01. March , 2018

Vi går glip af kvindelig iværksætterpotentiale

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Som formand for Dansk Iværksætter Forening kan jeg længere sidde overhørigt, at 2017 blev året med færrest kvindelige opstartsvirksomheder. Nu står deres mandlige ditto bag tre ud af fire CVR-registreringer. Erhvervsstyrelsens opgørelser over andel af CVR-registreringer fordelt på køn viser, at mens 8318 kvinder var bag en CVR-registrering i 2017 var der 23.628 mandlige. I 2011 var procentdelen 34% og i 2014 var 32% kvindelige stiftere. De alarmerende tal gav ikke anledning til selvransagelse i miljøet. Uanset hvilken position man bekender sig til i ligestillingsdebatten, kan man ikke negligere, at vi misser et betragteligt økonomisk potentiale. Det er nu, at vi skal løfte problematikken og knække kurven.

Situationen er uholdbar. Samfundet har brug for iværksættere – ikke mindst kvindelige – til at skabe og udvikle et rigt erhvervsliv til gavn for såvel borgere som samfundet generelt. I det gamle Danmark er nytænkning, ideer, kreativitet og foretagsomhed i høj kurs, og her er det vigtigt at begge køn byder ind.

På mange områder har ligestillingen taget kvantespring. Men inden for iværksætteri går det paradoksalt direkte tilbage. Med lige mange af hvert køn på arbejdsmarkedet og et højt uddannelsesniveau kunne man have håbet, at stadig flere kvinder ville starte egen virksomhed. Imidlertid er det gået lige omvendt.  

Derfor er der al mulig grund til at se nærmere på, hvad der skal til få flere kvinder til at tage springet og realisere iværksætterdrømmen. For mig er en iværksætter en iværksætter. Jeg ønsker, at flere tager springet, om det er mænd eller kvinder. Jeg kan dog ikke acceptere den begrænsning, at der ikke er lige mulighed for alle.

I 2017 viste flere internationale undersøgelser offentliggjort i Harvard Business Review, at kun 8% af VC’ere i USA har kvindelige partnere. Undersøgelser viser ligeledes, at der er enorme kønsforskelle i venturekapitalen i USA. Kvindelige CEOs modtager kun ca. 2-3% af al venturefinansiering, trods at 38% af landets virksomheder har kvindelig indehaver. I drengeklubben investerer mænd i mænd. Undersøgelser viser også,  at når en kvinde står bag et startup bliver der skabt 63% højere værdi end, hvis der er mænd i front. Det er på tide, at vi mænd griber i egen barm, om man så må sige. Det er ikke kun i ligestillingens navn, men slet og fordi vores egen blindhed koster dyrt.

Jeg forstår ideen og tanken om at vise kvindelige rollemodeller frem. Jeg bifalder alle gode casehistorier og forstår, at kvinder i højere grad kan spejle sig i kvindelig rollemodeller end de mandelige. Jeg påskønner alle de kvindenetværk, der blomstrer, hvor kvinder i diverse netværk viser hinanden, at det kan lade sig gøre. Præcis som for mænd kan karriere, børn og egen business gå hånd i hånd og fællesskab med ligestillede kan gøre udfordringerne i dagligdagen lettere at håndtere.

Jeg må dog sige, at jeg på baggrund af førnævnte tal må tilkendegive, at aktører i økosystemet i langt højere grad skal bevidstgøre sig, hvad de tillægger kønnet af betydning i vurderinger og investeringer. Nok er det undersøgelser fra udlandet, men det ændrer ikke på, at vi må have et opgør med strukturen og den såkaldte unconscious bias, som der så tydeligt hersker i startup-miljøet. Vi kan ikke i 2018 tillade, at kønsstereotyper blomstrer indenfor noget så betydende som iværksætteri.

Jeg håber ikke, at kvinderne har mistet tålmodigheden og vælger at forsøge at løse udfordringerne selv. Det er i alles interesse, at hele økosystemet stepper op. Vi har set det før. Hvis alle løfter den samme agenda, så kan vi faktisk gøre en forskel. Vi vil herfra holde fast i agendaen, og vi oplever at vores samarbejdspartnere også gerne vil bidrage. Over de kommende måneder vil vi bidrage til at undersøge fænomenet endnu bedre i Danmark, forstå sammenhænge og at skabe faktagrundlag, der vedholdende kan udfordre alle aktørers opfattelse af virkeligheden. Vi inviterer alle med på missionen, og vi kommer til at rette henvendelse til alle, der kan gøre en forskel. Vi kan ikke tvinge dig med, men vi insisterer på, at vi skal have knækket kurven med eller uden din medvirken.

Danmark har ikke råd til spilde dyrebar dynamik og kreativitet.

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag