Aldrig har der været så mange udbydere af aktiviteter og nye metoder at dyrke motion på. DGI vil nu afspejle det moderne idrætsliv og har brug for din hjælp og dine ideer til fortsat skabe gavn for danskerne.

04 . October , 2018

Har din idé powerpotentiale?

 

DGI vil gentænke foreningslivet i samarbejde med iværksættere

 

Nye teknologier og app’s er med til at ændre foreningslivet, som vi kender det. Idrætsorganisationen DGI har været vidne til, at indpakningen af idræt har ændret foreningslivet inden for det sidste årti. Aldrig har der været så mange udbydere af aktiviteter og nye metoder at dyrke motion på. DGI vil nu afspejle det moderne idrætsliv og har brug for din hjælp og dine ideer til fortsat skabe gavn for danskerne.

Af Alex Randrup

I mere end 150 år har Danmarks næststørste idrætsorganisation DGI arbejdet for, at få danskere op af sofaen og ud i idrætsforeningerne. I dag tæller DGI flere end 6000 foreninger og mere end 100.000 frivillige. Men ligesom på arbejdsmarkedet, i uddannelsesinstitutionerne og i et hav af andre sektorer, så sker forandringer hurtigere end tidligere for Foreningsdanmark.

DGI oplever i disse år, at idrætten påvirkes af nye tendenser som river op i markedet og forandrer det velkendte. Forandringerne har givet plads til helt nye aktører end de klassiske foreninger. Samtidig oplever idrætsorganisationen, at mange idrætsudøvere og foreninger søger nye måder at organisere deres aktiviteter på. Tænk bare på alle de forskellige app's som er et glimrende eksempel på, hvordan man som idrætsudøver kan indgå i virtuelle fællesskaber og dyrke motion på nye måder end tidligere, hvor man måske var medlem af den lokale forening. Målet for DGI er at afspejle tiden, hvorfor innovationskonkurrencen DGI Impact har set dagens lys.

“Foreningsbegrebet er i konstant forandring. Idrætten påvirkes af nye tendenser som disruption, digitalisering og eksponentielle vækstrater, der giver rum for nye aktører, nye teknologier og nye logikker. Samtidigt søger mange idrætsudøvere og foreninger nye måder at organisere deres aktiviteter på. Foreningerne trives i høj grad, men måden vi indgår i fællesskaber på er i forandring. Det er vores ambition, at DGI afspejler et tidssvarende foreningsbegreb og at DGI Impact udfordrer vores fælles forståelse af, hvordan idrætsforeningerne kan skabe gavn og samfundsnytte i hele Danmark,” udtaler Søren Brixen, administrerende direktør i DGI.

 

Jagten efter det næste Endomondo er startet I dag behøver man ikke nødvendigvis at trække i træningstøjet og finde frem til det nærmeste idrætsanlæg for at deltage i træningsfællesskaber. På markedet er der allerede et hav af muligheder, der gør det nemt for den enkelte at deltage i fællesskaber og samtidig holde sig aktiv. Eksempelvis finder der en masse forskellige Facebook-grupper, hvor man aktivt kan indgå i et virtuelt træningsfællesskab.

For fortsat at kunne tilbyde relevante tilbud til danskerne, har DGI kastet sig ind i kampen for at finde innovative projekter og idémagere, der kan levere forslag på løsninger, der kan holde danskerne aktive og få os til at engagere os i fællesskabet. DGI Impact er innovationskonkurrencen, der kan hjælpe dig ud på markedet med din iværksætteridé og samtidig sikre, at idrætsforeningerne ude i landet fortsat skaber gavn og samfundsnytte. For selvom foreningerne ude i landet oplever medlemsfremgang, så er fastholdelsen og rekrutteringen af medlemmer og frivillige fortsat en af de største udfordringer.

”En af de helt store udfordringer er det stabile frafald i de unges idrætsdeltagelse generelt. Hvad enten det er en ændret ungdomskultur, et større samfundsfokus på præstation eller noget helt tredje, så oplever vi, at mange unge falder fra i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. En anden udfordring er en fortsat polariseret idrætsdeltagelse i Danmark. Trods vi ser Danmark som et meget lige land, er der fortsat langt til social lighed i idrætsdeltagelsen, hvor uddannelseslængde og tilknytning til arbejdsmarkedet spiller en væsentlig rolle. Vi har derfor en vigtig opgave i, at inkludere og engagere de mere idrætsuvante i aktive fællesskaber,” siger Søren Brixen.

Med et økonomisk stærkt fundament, stor viden, gode supportfunktioner og velfungerende distributionskanaler står DGI stærkt for at hjælpe danskerne til sunde og meningsfulde fællesskaber. DGI mangler nye entreprenante samarbejdspartnere. Det kan være initiativer og ideer som Endomondo, som hver dag bliver brugt af tusindvis løbeglade danskere. Ideen med innovationskonkurrencen er toleddet. Din idé er med til at sikre fremtidens idrætstilbud og din iværksætteridé bliver realiseret i et entreprenørskabsmiljø, der bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til relevant data.

”Formålet med DGI Impact er at invitere idémagere, ildsjæle og iværksættere ind i kampen, for at få flere aktive, flere i bevægelse og gentænke fremtidens fællesskaber. Vi vil sætte strøm til de bedste idéer og dermed bidrage til at udvikle fremtidens idrætstilbud. Op til 8 idéer ved DGI Impact 2018 får adgang til DGI Iværksætterpakken. Iværksætterpakken er et seks måneders forløb, hvor du får adgang til økonomisk støtte, eksponering af din idé, sparring og den rådgivning som skal til, for at du kan komme videre i udviklingen af din idé. Målet med DGI Iværksætterpakken er at optimere dine chancer for succes – og gevinsten for idrætsforeningerne,” siger Søren Brixen.

 

Wow-faktor og skalerbare ideer Ny og avanceret teknologi, lokationstjenester og kamerafunktioner kan gøre selv de mest nichepræget ideer levende og skalerbare. Et eksempel på et projekt, der kunne have fungeret som idé i DGI Impact er iværksættervirksomheden VEO, der har udviklet et kamera, der ved hjælp af kunstig intelligens kan filme en sportskamp, uden at kameraet bliver betjent af mennesker. Dermed bliver video langt mere tilgængeligt end tidligere.

Det er serieiværksætter Henrik Teisbæk, der står bag virksomheden. Med sig har han den erfarne TV-mand Keld Reinicke og erhvervsmanden Jesper Taxbøl. Siden VEO blev stiftet, har de skaffet lige godt 20 mio. kr. i investeringer. Nu er planen, at virksomheden skal rulles ud på det globale marked.

Selve ideen til Veo opstod, efter at Keld Reinicke en dag kom for sent til sin søns fodboldkamp og missede sønnens scoring. Senere gik gruppen i gang med at skrue et GoPro-kamera på et bordfodboldbord, hvor de optog kampene og udviklede en teknologi, der i første omgang kunne genkende bolde. Det var den første prototype, som hjalp dem med at skaffe penge til at udvikle teknologien til at kunne dække en rigtig fodboldbane.

For udvælgelsen af dette års deltagere bliver der lagt vægt på væsentlige ting. Netop skalerbarhed som i virksomheden Veo er essentiel, hvis man drømmer om at være med, påpeger Hans Henrik H. Hemming, der er politisk leder i DGI samt en del af dette års dommerpanel.

”Vi vurderer idéerne og projekterne ud fra fem kriterier: Potentiale, Team, Produkt, Impact og Wow-faktor. Potentialet er en vurdering af efterspørgslen og skalerbarheden i projektet. Team er erfaring og engagement i holdet bag projektet. Produktet ser på innovationsgraden ift. lignende løsninger. Impact er det potentiale projektet repræsenterer for breddeidrætten. Wow-faktor er den overordnede vurdering og mavefornemmelse,” siger Hans Henrik H. Hemming.

Måske du har en idé, du drømmer om at realisere. Måske du har erfaring fra foreningslivet og har kendskab til udøvernes behov. Mulighederne er mange. Vigtigst af alt skal din ide gøre en forskel for breddeidrætten i Danmark. Påpeger Hans Henrik H. Hemming og afslutter:

”Et andet godt eksempel er Holdsport.dk, som har gjort klubhuset digitalt på en brugervenlig måde. De har skabt et administrationssystem, som håndterer mange af de opgaver som foreningslederen, den frivillige og medlemmerne i klubben står med.”

 

OM DGI IMPACT

Har du løsningen og ideen, der..

… gør det nemmere at være eller blive foreningsleder

… kan gøre flere danskere aktive

… gør det mere tilgængeligt at engagere sig i fællesskaber

Der udvælges 5-8 ideer ved DGI Impact 2018 og alle belønnes med DGI Iværksætterpakken. Iværksætterpakken er et seks måneders forløb, hvor du får økonomisk støtte, sparring og den rådgivning som skal til, for at du kan komme videre i udviklingen af din idé.

DGI har samlet en række eksperter, hvis opgave bliver at hjælpe dig videre. I fællesskab med DGI får du opstillet en realistisk plan for, hvordan din idé kommer ud over rampen. Og ikke mindst hvordan du får synlighed og eksponering gennem DGI’s kanaler.

Målet med DGI Iværksætterpakken er at optimere dine chancer for succes – og gevinsten for idrætsforeningerne.

DGI Iværksætterpakken består af:

  • Økonomisk støtte fra 100.000 – 500.000 kroner. Beløbet afgøres på baggrund af pitch og præsentation til Bootcamp. Midlerne skal dog bruges til udvikling idéen.
  • Klippekort til 50 timers sparring fra eksperter i DGI. Vi har samlet en række eksperter, hvis opgave bliver at hjælpe dig videre.
  • Adgang til relevant data i DGI.
  • Eksponering og synlighed gennem DGI’s kanaler.

Hvis du har en oplagt idé, så er der deadline for indsendelse 12. november via dgi.dk/impact, hvor man også kan læse mere om konkurrencen.  

 

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag