18 . March , 2009

Iværksætter eller entrepreneur

I begyndelsen var ordet, står der i Biblen. Men sådan var det ikke på iværksætterområdet, i hvert fald ikke i Danmark. Ordet iværksætter er først blevet almindelig brugt om folk der starter egen virksomhed i løbet af 1970’erne, og har hele tiden måtte konkurrere med en angelsaksisk fætter, »entrepreneur« og den afledte »entrepreneurship«, som betegnelse for innovative og handlekraftige virksomhedsstartere. Det findes der så forskellige dybtfølte holdninger til. Nogle har fremført, at begrebet iværksætter hos mange har en negativ klang. Blandt andet skulle det være blevet devalueret pga. datidens iværksætterstøtte, hvor iværksætter nærmest blev set som noget man kunne blive, hvis ikke man kunne blive andet. Hvis denne opfattelse findes, må det være hos den ældre generation. Den yngre generation af iværksættere, som vi møder rundt omkring, kalder sig gerne iværksætter og forbinder noget positivt og foretagsomt med begrebet. Andre mener, at »entrepreneur« og iværksætter betyder to forskellige ting. Iværksætter er man, når man starter en virksomhed af enhver art – men »entrepreneur« er man kun, hvis virksomheden baserer sig på innovation. Mange går så vidt som til at udbrede begrebet »entrepreneur« til at dække alle, der udviser innovativ adfærd i en hvilken som helst sammenhæng. Et sprog er en levende størrelse i konstant udvikling, og kampe om at definere, hvad ord retteligt betyder, udkæmpes konstant. Nærmere studier ville med sikkerhed kunne påvise, at de samme ord bruges i et hav af forskellige betydninger, endda på samme tidspunkt i historien. Her på bladet vil vi slå et sværdslag for, at ordet iværksætter benyttes som den danske oversættelse af »entrepreneur«, og at de to begreber således bliver sy- nonyme. At sætte iværk betyder at sætte i gang, at være foretagsom. Iværksætter er et ord, som i sin lyd sagtens kan rumme al den innovation, foretagsomhed og anden grandeur, man måtte ønske at lægge i det. Og vil man skelne mellem innovative og ikke-innovative iværksættere, kan man gøre det eksplicit, i stedet for at henvise til definitioner, som ingen alligevel er enige om i praksis.  

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag