23 . March , 2009

Landets førende Iværksætterby

Globaliseringen er ikke til diskussion. Den er en kendsgerning med mange muligheder og trusler. Århus kan og skal udnytte globaliseringen til fordel for virksomheder og borgere – og i den forbindelse er det uhyre vigtigt at sikre et attraktivt iværksættermiljø. Landets bedste!Udgangspunktet i Århus er det bedst mulige: Vi er landets næststørste uddannelsesby, vi har landets største koncentration af unge, mange borgere af udenlandsk herkomst samt kreative miljøer inden for it, design, arkitektur, medico, kultur osv. Samtidig ved vi, at det går godt for beskæftigelsen i Århus. Den seneste statistik viser, at der i Århus Kommune er skabt mere end 16.500 nye arbejdspladser i perioden 1994-2004. Det svarer til en vækst på 10,9 pct. Hele landet har i samme periode haft en stigning på 4,9 pct. –  Århus har altså haft dobbelt så stor en vækst, som resten af landet. Det er væsentligt at fastholde denne vækst. Derfor har Århus Kommune i et samarbejde med organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervslivet m.fl. udarbejdet et forslag til ny erhvervshandlingsplan. Den bygger blandt andet på det faktum, at netop uddannelse og viden er hele grundlaget for at få de gode ideer – og skabe kreative iværksættere. Et af erhvervshandlingsplanen konkrete initiativer er samarbejde inden for oplevelsesøkonomien – f.eks. kultur og design/arkitektur. Kultur oplever i disse år en kommerciel udvikling, og inden for den elektroniske musikbranche findes der i Århus-regionen en stor gruppe af ambitiøse musikere. Ved at understøtte dette musikmiljø kan vi øge chancen for, at den næste »Aqua-succes« får sit udgangspunkt i Århus. Også design og arkitektur fremhæves ofte som et af de mest perspektivrige vækstområder i vidensamfundet. Den kreative klasse af designere, arkitekter, kunstnere etc. vil samles i stimulerende miljøer med gode muligheder for videndeling og erfaringsudveksling. Et sådan miljø findes i et vist omfang allerede i Århus med ca. 300 designfirmaer og arkitekt-tegnestuer. Dette miljø vil vi udvikle yderligere. Herudover har Århus Kommune – i samarbejde med andre aktører på erhvervsfremmeområdet –  tilrettelagt forskellige rådgivningstilbud, som retter sig mod bestemte grupper af potentielle iværksættere: • Center for Entrepreneurship er et uddannelses-, formidlings-, forsknings- og udviklingscenter, placeret i IT-byen Katrinebjerg i Århus. Centrets målgruppe er studerende, Ph.D.-studerende, lærere og forskere fra de højere og videregående uddannelsesinstitutioner samt alle potentielle vidensbaserede og innovative iværksættere inden for IT, biotech, medico m.m. • NYVIRK er et rådgivningscenter beliggende i Brabrand. Centret yder iværksætterrådgivning til alle, men personer og virksomheder i Urban-området (det vestlige Århus), hvor der bor relativ mange med flygtninge og indvandrerbaggrund, har fortrinsret til assistance fra NYVIRK. • VækstVærk Århus har til formål at bidrage til et stærkere vækstlag af virksomheder inden for de kreative og kulturelle fagområder i Århus. VækstVærk Århus har til huse i den gamle Toldbygning på havnen. VækstVærk yder rådgivning til iværksættere inden for de kreative og kulturelle lag samt tilbyder kontorfaciliteter i Toldboden. • Et af de centrale tilbud til de videnbaserede iværksættere i Århus er forskerparkerne. Forskerparken på Gustav Wieds Vej i Århus blev etableret i 1986. Første etape af en ny biomedico forskerpark ved Skejby Sygehus er taget i brug i 2004 og en ny IT-Forskerpark er i IT-byen Katrinebjerg klar til brug i 2006. I disse to nye forskerparker vil de videnbaserede iværksættere få mulighed for at udvikle deres virksomhed i et specialiseret fagligt miljø.  For at sikre en løbende koordinering af tilbudene til iværksættere i Århus Kommune blev der i 2003 nedsat et Iværksætterpanel i Århus. Det bredt sammensatte iværksætterpanel skal løbende vurdere tilbudene til iværksættere, komme med forslag til nye initiativer, samt skabe bedre synlighed om tilbudene til iværksættere i Århus. Af fremtidige initiativer på iværksætterområdet kan jeg igen henvise til den ny erhvervshandlingsplan for Århus Kommune. Heri indgår forslag om etablering af iværksætterstudiepladser (InnoCamp). Her skal de uddannelsessøgende på tværs af byens uddannelsesinstitutioner kunne arbejde målrettet med at udvikle deres projektidéer. Alt dette – og meget mere – understøtter vores mål om at være landets mest attraktive iværksætterby.

Kontakt

Louise Gade

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag