarten er oplyst i lejekontrakten. Der er ingen høringspligt.  Den relevante lovbestemmelse kan læses i svaret på www.ivaerksaetteren.dk

 

Svar leveret af Ret&Råd - www.retraad.dk  

Kontakt

Torben Storm Nielsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag