Sommeren over har børn haft muligheden for at smage på iværksætteri, skaberi og produktudvikling på Reffen, der ligger på Refshaleøen i København. Sammen har Skaberiet og Reffen nemlig sat sig for at styrke børns innovationsevner og kreative tankegang med en iværksættersommerskole for børn i alderen omkring 10-14 år.

21 . September , 2018

Iværksætterskole skal lære børnene det, folkeskolen har svært ved: at “hacke the future”

Sommeren over har børn haft muligheden for at smage på iværksætteri, skaberi og produktudvikling på Reffen, der ligger på Refshaleøen i København. Sammen har Skaberiet og Reffen nemlig sat sig for at styrke børns innovationsevner og kreative tankegang med en iværksættersommerskole for børn i alderen omkring 10-14 år.

Af Cecilie Fuhlendorff 

Børn skal styrkes i at tro på deres kreativitet og eksekvere på deres gode idéer. Alt for ofte forsvinder den innovative tankegang nemlig i læringsplaner og facitter i skolesystemet, og det svækker på sigt de fremtidige virksomheder, der mangler ansatte med opfindergen. Det mener Julie Pi, der er direktør for Skaberiet. Derfor tog hun initiativet til Skaberiets og Reffens samarbejde om iværksættersommerskolen “Hack the future kids”, der har kørt i uge 27, 28 og 32.

“Børn kaster sig naturligt ud i at opfinde og udvikle. Men når de når 9. klasse i folkeskolen, så er de meget mere forbeholdne og leder efter dét ene rigtige svar. Vores skolesystem er så ydrestyret, og når de unge så kommer ud og skal arbejde, så skal de kunne alt det, som de ikke bliver skolet til, nemlig at være idérige, opfinde og være omskiftelige. Så jeg mener, at vi gør rigtig klogt i at skabe et rum for at styrke disse kompetencer,” siger Julie Pi.

I alt har mellem 20 og 30 børn været igennem iværksættersommerskolen i hver af ugerne i sommerferien.

Skaberevne er målet - kunsten er midlet Sommerskolen sætter fokus på at styrke skaberkraften hos børn, og det sker gennem kunsten. Børnene skal lære at tænke abstrakte tanker og idéer og omsætte dem til noget konkret. De maler og former, og ud fra hver deres personlige udtryk får de skabt noget, der skal blive til et produkt. Det kan blandt andet være tryk på t-shirts, gavepapir eller muleposer.

“Kunsten har den præmis, at den kræver personlighed. Det handler om at lære børnene, at det er i orden at have et unikt udtryk – der er ikke noget kunst, der er rigtigt eller forkert. Det, der skaber de stærke virksomheder i fremtiden, er, at vi tror på det særlige i os hver især,” siger Julie Pi.

På Reffen mellem mad-containers, små håndværkerboder og i den varme sommersol står containeren, hvor Hack the future kids hører til. Indrammet af tegninger, akvarelmalerier og t-shirts med tryk på sidder børn med deres forældre og kreerer nye kunstværker.

I arbejdsprocessen lærer børnene også at tænke over, hvordan deres produkt kan have værdi for andre og herefter markedsføringen af produktet. Initiativet kører også i Gentofte, hvor Skaberiet holder til, og her har de en butik, der forhandler børnenes værker. Samtidig er planen at lave samarbejder med eksisterende butikskæder og sælge produkterne derigennem.

Selvom det er børn i mange aldre, der besøger containeren på den varme dag i juli, så er grundpædagogikken den samme for alle, der vil skabe noget: der er ikke noget rigtigt eller forkert. Og hvis børnene så oplever, at køberne er mere vilde med andres produkter end deres eget, så er det god erfaring, mener Julie Pi.

“Præmissen er, at børnene har svaret, og så kan vi altid hjælpe med forslag. I skolesystemet får man kun at vide, at noget er rigtigt, og noget er forkert, men Skaberiet vil træne det andet – nemlig at de selv får erfaring. Så må de jo få nogle knubs, hvis folk ikke køber deres produkt. Og så må man hjælpe dem med at forfine produktet bagefter, hvis børnene ønsker det,” siger Julie Pi.

Og pædagogikken ses i container-området. På den ene væg hænger en plakat med overskriften “Kvajepligtsdogme”. Herunder står citater som “Fejr dine fejl. Og fejr det, du kan lære af dem” og “Dyrk det uforudsete - tag chancer”. Citaterne kredser om det mantra, der hersker på sommerskolen. Overordnet er der to ting, som Julie Pi håber, børnene tager med fra skolen fremover.

“Det ene er, at de tør at tro på, at de er noget, som dem de er - og ikke først når de bliver voksne og får en uddannelse. Det andet er, at de erfarer processerne fra abstrakt idé til konkret produkt, for træningen af den proces er enormt vigtig. Det er noget, de både kan bruge i skolen, men de kan også bruge det til at iværksætte deres egne projekter. De lærer at omsætte en ide til virksomhed, og det er jo kimen i iværksætteri,” siger Julie Pi.

Fritidsklub med fokus på skaberi tager over Selvom sommerskolen har produceret de sidste produkter med børnene, så har Julie Pi ikke tænkt sig, at initiativet skal stoppe her. Fra 1. september åbner Skaberiets fritidsklub i Gentofte, hvor projektet bliver ført videre. Her kan børn komme efter skole og skabe kunstneriske produkter med alt fra musik og dans til maling og drama. Og så skal forretningsforståelsen udvides, så børnene lærer endnu mere om, hvordan de kobler deres unikke produkter på forretningsmodeller, så de kan markedsføres og sælges.

Ligeledes er der allerede planlagt en iværksætterskole for børn i efterårsferien, så succesen fra denne sommer kan gentage sig.

“I første omgang handler det dog om at træne skaberkraften i højere grad end forretningsforståelsen – så kan de altid lære mere om forretning, når børnene bliver ældre, men det her skaber-fundament er så vigtigt for at skabe noget værdifuldt for både børn og virksomheder i fremtiden,” afslutter Julie Pi.

 

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag