28 . October , 2010

Remburs giver sikkerhed i handel uden for EU

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 8.0px Glypha} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 8.5px; line-height: 10.9px; font: 8.0px Glypha} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 10.0px Glypha} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 8.5px; line-height: 10.9px; font: 8.0px Glypha; min-height: 8.0px} span.s1 {letter-spacing: -0.1px} span.s2 {letter-spacing: 0.1px} span.s3 {letter-spacing: 0.2px} span.Apple-tab-span {white-space:pre}

Remburs er en betalingsmåde, der internationalt går under betegnelsen ”L/C” (Letter of Credit) eller D/C (Documentary Credit). Den foregår som en handel mellem to banker – købers og sælgers – og sikrer sælger betaling for sin levering, hvis kravene i rembursen opfyldes, ligesom den giver køber større sikkerhed for levering til tiden.

Importerer du, bruges en købsremburs. Her er det dig der stiller krav til sælger og du har minimalt arbejde i forbindelsen med handlen. Din bank vil stille krav om kreditværdighed da de garanterer betaling, når sælger præsenterer dokumenterne, og dermed overtager din risiko.

Eksporterer du, er der tale om en salgsremburs. Salgsrembursen er den krævende, idet det altid er sælger der står med dokumenthåndteringen. Derfor vil det være den, vi fokusere mest på her i artiklen. 

Remburshandel bruges mest med lande udenfor EU. Nogle lande stiller krav om, at al handel foregår via remburs. Det giver dem mulighed for at styre den udenlandske valutastrøm. 

Handel med hvem, du vil

For iværksættere ligger mulighederne i remburshandel blandt andet i at kunne komme ind på nye markeder, eller evt. ekspandere på nuværende markeder, eller i at kunne fortsætte handlen med en gammel kunde, som man har mistet forsikringen på. Remburshandel giver dig nemlig frihed til at handle med hvem, du finder passende. Du er ikke afhængig af, at din kunde skal fremvise regnskab (hvilket er umuligt i nogle lande) og godkendes af forsikringen.

For at sikre dig, skal du imidlertid sørge for, at den bank kunden benytter er stabil og anerkendt. Her kan du spørge din egen bank, om de kender til kundens bank, samt få rembursen bekræftet.

Ser man på de nye vækstmarkeder, kan remburshandel være en nødvendighed. I Kina foregår langt den største del af handlen nemlig via remburser og det samme gælder Indien og Pakistan. Markeder som f.eks. Mellemøsten, Brasilien, Venezuela, Korea og store dele af Afrika er alle områder, hvor remburshandel er en almindelig betalingsmåde. 

Man kan anvende remburs til at give kunden kredit. Ofte ville man kræve forudbetaling forud for en produktion til en ikke-forsikret kunde. Det er dyrt for kunden, hvis det tager to-tre måneder at få ordren igennem og derefter f.eks. fem ugers sejltid at få varen hjem. Deres finansielle binding og risiko er stor. I en remburs vil du kunne indarbejde den kredittid, I bliver enige om – f.eks. 30, 60 eller 90 dage, alt efter, hvor langt man vil strække sig.

Mange kunder foretrækker en betaling, der hedder ”at sight”, dvs. at når banken modtager og godkender de indsendte dokumenter bliver betalingen foretaget. 

 

Ikke venstrehåndsarbejde

Der er stor sikkerhed ved at handle på remburs. Mange store virksomheder bruger L/C som almindelig beta-lingsmåde, og har mange gange selv personale ansat, der udarbejder de krævede dokumenter. Derimod er remburs mindre brugt i mellemstore og små virksomheder, hvilket helt sikkert skyldes, at der ikke er nok viden om emnet, eller i nogle tilfælde måske, at man har haft en negativ oplevelse med remburshandel.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de ord og formuleringer, der bruges i en remburs, ikke er let forståelige. De skal ”dechifreres” først, for at man kan få den fulde forståelse af de krav, der er gældende for handlen. Det er nok her, kæden springer af for nogle. Man tror, man har lavet de dokumenter, der kræves, men får at vide, at formuleringen ikke er korrekt, eller at der mangler en sætning eller en anmærkning på transportdokumentet. Det tekniske sprogbrug og det faktum, at der kan ”skjules” krav, gør det uoverskueligt for mange. De oplever, at der er en masse bøvl og finder det omstændeligt at bruge remburs. 

Det kræver erfaring at få øje på eventuelle faldgruber i rembursen og det er ikke et venstrehåndsarbejde at udarbejde dokumenterne. De krav, der stilles, er ikke generelle, da hvert land har egne importkrav, men de mest brugte dokumentkrav er faktura, pakkeliste, oprindelses-certifikat (gælder ikke alle lande) og transportdokumentation – alle leveret med den ønskede formulering. Det vil fremgå af rembursen, om der er bestemte ord, vendinger og/eller sætninger der skal anvendes.

 

Stil krav

Nogle tror fejlagtigt at man skal godtage rembursen som den fremsendes uden at stille modkrav eller få lavet ændringer. Det er ikke tilfældet! Den vigtigste ting, når man modtager rembursen, er at sikre sig, at man kan møde alle de stillede krav, og at den dækker den indgåede aftale. Ellers skal man bede om en ændring.

Opdager man efter at have sendt godset at man ikke kan møde de krav, der er nævnt i L/C, så forsvinder sikkerheden. De fleste kunder betaler dog alligevel, da de gerne vil fortsætte samhandlen, men der også situationer hvor kunden nægter at betale, hvilket de er i deres gode ret til, da du har misligholdt kontrakten. Derfor er det vigtigt at forstå, at i remburshandler skal man opfylde de stillede krav for at være sikker på betaling, og derfor skal rembursen ændres i forhold til hvad man er i stand til at præsentere. 

 

Omkostninger

Købers omkostninger i forbindelse med remburs er normalt indlands, og svinger fra land til land. I Ægypten koster det rigtig meget, hvorimod Sydkorea er billig. Prisen beregnes som en procentsats af rembursens beløb, samt ud fra, hvor lang tid den skal være gældende. 

Sælgers omkostning ved remburshandel er normalt alt udenfor åbningslandet hvilket vil sige kurertransport af dokumenter (det er værdipapirer), transaktionsgebyrer, samt omkostninger til egen bank. Man skal op på et vist beløb, for at det kan betale sig at handle på remburs.

Som alternativ til remburs kan nævnes bankgaranti. Bankgaranti går ind og dækker købsbeløbet, hvis kunden ikke selv betaler til tiden. Efter x antal dage, kan man gøre krav til udstedende bank. Den er ofte dyr og kan være ret langsommelig med hensyn til betaling. 

Bankgaranti er ikke ret udbredt eller eftertragtet, så jeg kan derfor ikke anbefale det i forhold til en remburs.

Remburshandel er ikke en sikkerhed for at modtage varer i den rette kvalitet. Det er banken, der ud fra de præsenterede dokumenter laver betalingen, og de ser ikke den reelle vare. Derfor må man kun gå ud fra, at det er den aftalte vare, der ankommer til køber. Men om vandkanderne har den rigtige grønne farve og det rigtige design, det ser man først efter indfortoldning. 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 16.0px Antenna}

Fakta om remburser (eksport)

 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 11.0px Antenna} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna; min-height: 8.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.9px; font: 11.0px Antenna; min-height: 13.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 9.0px; text-indent: -9.0px; line-height: 10.9px; font: 7.0px Antenna} span.Apple-tab-span {white-space:pre}

Vejledende remburstekst

 

Within ... days from the date of ..., please arrange for the issue by a first class bank of an irrevocable documentary credit to be advised by swift through [bank], SWIFT [swift-kode] 

 

In our favour 

I favør sælger/eksportøren/beneficianten. 

 

With/without [bank]’s confirmation

Med eller uden [bank]’s bekræftelse - det anbefales at vurdere den udstedende bank tillige med det land, den ligger i, for så vidt angår den kommercielle og den politiske risiko. 

 

For the amount of

Til et beløb af - maksimum/cirka/nøjagtigt. 

 

Available for payment at sight/for payment ... days after shipment

Betalbar avista (kontant) eller betalbar ... dage efter afskibning (udskudt betaling). 

 

Following documents

Dokumentkrav under rembursen, for eksempel faktura og forsendelsesdokument. 

 

Covering

Varebeskrivelsen i så kort form som mulig, med reference til tilbud eller andet. 

 

Evidencing shipment from ... to ... 

Afskibning fra Europe/European port til - modtagelsessted/havn. 

 

Terms of delivery

Leveringsbetingelser - eksempelvis FOB, CFR, CIF, FCA. 

 

Partial delivery

Dellevering: tilladt/forbudt. 

 

Transhipment

Omladning: tilladt/forbudt. 

 

Latest date of shipment

Seneste forsendelsesdato - hvis intet er anført, er seneste afsendelsesdato rembursens udløbsdato. 

 

The Credit to be valid until

Rembursens udløbsdato for præsentation af dokumenter. 

 

The documents to be presented not later than

Seneste frist for præsentation af dokumenter - hvis intet er anført, er seneste præsentationsfrist 21 dage efter afsendelsen, dog ikke senere end rembursens udløbsdato. 

 

Charges outside country of issuance

Omkostninger uden for udstedelseslandet - betales af køber/sælger.

 

 

 

 

Generel information

 

Fordele ved eksportremburs

•  Betaling garanteret af importørens bank inden afsendelse af varerne.

• Øget sikkerhed for betaling til aftalt tid.

•  Øget sikkerhed for, at den indgåede ordre ikke kan annulleres eller ændres uden din accept.

•  Forbedring af likviditet, da betaling ofte kan udløses kort tid efter afsendelsen af varerne.

•  Mulighed for finansiering

 

Gennemgå rembursen grundigt

Det er vigtigt at gennemgå rembursen grundigt, når I modtager den. I skal være opmærksom på, at rembursen kun er sikkerhed for betaling, hvis virksomheden er i stand til at opfylde alle dens krav og betingelser. Rembursen skal gennemgås grundigt, så I kan konstatere, om betingelserne er i overensstemmelse med det, der er aftalt. I den proces kan det være nødvendigt at involvere de medarbejdere i firmaet, der har ansvaret for, at

•  handlen er indgået

•  varerne er klar til afsendelse til tiden

•  udfærdige dokumenterne

•  arrangere transporten

 

Virksomheden bør blandt andet sikre sig, at

•  teksten er klar og entydig

•  betingelserne er dem, I har aftalt med kunden

•  rembursen er udstedt af en acceptabel bank

•  rembursen er underlagt de internationale rembursregler

•  samtlige udtryk i rembursen er klare og entydige

•  rembursen ikke indeholder modstridende krav

•  afsendelses- og dokumentpræsenta-tionsfrister kan overholdes

• eventuelle krav til forsikring kan opfyldes

•  kravene til transport og transportdokumentet kan opfyldes

•  dellevering/omladning er tilladt, hvis der er behov for det

•  ens navn og adresse er anført nøjagtigt, som det fremgår af ens dokumenter

•  købers navn og adresse er angivet korrekt

•  varebeskrivelsen er angivet, som I vil beskrive den i dokumenterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed

 

Virksomheden har følgende muligheder for at stille sikkerhed over for underleverandører eller andre parter gennem rembursen. 

 

Uigenkaldelig udbetalingsordre

En uigenkaldelig udbetalingsordre sikrer - ligesom en transport - en tredjepart, at der ikke udbetales penge under rembursen til beneficianten, før tredjeparten har modtaget sit tilgodehavende i henhold til udbetalingsordren. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udbetalingsordrer ikke er underlagt særskilte gældsretlige bestemmelser. Det betyder, at et beløb først vil kunne komme til udbetaling efter en retsafgørelse eller forlig i tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning. 

 

Transport

Der er mulighed for at tilbyde en tredjepart, f.eks. din underleverandør, transport i provenuet fra rembursen. En transport sikrer transporthaveren (underleverandøren), at han modtager sit tilgodehavende, før der udbetales penge under rembursen til beneficianten. Transporter er underlagt gældsretlige bestemmelser, hvilket betyder, at hvis beneficianten skulle gå konkurs eller i betalingsstandsning, skal et bo respektere transporten. 

 

Transferabel remburs

Hvis rembursen er udstedt som en transferabel remburs, kan beneficianten bede den bank, der er bemyndiget til at foretage transferering (oftest den adviserende bank), om helt eller delvist at transferere rembursen til en underleverandør. Når en remburs transfereres, kan en række vilkår ændres:

• Beløbet og en eventuel enhedspris kan reduceres.

• Gyldigheds-, afskibnings- og præsenta-tionsfrister kan afkortes.

• En eventuel forsikringsprocentsats kan forhøjes.

 

Dokumenter under en transfereret remburs

Når dokumenterne præsenteres under transfereringen, har beneficianten mulighed for at ombytte fakturaerne og eventuelle veksler med sine egne. Hvis ellers rembursens krav er opfyldt, får beneficianten udbetalt differencen mellem de to fakturaer (eventuelt minus bankens provisioner), mens resten af provenuet betales til underleverandøren. 

 

Fordele og ulemper ved transferabel remburs

En af de vigtigste fordele ved en transferabel remburs er, at underleverandøren bærer kreditrisikoen. En af de største risici ved transfereringer er, at beneficianten er tvunget til at bruge de øvrige dokumenter, som hans underleverandør har præsenteret. Eventuelle fejl i disse dokumenter kan meget vel gå igen under den oprindelige remburs, hvorved en del af sikkerheden ved at handle på remburs kan forsvinde. 

Kontakt

Vivi Birk Nielsen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon