05. April , 2018

Erhvervsfremmesystem med øje for iværksættere

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Iværksættere er helt centrale for at få vækst i Danmark, og de kommende måneder bliver afgørende for, hvordan iværksætteriet fremmes bedst muligt, når det nuværende erhvervsfremmesystem står overfor en omlægning. Hvert år allokeres svimlende 4,7 milliarder til 350 forskellige erhvervsfremmeaktører. Pengene er på papiret til at støtte danske virksomheder. Men for få får gavn af de mange skattekroner. Det vil politikerne på Christiansborg nu kigge nærmere på.

Der er mange gode grunde til at ændre erhvervsfremmesystemet, og vores forventninger til et nyt system er høje. Det vildtvoksende og vidtforgrenede erhvervsfremmesystem er endt i et miskmask af tilbud og ordninger, der forsøger at råbe virksomhederne op. Oftest forgæves. Systemet er kompleks og alt for drevet af udbud frem for efterspørgsel. Heldigvis har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) udvist handlekraft og nedsat et forenklingsudvalg, der i skrivende stund ventes at barsle med forslag til, hvordan erhvervsfremmesystemet effektiviseres og målrettes.

I flere år har politikerne efterlyst et mere effektivt erhvervs- fremmesystem. Nu skal de handle. Alt for mange gange har vi set gode intentioner blive til udvalg for derefter at brænde ud. Det må ikke ske denne gang. For pengene kan og skal bruges bedre. Det har DIF og andre gode kræfter gang på gang dokumenteret med udgangspunkt i dem, det handler om: virksomhederne.

Færre end hver tiende iværksætter/virksomhed foretrækker at søge råd hos det lokale offentlige erhvervstilbud. To ud af fem har slet ikke benyttet systemet de seneste tre år, viser en særskilt DIF-analyse af holdningen til erhvervsfremmesystemet. Kun når det gælder offentlige krav og nødvendige tilladelser foretrækker iværksætterne/virksomhederne at henvende sig til en offentlig aktør, og igen bekræfter analysen, at der, hvor man fra offentlig side bedst kan hjælpe virksomhederne, er fortsat på regler og bureaukrati.

Det er ikke intentionerne i erhvervsfremmesystemet, den er gal med. Tiden er blot løbet fra et udbudsdrevet offentligt sy- stem uden tilstrækkeligt blik for iværksætternes virkelighed. En virkelighed, hvor tempoet er skruet op, og ny teknologi gør informationer, netværk, vækst og markeder grænseløse og tilgængelige for alle. Det har ikke længere samme relevans at sætte en vækstkonsulent til at rådgive i statiske modeller igennem en lineær vækstmodel.

Økosystemet spirer af privat initiativ, men kæmper mod et marked, som har vænnet “kunderne” til, at alting er gratis i overflod. De ydelser, der er behov for, bør kunne produceres billigere og mere relevant af private aktører. Hvis markedet ikke selv kan tilvejebringe ydelserne, er offentlige udbud nok at foretrække frem for offentlige operatører. De områder, hvor der stadig er behov for offentlig virksomhedsbetjening, bør digitale kanaler kunne sikre både billigere og bedre interaktion.

Vi forventer, at forenklingsudvalget kommer med slagkraftige forslag til, hvordan vi kan få mere ud af pengene. Langt mindre sikre er vi på, at politikerne ikke tænker i alle andre hensyn end virksomhedernes. Derfor har DIF taget initiativ til en konference på Christiansborg den 9. april, hvor vi inviterer virksomhederne til at komme med deres input til fremtidens erhvervsfremmesystem. Det er tid til forandring. Det holder vi politikerne fast på.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag