23 . February , 2022

Værtskab for Global Entrepreneurship Week 2016-2021

Om projektet

Global Entrepreneurship Week Denmark er en årlig non-profit iværksætterindsats – også kaldet Danmarks Iværksætteruge. I mere end 14 år har Global Entrepreneurship Week Denmark været afholdt i Danmark. Ugen består af events og arrangementer skabt af ‘GEW-netværket’, der består af mere 120 organisationer og virksomheder over hele landet i efteråret. Dansk Iværksætter Forening har siden 2016 været den projektorganisation, der har stået for koordinering af netværket, markedsføring af selve ugen og de events det hører inde under Global Entrepreneurship Week Denmark. Derudover står Dansk Iværksætter Forening også for afholdelsen af åbningseventen for Global Entrepreneurship Week. Herunder også for udvikling og drift af den fælles eventkalender og tilmeldingssystem på gew.dk, kampagner og kommunikation på alle Global Entrepreneurship Week Denmark’s digitale platforme (gew.dk, Global Entrepreneurship Week Denmark på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter).

Global Entrepreneurship Week Denmark er en del af af en verdensomspændende begivenhed. Global Entrepreneurship Week finder sted i november hvert år over hele verden. Det verdensomspændende initiativ fremmer entreprenørskab og vækst globalt. Der er p.t. 180 lande som afholder Global Entrepreneurship Week. Ugen er iværksat af den amerikanske organisation Kauffman Foundation, der arbejder for at sætte iværksætteri og entreprenørskab på den globale dagsorden. Ugen bliver afviklet med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Dansk Iværksætter Forening står for:

  • Projektledelse
  • Eventfacilitering
  • Mobilisering af deltagere
  • Support, sparring og rådgivning af arrangører
  • Sekretariatsdrift
  • Afvikling af åbningsarrangement
  • Udvikling og drift af hjemmesiden www.gew.dk
  • Markedsføring og markedsføringsmateriale til tredjeparter
  • Kommunikation, presse og PR
  • Evaluering og afrapportering

Kontakt

Nicolai Christian Petersen

Nicolai Christian Petersen

Email: nicolai@kpic.dk

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon