Der findes mange forskellige typer kapital til iværksætterne – også på det danske marked. Det er vigtigt for iværksætternes succes, at de finder den rette type kapital til netop det stadie, de er på. Heldigvis er markedet for risikovillig kapital i en positiv udvikling.

03 . October , 2018

Kapital til iværksættere: Økosystemet er i positiv udvikling

Der findes mange forskellige typer kapital til iværksætterne – også på det danske marked. Det er vigtigt for iværksætternes succes, at de finder den rette type kapital til netop det stadie, de er på. Heldigvis er markedet for risikovillig kapital i en positiv udvikling.

Af Vækstfonden 

Det er ikke ligegyldigt, om du som iværksætter skal have lån, investor eller noget helt tredje, når du står over for en investering i din forretning, som kræver kapital.

Derfor har Vækstfonden sammen med blandt andet FSR og CBS skabt et overblik over de muligheder for kapital, der findes til nystartede og mindre virksomheder på det danske marked.

Man har først et effektivt kapitalmarked, når det er muligt for virksomhederne at finde den rette type kapital på det rette tidspunkt. Og det er forskelligt, hvad man har brug for, afhængigt af hvor virksomheden er på sin vækstrejse, og hvor virksomheden har ambitioner om at skulle hen.

”Danske virksomheder skal ideelt set være i stand til at rejse kapital i alle faser af deres udvikling i et sammenhængende finansielt økosystem. At der er en god sammenhæng er afgørende. Er der mangel på kapital et sted i markedet, har det implikationer for resten af markedet – og det kan betyde, at lovende virksomheder enten bremses unødigt i deres udvikling,” siger Ditte Rude Moncur, som er analysechef i Vækstfonden.

Det er vigtigt, at virksomhederne både har adgang til kapital i den tidlige og mere risikofyldte fase, og at de også har adgang til kapital, når de er godt på vej og har brug for at accelerere væksten.

Internationale investorer giver netværk og kompetencer Vækstfonden peger på, at det ikke nødvendigvis er skidt, hvis danske virksomheder må til udlandet for at hente kapital. Det har dog betydning for virksomhedernes konkurrencesituation i forhold til dem, de konkurrerer med internationalt, hvis de ikke har samme mulighed for at finde den rette type kapital hurtigt.

”Det er lige nu en øget interesse for danske virksomheder fra internationale investorer, og det er virkelig positivt. For ud over kapitalen kommer de internationale investorer med kompetencer, som virksomhederne kan få gavn af, og samtidig kan de være indgang til et internationalt netværk,” siger Ditte Rude Moncur.

I Vækstfonden oplever man, at kravet til kapitalrejsninger bliver større og større. Der skal rejses mere kapital i dag for at bringe virksomhederne derhen, hvor værdien er tydeligere. Og det kan være nemmere med internationale investorer ombord.

Sammenligner man det danske kapitalmarked med for eksempel det amerikanske, er det tydeligt, at der investeres meget større summer kapital i virksomhederne end på det danske marked. Når iværksættere i dag er ”born global” og agerer på et internationalt marked fra første dag, er det relevant at sammenligne, lyder det fra Vækstfonden. For så har danske iværksættere ikke samme adgang til kapital som amerikanske, så selvom vi ser en rigtig positiv udvikling i markedet for risikovillig kapital i Danmark, så er vi fortsat ikke i mål.

Nye finansieringsprodukter til iværksætterne Vækstfonden selv har i 2018 introduceret nye finansielle produkter til iværksætterne og vækstvirksomhederne.

”Det er vigtigt for os, at det danske økosystem for kapital bliver så stærkt som muligt. Derfor arbejder vi på at styrke adgangen til kapital i alle faser, fra tidlig udvikling til international skalering,” siger Ditte Rude Moncur, Vækstfondens analysechef.

Vækstfonden har således inden for kort tid lanceret to nye produkter; Early Engagement produktet, som skal hjælpe virksomheden med at blive moden til at opnå en investering fra venturefonde.

Det er også produktet Venture Debt, som er en hybrid mellem lånekapital og venturekapital. Det egner sig til de virksomheder, som allerede har fået ventureinvestering, men som har brug for at rejse yderligere kapital uden at udvande investorernes ejerandele.

 

Få hele publikationen, som guider dig gennem kapitalmarkedet

Vækstfonden har sammen med FSR, Axcelfuture, Fonden for Entreprenørskab, CBS og Accelerace skabt et overblik over kapitalmarkedet i Danmark for iværksættere og mindre virksomheder.

Publikationen ”Kapitalmarkedet: Fra Start-up til Scale-up” kan findes her. 

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag