20 . March , 2009

Frie agenter kondenserer

Jamen det er rigtigt. Jeg så det, jeg var der selv. De kondenserede. Bedre ord kan jeg ikke finde til  beskrivelse af, hvad der foregik på Dansk Iværksætter Forenings møde på Islands Brygge en eftermiddag først i juni, hvor et luftigt koncept og nogle luftige ideer i deltagernes hoveder fortættedes og ud af ingenting blev til noget, om ikke konkret og fast, så i hvert fald flydende. 53 af arbejdsmarkedets selvbeskæftigede frie fugle – eller på nyere dansk »frie agenter« – var på opfordring af nogle initiativrige medlemmer af iværksætterforeningen mødt frem for at deltage i et Open Space-møde med udgangspunkt i spørgsmålet »Hvordan skaber vi et netværk, hvor vi – frie agenter, freelancere – kan kombinere fordelene ved at være små og uafhængige med styrken i et aktivt og mangfoldigt fællesskab?« En broget deltagerskare, fortæller formand for Dansk Iværksætter Forening Nicolai Seest: »Der var en stor spredning i faglighed, en næsten ligelig kønsfordeling og en aldersfordeling fra knap 30 til godt 60 år.« Det hænger ifølge Seest godt sammen med, at fri agent-alternativet kan appellere til mange forskellige typer mennesker i mange forskellige livssituationer: »Det at være fri agent kan appellere til en person, der har lyst til at være sin egen chef. Det kan være en person, der kan tjene mere som selvstændig eller ønsker at tiltrække sig nogle sjovere opgaver. Men enkelte bliver også fri agent af nød, altså fordi de ikke kan finde meningsfyldt arbejde i eksisterende virksomheder,« siger han. Fremtidens arbejdsmarked »Vi oplever det som om der er flere og flere, der vælger det frie alternativ,« fortæller Nicolai Seest og fremhæver, at virksomhederne i et ustabilt marked også kan have stor gavn af fleksibel arbejdskraft, der kan hyres efter behov. Det har nogle brancher benyttet sig af siden tidernes morgen. »Journalister og fotografer har en lang tradition for at arbejde som freelancere. En lang række andre faggrupper har ikke den samme tradition, men nu begynder de i højere grad at organisere sig som frie agenter,« siger Seest og tilføjer: »På fremtidens arbejdsmarked vil vi i stigende grad kunne trække paralleller til det at drive en fodboldklub. Holdet er en forretning, men hver spiller er også sin egen virksomhed med sit eget brand og sine egne spidskompetencer.« Når man er løsgænger på arbejdsmarkedet er der mange behov, man selv må sørge for at få opfyldt. »Det kan være sociale behov, behov for læring, eller behov for at vide, hvor der sker noget – forretningsmæssige behov. Det er et af målene med vores initiativ at opfylde de behov,« siger Nicolai Seest. »Fremtidens iværksætter skal blive dygtigere til at række ud efter det, de ikke selv kan. Iværksættere skal ikke lære at markedsføre og administrere. De skal lære, hvordan de selv tjener nok til at købe sig til de ting, de ikke selv kan.«

Så sker det Det er sjovt at observere kondenseringen. Det ene øjeblik sidder folk på deres stole med hver deres ideer i hovedet, som man så ofte sidder til møder med ideer, der måske og måske ikke kommer ud, og måske og måske ikke vinder gehør under punkterne på stramt styrede dagsordener. Hvis vi stoppede arrangementet her og gik hver til sit, ville de fleste af ideerne blive glemt. Men det gør vi ikke. Dagens vært slipper tøjlerne og deltagerne åbner sluserne til deres indre reservoirer af ideer. Folk går ind i rundkredsens midte, tager et stykke papir, og skriver deres ide ned. 19 grønne sedler hænger kort efter på opslagstavlen med mødested og tidspunkt. Spørgsmål og ideer imellem hinanden: »Kan vi lave en uforpligtende legeplads?«, »Tænketank for den nye arbejdsstyrke«, »Hvilke ideer har vi til at hjælpe Danmark med at investere i frie agenter?«, »Hvordan kan vi mødes fysisk og uformelt.« Alle skridtet videre mod et konkret initiativ. En gruppe diskuterede, hvordan man kunne skabe de bedste rammer for at mødes fysisk og udveksle viden og erfaringer, og indgå samarbejdsrelationer. Tre arbejdsgrupper blev nedsat, der skulle arrangere temaarrangementer, se på mulighederne for at opbygge et virtuelt forum, og brande fri agent-begrebet gennem medierne. Hver første fredag i måneden vil gruppen som sit første initiativ arrangere en fyraftensøl, hvor frie agenter kan mødes til en uformel snak – startende allerede fredagen efter mødet. En anden gruppe kredsede om at skabe en legeplads for sjov læring, hvor der kan udveksles og læres »noget godt« på en sjov måde – og ikke nødvendigvis med en faglig vinkel. En tredje så på ideer til at øge investeringen i frie agenter. Én idé var at identificere de fem mest chikanerende love og regler og bedrive lobbyisme overfor forskellige politiske partier og organisationer. Videndeling fra første dag Mens rammerne for det videre arbejde var i fokus for mange af grupperne, var der andre der gik til sagen og diskuterede forskellige videndelingsemner. Hvordan håndteres vækst, hvordan skaffer man sig flere kunder, og hvordan identificeres de virksomheder, der har behov for rådgivning, var blandt emnerne. Med startskuddet behørigt affyret, forskellige ideers sødygtighed under afprøvning og en entusiastisk skare af frie agen-ter, hvoraf mange ved mødets afslutning gav lovning om fremtidige bidrag til fællesskabet, bliver der uden tvivl lejlighed til mere videndeling i fremtiden. Også Iværksætteren gav et løfte – at dække udviklingen i netværket, så læserne kan følge med i hvad, hvor og hvornår det sker. Og det er der hermed taget hul på.

Kontakt

Jesper H. Andersen

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon