Det er fedt at være herre i eget hus, men der er også flere udfordringer - både overordnede og specifikke for de enkelte typer. Få alle svarene her.

01 . December , 2020

De største udfordringer for iværksættere i dag

Tobias Hyldeborg, Digital Marketing Manager

Branded content

Der er mange fordele ved at være iværksætter. Der er dog også flere udfordringer for iværksættere, som det er vigtigt at være opmærksom på. Der er de helt overordnede udfordringer, som er fælles for alle iværksættere – forretningsgrundlag, finansiering og medarbejdere. Men de forskellige iværksættertyper har også deres særlige udfordringer.

Fælles udfordringer for alle iværksættere

Udfordringerne for iværksættere starter ofte, før virksomheden overhovedet er kommet i gang. Der skal have styr på mange praktiske ting i opstartsfasen, hvilket især kan være stressende for kreative hoveder, som har fået en god idé til et produkt eller en ydelse. 

Helt overordnet kan man sige, at der er fem generelle udfordringer, som alle iværksættere møder på et eller andet tidspunkt:

 

  • En professionel forretningsplan
  • Finansiering i opstarten
  • Medarbejdere
  • Økonomi
  • Tid

 

En professionel forretningsplan og finansiering i opstarten hænger tæt sammen. Hvis du søger om kapital til at starte virksomheden eller komme godt i gang, skal du have en forretningsplan. Det er nemlig den, som eventuelle investorer kigger på. Derfor er det vigtigt, at du har en komplet forretningsplan med realistiske beløb og frister, inden du søger kapital.

Er det nødvendigt med medarbejdere fra dag 1, eller kan du selv klare opgaverne? Har du brug for ekstern hjælp til nogle områder af virksomhedens drift, f.eks. revisorer eller bogholdere? Hvis svaret er ja, skal det selvfølgelig fremgå af forretningsplanen, ligesom du også skal forholde dig til blandt andet løn, pension, medarbejdersamtaler og andet medarbejderrelateret.

Den helt store udfordring for iværksættere er økonomien og den daglige drift. Det er ikke nok med en god idé, hvis du vil have en succesfuld virksomhed. Hvad kræver det af salg, hvis virksomheden skal gå i nul, eller du kan udbetale løn til dig selv? Med Dinero får du det økonomiske overblik, da du f.eks. har styr på fakturaer og køb, moms, skat og meget andet.

Manglende tid er noget, alle oplever. Derfor er det vigtigt, at du optimerer din tid ved at bruge automatiserede systemer og programmer, ikke er bange for at prioritere lønsomme opgaver og kunder samt er villig til at uddelegere opgaver, du ikke er god til, og som andre kan løse bedre og hurtigere.

De forskellige iværksættertyper har hver deres udfordringer

Vi tænker ofte på iværksættere som én gruppe med samme mindset og udfordringer. Det er dog langt fra tilfældet. Iværksættere kan overordnet inddeles i fire forskellige typer, som har hver deres baggrund, styrker og udfordringer. 

Der er mange grunde til at starte en virksomhed. Styrkerne for de fire iværksættertyper afspejles ofte i de udfordringer, de har – udover de helt overordnede udfordringer, som alle iværksættere har. 

Det er dog vigtigt, at de forskellige iværksættertyper er bevidste om deres styrker og svagheder og har fokus på virksomhedsudvikling, så virksomheden lever i mange år endnu – det gælder især livsstilsiværksættere, som sjældent har fokus på vækst og øget omsætning.

Den traditionelle iværksætter

Vi kender alle de traditionelle iværksættere. Dem møder vi, når vi skal have klippet hår, ordnet en dryppende vask eller bygget en ny terrasse. Det er nemlig murere, VVS’ere, frisører og alle de andre iværksættere, som har en praktisk uddannelse – eller bare gerne vil tjene pengene for det arbejde, de alligevel laver for f.eks. en mester. 

Den traditionelle håndværker er som regel god med hænderne og praktiske opgaver generelt. Udfordringerne ligger i stedet i de administrative opgaver, som også er en del af det at drive virksomhed. Derfor er det en god idé at overlade f.eks. regnskabet til en revisor eller et gratis bogføringssystem, så du kan fokusere på at udføre et godt stykke arbejde.

Vækstpotentiel iværksætter

Det helt store fokus for den vækstpotentielle iværksætter er, som navnet antyder, vækst og omsætning – modsat f.eks. livsstilsiværksætteren. De har arbejdet på idéen eller projektet gennem længere tid, og den er stort set færdigudviklet. Denne type er ikke bange for at satse alt på projektet – både arbejdsmæssigt og privat.

En af de store udfordringer for vækstpotentielle iværksættere er, at de ofte har fokus på helheden frem for produktet eller konceptet. Det er selvfølgelig en god idé at have et holistisk billede af sin virksomhed, men det må ikke ske på bekostning af produktet eller konceptet, som er virksomhedens vigtigste aktiv. 

Andre store udfordringer er en urealistisk forventning til, hvor lang tid det tager at få et produkt på markedet samt manglende realistiske vurderinger af markedets størrelse og kunder. 

Iværksætter med projektfokus

I stedet for at sælge et specifikt produkt eller ydelse har den projektorienterede iværksætter et lidt mere diffust produkt. Som regel er der tale om en højtuddannet person, som vil bruge sin viden til at hjælpe andre. Som navnet antyder er det ofte projekter, iværksætteren skal hjælpe til med. Det kan f.eks. være præsentationsteknik eller større tekstopgaver. 

Den helt store udfordring ligger i at beskrive, hvad iværksætteren egentlig kan hjælpe virksomheder med. Det er selvfølgelig en god ting at kunne hjælpe inden for et bredt felt, men du er typisk nødt til at være ret specifik, hvis andre skal købe dine ydelser/tjenester eller investere i dig. 

Livsstilsiværksætteren

For livsstilsiværksætteren starter virksomheden typisk lidt af sig selv på baggrund af et hyggeprojekt derhjemme. Det kan f.eks. være en hobby, som pludselig har vokset sig stor, eller fordi iværksætteren gerne vil hjælpe andre med deres personlige udvikling. 

Det er ofte fritidsinteresser, som virksomheden kommer ud af, og derfor er en af de helt store udfordringer at adskille virksomhed og privatliv. Kærligheden til idéen og konceptet kan også være så stor, at det er svært at frasortere de ting, som ikke giver et overskud. Indtjening og udvikling af virksomheden har heller ikke et stort fokus, da livsstilsiværksætteren ofte ser det mere som et kald end en forretning. 

Hvordan løser vi de forskellige udfordringer?

Som du nok har opdaget, kommer iværksættere og virksomheder i mange former og størrelser. Derfor er der heller ikke noget simpelt svar på, hvordan vi løser iværksætternes mange udfordringer. Rammer og strukturer er også en vigtig del for at lykkes med en virksomhed.

Finansiering og skatte- og momsspørgsmål har længe givet panderynker hos iværksættere. Det viser Dansk Iværksætter Forenings årlige iværksætterundersøgelse år efter år. Iværksætterundersøgelsen for 2019 viser blandt andet, at manglende økonomiske tryghed er en af de største bremser for vækst blandt danske virksomheder. 

En anden stor udfordring er det administrative. Det er nemlig ikke kun den traditionelle iværksætter, som synes, at det administrative er kedeligt og tager for lang tid. Selvom regnskabsprogrammer, som f.eks. Dinero, sparer iværksættere for mange timer i forbindelse med deres bogføring, er der mange andre administrative opgaver i dagligdagen.

Mere end 35% af deltagerne i iværksætterundersøgelsen peger også på, at større økonomisk tryghed vil give flere iværksættere. Dårlige muligheder for blandt andet barsel og dagpenge ved sygdom er også en af de helt store udfordringer for iværksættere. Det holder mange tilbage fra at forfølge eventyret om at være herre i eget hus. 

Som iværksætter er det en god idé at blive en del af et iværksætternetværk, hvor du får sparring og rådgivning og kan deltage i spændende events, så du hele tiden udvikler dig.

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag