14 . April , 2009

Lager og status - hvad skal du lave nytårsaften?

Varelageret kan være din virksomheds væsentligste aktiv. Derfor er det vigtigt, at der er styr på det: Har varelageret den værdi, du tror – og er det de samme tal, der kommer til at fremgå af dit årsregnskab?

Den fysiske optælling (kontrol af stykantal) Når lageret skal gøres op, skal de fysiske varer tælles og sammenholdes med det, du har registreret i dit regnskab/bogføringen. Eventuelle differencer skal forklares: Har du købt 10.000 pizzabakker og solgt pizzaer i de 7.000 af dem, skal der være 3.000 tilbage på lageret. Hvis der kun er det halve, skal svindet forklares: Har været vandskade, er de blevet stjålet – eller hvad er der sket? Bedst er det, hvis du i løbet af året har skrevet ned, hvis du har udtaget varer til f.eks. demonstrationer, udstillinger eller har brugt ekstra varer, fordi kunderne har fået ombyttet et køb. Varer, som er udtaget til eget brug, skal også registreres. Værdien af varelageret (kontrol af pris) Herefter skal værdien af varerne på lageret gøres op. Det kan ske efter flere forskellige principper, men de fleste opgør en kostpris. Den omfatter indkøbsprisen + fragt, told og punktafgifter.     I år vil mange, som har købt ind i fremmed valuta (især USD) have nogle overvejelser om varelageret faktiske værdi i forhold til den bogførte, fordi kurserne har svinget meget.     Bogføringsmæssigt: Værdien af varelageret skal registreres som et aktiv og reguleringer føres op i driften på en konto for varelagerregulering. Husk dokumentation!

Kvaliteten af varerne (eventuel nedskrivning af pris) Endeligt skal man spørge sig selv om varerne kan sælges? Der kan være forskellige grunde til, at varer fra lageret ikke kan sælges – f.eks. at de er gået itu. Direkte og synligt ukurante varer af denne type skal registreres løbende i bogholderiet med så god dokumentation som muligt.     Hvis varerne ikke kan sælges på grund af fejlkøb eller ændringer i markedet, herunder kundernes præferencer, er der tale om en ”økonomisk eller teknisk ukurans”. Varelageret kan så nedskrives til en lavere værdi. Har man ikke et bedre bud, er det 50 pct. efter første år, 25 pct. i året efter og i tredje år 0 pct. Den tekniske eller økonomiske ukurans skal kunne bevises: Salget skal være faldet væsentlig og der må ikke være købt nye varer af denne type ind inden for det seneste år.     Pointen er, at de varer, som registreres som et aktiv, også faktisk er et aktiv og ikke en dødvægt.

Kontakt

Anette Sand

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon