Christiansborg

31 . January , 2024

Danske Iværksættere og Venstre: Vi skal have et EU, der fremmer iværksætteri

I vores digitaliserede verden er innovation nødvendig, men EU's bureaukrati kvæler startups. Vi ønsker et iværksættervenligt EU, hvor iværksætterne har direkte indflydelse, og deres behov står i centrum, skriver Johann Svane og Morten Løkkegaard i Altinget.

Af Johann Svane Jensen, Chef for Politik & Presse i Danske Iværksættere og Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre

 

I vores hurtigt skiftende, digitaliserede verden er innovation ikke bare en luksus, men en nødvendighed for vores samfund.

Innovation skaber løsninger på den overhængende klimakrise og andre af vore tids store udfordringer, og innovation sikrer vækst og nye arbejdspladser, der sammen løfter levestandarden.  

Men innovative startups kæmper med kvælende bureaukrati i EU.

Derfor står vi borgere i det europæiske fællesskab over for et afgørende europaparlamentsvalg til sommer: skal EU være en katalysator for innovation eller en bureaukratisk hæmsko for iværksættere?

Svaret er åbenlyst, hvis man spørger os. Vi skal have et EU, der fremmer iværksætteri.

 

‘Startup-test’ og målrettet støtte

I de seneste næsten fem år har vi set, at EU ikke formår at tage nok højde for iværksætteres specifikke behov og udfordringer. Blandt andet når det gælder EU’s beslutningsprocesser, der ikke er gearet til at følge med den teknologiske udvikling og de volatile markeder, virksomhederne opererer på. ´

Derfor vil vi – både som Danmarks repræsentant for iværksættere og dansk lovgiver – arbejde på at sikre, at al ny lovgivning tager højde for, hvordan den kan påvirke vores innovative virksomheders vækst og udvikling.

Tanken om at introducere en såkaldt ‘startup-test’ er langt fra ny. Allerede sidste år foreslog vi fra Danske Iværksættere, at EU-Kommissionen præsenterer et lovforslag om en ’startup-test, som vurderer innovationskraft, kapital og konkurrencekraft for startups.

Og i Europa-Parlamentet fik Venstre forud for sommeren sidste år overbevist den liberale gruppe, Renew Europe, om behovet for at etablere et konkurrencetjek, som netop vurderer ny lovgivnings påvirkning på startup-virksomheder. Præcis, som har gjort med SMV-testen siden 2021.  

En anden udfordring for startups er, at Europa-Parlamentet i bedste hensigt forsøger at mindske byrder for virksomheder ved at foreslå undtagelser for SMV’er, så de skånes for administrative byrder.

Desværre er disse undtagelser ikke målrettede nok, når det kommer til de særlige udfordringer, som lige præcis iværksættervirksomheder står over for. For iværksættere er kendetegnet ved deres vilje til at tage risiko og forfølge innovation, der ofte fører til hurtig vækst. Derfor fungerer tilgangen ikke for startups.

Problematikken opstår helt konkret, når man fastlægger tærskler for, hvornår man som virksomhed omfattes af undtagelsen for SMV’er. Lovbestemte grænser tager nemlig ikke højde for iværksætternes naturlige stræben efter skalering.

Iværksættere på en hastig skaleringsrejse overskrider hurtigt de eksisterende grænser, fastsat af SMV-testen, og står derefter over for en uklar og usikker juridisk situation.

Katastrofale konsekvenser for iværksætterne

Den usikre situation kan være katastrofal for iværksættere, fordi det afskrækker investorer fra at engagere sig i virksomheder, hvis fremtidige juridiske rammer er uklare. Både Venstre og Danske Iværksættere fremhæver derfor behovet for, at startups får et direkte talerør til lovgivere i Europa-Parlamentet og i særdeleshed EU-Kommission, der laver udkast til lovforslag.

Vi er nødt til at give startups en langt større stemme i debatten, når vi diskuterer ny EU-love.

Sommerens valg til Europa-Parlamentet bliver afgørende for startups i EU, og det bliver vigtigt at bakke op om partier, som vil fremme vilkårene for vores erhvervsliv. Alternativt risikerer vi, at bureaukratiet vokser voldsomt – og dermed at europæiske startups rejser til USA i stedet for at forblive i Europa, fordi det er for besværligt at drive virksomhed i EU.

En fælles topprioritet bør således være at gøre EU til en katalysator for innovation.

 

Artiklen blev bragt i Altinget d. 31. januar 2024. Læs den her

Kontakt

Simone Skovshoved

Simone Skovshoved

Politisk konsulent

Email: simone@dkiv.dk

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon