Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening bliver til Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har siden vores spæde start i 1985 haft vokseværk og tæller i dag mere end 17.000 medlemmer. Men nye tider kalder på synlige forandringer, og derfor skifter vi nu navn til Danske Iværksættere.

Vi skaber en forskel for iværksættere gennem:

Politisk interessevaretagelse:
Vi arbejder tæt sammen med politikere, ministerier og andre relevante interessenter for at sikre, at der skabes bedre rammevilkår for iværksættere i Danmark. Vi arbejder for at reducere bureaukrati og skabe bedre incitament for at starte og drive virksomhed.

Events:
Deltag i unikke arrangementer, som leverer viden, netværk og profileret iværksættere. Som medlem af Danske Iværksættere får du early-access til alle vores arrangementer og rig mulighed for at møde ligesindede iværksættere, der brænder for at skabe. Alle vores arrangementer er gratis for medlemmer.

Årlig iværksætteranalyse:
Vi udgiver hvert år en omfattende analyse af iværksættermiljøet i Danmark, der belyser udviklingen og mulighederne for iværksættere. Analysen bruges til at identificere udfordringer og danne grundlag for vores politiske interessevaretagelse.

"I vores hverdag prioriterer vi at fokusere 110% på at udvikle vores produkt og virksomhed. Derfor er vi en del af Danske Iværksættere, fordi de gør det muligt at navigere og interagere med den politiske verden uden at miste fokus på vores virksomhed."

Caroline Lilleør

- Ejer & co-founder af Siréne

Bliv gratis medlem i dag