Formand for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme Claus Juhl må om nogen have styr på tilbuddene til iværksættere i det offentlige erhvervsfremmesystem. Han har gransket systemet for at gøre systemet efterspørgselsdrevet. Vi har sat ham i stævne på Folkemødet og varmer her op med det væsentligste fra den nye aftale.

12 . June , 2018

Erhvervsfremme: Godkendt eller omsyn?

Formand for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme Claus Juhl må om nogen kunne finde rundt i junglen af tilbud til iværksættere i det offentlige erhvervsfremmesystem. I dag står han uden for bureaukratiet som selvstændig og har det seneste år gransket systemet udefra for at forenkle og gøre systemet efterspørgselsdrevet. Vi har sat Claus Juhl i stævne på Folkemødet og varmer her op med en opsamling på forløbet og det væsentligste fra den nye indgåede politiske aftale. Vi fortsætter debatten på Folkemødet i C27 lørdag klokken 15.15.

Af Alex Randrup

For mange iværksættere fremkommer Claus Juhl nok som et ubeskrevet blad. Dette på trods af, at Claus om nogen det sidste år har kæmpet iværksætternes kamp. Han har stået i spidsen og grænset det offentlige erhvervsfremmesystem og kæmpet for at finde huller og muligheder for bedre vejledning til landets små og mellemstore virksomheder. Tidligere har han været frontmand og styret excel-arket med et budget på godt 47. mia kroner og hermed topembedsmand på landets største arbejdsplads Københavns Kommune.

Hyret til at sætte det offentlige system under lup VLAK-regeringen har siden sin tiltrædelse haft store ambitioner om at banke bureaukratiet tilbage, løfte velfærden og samtidig modernisere den offentlige sektor.

Som et led i disse ambitioner nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen i forsommeren 2017 et Forenklingsudvalg, der skulle gennemgå det offentlige erhvervsfremmesystem med henblik på en forenkling bygget på virksomhedernes behov snarere end erhvervsfremmeaktørernes prioriteter.

Claus Hjul blev udråbt som formand. Med en ambition om at forenkle systemet og gøre det komplekse simpelt, udtalte han i pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet ved offentliggørelsen sidste sommer, at han ville agere og lede den kritiske masse, der skulle levere anbefalinger til en grundlæggende forenkling af systemet.

“Jeg ser frem til at skulle lede udvalgsarbejdet med at udvikle en model for et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem. Det er tydeligt, at der er masser af gode viljer, men også at systemet er uoverskueligt og ofte mangler kritisk masse og kvalitet i de enkelte indsatser. Hvis vi indretter os anderledes, kan vi få mere for pengene både som samfund og som virksomhed,” udtalte Claus Juhl.

Begmand til landets fem regioner Udvalgets anbefalinger blev præsenteret i april. Det var noget af en begmand til især landets fem regioner. Væk med de regionale vækstfora, der indtil nu har udmøntet midler fra bl.a EU-fonde. Opgaven skal fremover ligge i et landsdækkende organ. Sådan lød det fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes anbefalinger.

Et andet væsentligt punkt og anbefaling fra Forenklingsudvalget var opgøret med knopskydningen i erhvervsfremmeindsatsen. Når kompetencer og erfaringer bliver spredt ud på for mange ordninger og aktører fører det til overlappende indsatser og giver lavere kvalitet, lyder det i udvalgets rapport. Her synes stridspunktet netop at være opfordringen om at centralisere erhvervsfremmeindsatsen, der er et stridspunkt for regeringens ambitioner om at skabe et “Danmark i balance”.

Ny politisk aftale sætter ind på fire hovedområder Regeringen har lyttet til Forenklingsudvalgets anbefalinger og sætter, med den indgåede aftale med Dansk Folkeparti, ind på fire hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmeindsats. Heri er det besluttet netop af antallet af politisk ansvarlige skal reduceres til to: ét decentralt niveau med en kommunal forankring og staten. Dette har længe stået på erhvervslivets ønskeseddel, da indsatserne lokalt tidligere har været for uigennemskuelig og for virksomhederne labyrintisk at finde rundt i.

Dansk Erhvervsfremmebestyrelse overtager fra de regionale vækstfora Præcis som ventet bliver der skåret i de for mange koordinerende og bevilgende organer, der medvirker til de overlappende indsatser og at for mange penge bruges på administration og for få på virksomhederne. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor blevet enige om at etablere Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der netop skal erstatte de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Den nye bestyrelse skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Kontakt

Alex Randrup

Alex Randrup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag