Iværksættere skal have adgang til den rette kapital på rette tidspunkt. Derfor har Vækstfonden øje mod at udvikle et finmasket net af finansielle løsninger i Danmark – og derfor fokuserer fonden først og fremmest på virksomhedens situation fremfor på finansielle produkter.

12 . June , 2018

Ikke to sager er ens: Rette type kapital kan være afgørende for virksomhedens succes

Iværksættere skal have adgang til den rette kapital på rette tidspunkt. Derfor har Vækstfonden øje mod at udvikle et finmasket net af finansielle løsninger i Danmark – og derfor fokuserer fonden først og fremmest på virksomhedens situation fremfor på finansielle produkter.

Danmark skal være et land, der kan fostre gode idéer.

Det er der bred politisk og samfundsmæssig opbakning til. Men hvordan bliver vi det? Hvis man spørger Vækstfonden, lyder svaret, at en væsentlig faktor for at blive dette er, at vores virksomheder har adgang til den type kapital, der passer til netop deres situation. Og det kan være meget forskelligt fra iværksætter til iværksætter.

Det er derfor, at Vækstfonden arbejder på at udvikle det danske økosystem for finansielle ydelser.

”Uanset hvilken situation din virksomhed står i, er det relevant at tale med os om finansiering. Når en iværksætter ringer til os, starter vi med at se på, hvad det er for en virksomhed, hvad teamet vil, og hvad deres risikoprofil er. Derfra finder vi ud af, om de skal tale med vores venturefolk eller med vores låneafdeling for eksempel,” siger Erik Balck Sørensen, der er Investment Director i VF Venture.

I VF Venture ser de blandt andet på, om selskabet kan blive en eksponentiel vækstforretning og på selskabets tidshorisont.

”Vi vil gerne hjælpe virksomheden med at finde den rette finansieringsløsning for dem. Hvis du tænker, at din virksomhed er dit livsprojekt, eller du vil starte en konsulentforretning, så kan du jo sagtens skabe en rigtig god forretning, men så passer venturekapital sjældent til dit behov. Så anbefaler vi ofte, at du taler med en af vores kolleger i låneforretningen i stedet,” siger Erik Balck Sørensen.

VF Venture tror på aktivt ejerskab og sætter både tid og ressourcer af til at bidrage bedst muligt til værdiskabelsen i deres porteføljevirksomheder, der aktuelt tæller over 30 virksomheder. I screeningsprocessen indgår de dialog med virksomhederne for at hjælpe med at skærpe deres forretningsplan.

Også hos Vækstfondens låneforretning er det vigtigt at indgå i dialog med virksomheden i stedet for blot at screene tallene.

”Ikke to sager er ens. Vi ser derfor på virksomhedens produkt, marked og ledelse. Hos startups er der jo ikke så mange historiske nøgletal at kigge på. Særligt inden for tech og SaaS florerer mange tal, som er gode at vurdere, men man skal ikke stirre sig blind på dem. Vi vil gerne se, hvordan produktet og markedet passer sammen,” siger Søren Grønbæk Nielsen, der er erhvervskundechef hos Vækstfonden i Randers og særligt låner penge ud til iværksættere.

Det betyder også, at Vækstfonden hjælper virksomheden med at gå ind ad rette dør. De møder mange, som ikke på forhånd har sondret mellem de forskellige typer af kapital.

”Der er ikke bare et skud i bøssen. Det giver ikke ridser i lakken at komme for tidligt til os. Når vi har skrivebordstider rundt i startup-miljøerne, møder vi jo folk tidligt, og det er fint at tage en uformel snak, som ikke kræver et stort forkromet pitch,” lyder det fra Søren Grønbæk Nielsen.

Det er typisk, hvis virksomheden ikke har en omsætning på pågældende tidspunkt, at han beder dem komme tilbage. Han skal nemlig kunne sandsynliggøre, at de kan servicere en gæld på sigt.

”Vores klare råd er: tal hurtigt med kapitalen. Lær vores sprog at kende. Vær ikke bekymret for at tage fat i os, selvom du ikke er så langt, for så forstår du bedre, hvilke spørgsmål vi stiller, eller hvilke forventninger vi har – og hvilke muligheder, der er for at sammensætte den rigtige finansieringspakke til netop dit behov,” siger Erik Balck Sørensen.

 

Investeringskriterier hos VF Venture

Når vi vurderer, om vi vil investere i din virksomhed, ser vi typisk på disse syv kriterier:

 • Ledelse: Kompetent team med ambitioner og vilje til succes.
 • Marked: Internationalt marked eller global niche, hvor virksomheden kan stå stærkt.
 • Innovation: Høj innovation i produkter, serviceydelser, forretningsmodel, distribution m.v.
 • Forretningsmodel: Økonomisk skalerbar i afsætning og produktion.
 • Miljø og etik: Inddrages i vores vurdering, når det er relevant.
 • Forretningsplan: En klar forretningsplan.
 • Afkast og exit: Afkastet skal modsvare investeringsrisikoen og påvises af en realistisk exitplan.

Vækstlån til iværksættere

Vækstlån til iværksættere er målrettet til unge virksomheder, som allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

 • Vækstlån til iværksættere skal være på min. 1 mio. kr.
 • Virksomheden kan bruge lånet, når deres sikkerheder ikke rækker til almindelig bankfinansiering.
 • Virksomheden skal have omsætning og et kundegrundlag.
 • Det forudsættes, at iværksætteren opnår mindst 50 pct. privat medfinansiering, samt at der stilles personlig kaution.
 • Vækstlån til iværksættere står som udgangspunkt efter andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer.
 • Vækstlån til iværksættere har en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere.

Kontakt

Vaekstfonden

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag