Forslag til udvikling af dansk selskabsret

Baggrund for indstillingen

Siden afskaffelsen af IVS’erne i 2019 har vi set et markant fald i nystiftelser samtidig med at sunde IVS’ere er udfordret i forhold til omdannelse til Aps. COVID-19 rammer som andre kriser særlig ramt virkelyst og risikovilje hårdt. I en tid med stigende arbejdsløshed, et faldende antal nystiftelser og et stigende antal konkurser er behovet for at lette etableringsvilkår ikke blevet mindre relevant. Økosystemet beretter, at det særligt er blandt målgrupper med særlig samfundsmæssig interesse, at de nuværende 40.000 kroner i indskudskapital på Aps er en stopklods. Det er således både blandt unge, studerende, bæredygtige og kvindelig iværksættere.. Problematikken skal ses i lyset af, at Danmark aktuelt er det næstdyreste land i Europa at etablere et selskab med begrænset hæftelse.

Dansk Iværksætter Forening og CBS Law afholdte tilbage i januar 2020 et debatmøde om selskabsformer på Christiansborg under overskriften ”Selskabsformer og iværksætteri i Danmark”. Med afsæt i en overraskende stærk konsensus fra organisationer og politikere nedsatte vi efterfølgende en referencegruppe med kommissoriet om at foreslå en model, der balancerer hensynet til færrest mulige barrierer for iværksættere med ønsket om at minimere risikoen for svindel.

Bag indstillingen står otte erhvervsorganisationer og vidensinstitutionen CBS. Vi imødeser en konstruktiv dialog om at styrke rammevilkårene for iværksætteri i Danmark.

Download PDF:

Forslag til udviklingen af dansk selskabsret

Følgende organisationer står bag indstillingen:

Bliv gratis medlem i dag