13 . January , 2010

Likviditet er Gud

Forestil dig, at du har stor friværdi i din erhvervsejendom. Maskinparken er betalt, og din ordrebog er fyldt til bristepunktet. Men når medarbejderne skal have løn eller momsen betales, er der ingen penge på kontoen. Hvad gør du så? Spørger man advokat, partner og direktør i ADVODAN Vejen A/S, Verner Holm, handler det om analyse og om at kende sine muligheder for at sikre og skaffe likviditet: ”At sikre sin likviditet og et godt cashflow er ikke kun relevant i krisetider, eller når skattevæsenet banker på døren. Det skal der altid være styr på. Lige for tiden, da bankerne har lukket for kassen, så er likviditet Gud. Uden likviditet er drift umuligt. Derfor skal man analysere sin virksomhed: Hvor står vi? Hvordan kan vi skære ned uden at ødelægge organisationen? Hvilke muligheder er der for, at vi får nedbragt kassekreditten?” Analysen foregår i bestyrelseslokalet, og bl.a. derfor er det ifølge Verner Holm mere og mere essentielt, at alle typer virksomheder får en bestyrelse. ”Ud over at bestyrelsen laver analysen, skal den også holde ledelsen op på, at den gør det rigtige,” siger advokaten. Omvendt kan bestyrelsen drages til ansvar, hvis virksomheden ikke sikrer sin likviditet.  

 

Fire muligheder for at skaffe likviditet:

Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er det regnskab, der viser hvor mange penge, du har i kontanter eller trækningsmuligheder. Er likviditeten dårlig, kan du f.eks. nedbringe varelageret, inddrive tilgodehavende hos debitorer, få længere kreditter hos leverandører, give kunder kortere kredittid og lave acontofaktureringer.

Fordele: •  Overblik over, hvor mange udgifter du har hver måned til løn, regninger, kreditorer, moms osv. •  Et godt beslutningsgrundlag for den videre drift. • Du kommer på forkant med virksomhedens krav til den likvide beholdning.

 Vær opmærksom på: •  Holder forudsætningerne for budgettet? •  Vil kunderne acceptere en kortere betalingsfrist? •  Kan virksomheden nedbringe sit varelager? •  Følg op hver uge. Har forudsætningerne ændret sig siden budgettet blev lagt?

Virksomhedspant Virksomhedspant er en forholdsvis ny og fleksibel mulighed for at skaffe likviditet. Banker eller en hovedleverandør kan tage virksomhedspant i f.eks. varelager, debitorer og inventar ved at tinglyse et pantebrev. Det interessante er, at flere aktiver kan stilles til sikkerhed end tidligere, og aktiverne kan udskiftes løbende.

Fordele: •  Det pantsatte varelager kan løbende sælges og udskilles af pantet. Nye varer vil automatisk indgå i virksomhedspantet. •  Ingen informationspligt over for debitorer. •  Sammen med et likviditetsbudget og en handlingsplan kan virksomhedspantet være dét, der skal til, for at banken fortsat står bag virksomheden og evt. tilfører yderligere likviditet

Vær opmærksom på: •  Det koster 1,5 pct. i stempelafgift af hovedstolen at oprette et pantebrev. •  Giv kun pant til nogen, du har et godt samarbejde med – ellers kan det låse dig.

Leasing Leasing betyder, at andre stiller et driftsmiddel til rådighed for en månedlig ydelse i typisk 48 måneder. Det kan være en god idé i forbindelse med f.eks. køretøjer. Man kan sælge sin varevogn, få penge på kassekreditten og lease en ny.

Fordele: •  Du trækker ikke på kassekreditten. •  Du stifter ikke nye lån i banken. •  Tilvejebringelsen af gæld bliver lagt på flere skuldre. •  Flere leasingselskaber tilbyder pakkeløsninger, som udover leasing af f.eks. bil også inkluderer al service. •  Pakkeløsningen giver budgetsikkerhed.

Vær opmærksom på: •  Vil du have en god leasingkontrakt med en rimelig ydelse, må du være klar til at binde dig for en periode. Minimum 36 mdr. •  Det koster mange penge at komme ud af en leasingkontrakt i utide, hvis du ikke laver en ny aftale med selskabet. •  Leasingselskaber kan også mærke krisen og bliver også nødt til at kreditvurdere. •  Leasingkontraktens vilkår. F.eks. kan der være tillæg for kørsel ud over max. 20.000 km pr år.

Debitorbelåning Debitorbelåning er en måde at få de penge, som du har til gode hos f.eks. en kunde, tidligere end planlagt. Et eksempel: Du har 10.000 kr. til gode hos en kunde. Du får først pengene om en måned, men skal bruge dem nu. Du kan nu gå til et pengeinstitut og få dem til at udbetale dig pengene, hvorefter de overtager tilgodehavendet. Debitor skal have en juridisk meddelelse om, at han ikke skal betale dig, men pengeinstituttet.

Fordele: •  Du får dine penge før tid

Vær opmærksom på: •  At hvis man inkasserer sin gæld før tid, kan man ubevidst sende et signal om, at man er i problemer. •  Tiden er løbet fra debitorbelåning. Virksomhedspant er en bedre løsning, da du ikke har informationspligt over for dine kunder (debitorer).  

Kontakt

Jannie Tindbaek

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon