08 . December , 2017

Ledelse med hjerne og hjerte

Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

“Brug hovedet, men tag hjertet med på råd.” Sådan lyder et gammelt råd, der egentlig gælder i alle livets forhold. Men særligt i arbejdsrelationer kan det være værdifuldt at kombinere fornuften med følelser. Det gælder i forholdet mellem kollegaer, men måske især som chef er det vigtigt at huske på. Forskning viser, at følelser spiller en vigtig rolle i effektive beslutninger.

At lede sig selv er et grundvilkår, når man starter egen virksomhed. Noget andet er at lede andre og ad den vej skabe værdi i virksomheden. Derfor er det afgørende at gøre sig helt klart, hvorfor du tager skridtet og ansætter den første medarbejder. Hvad skal den pågældende medarbejder egentlig lave, som ikke bliver gjort i dag – eller som ikke bliver gjort i tilstrækkeligt omfang? Hvilke konkrete opgaver skal vedkommende løse, og hvordan skal ansættelsen på sigt tilføre virksomheden værdi? Det er blot nogle af de spørgsmål, der hober sig op. Her er der grund til at lytte til såvel fornuft som følelser.

Faktisk kan nogle af de opgaver, som vil være nærliggende at give til en medarbejder, med fordel udliciteres til eksterne samarbejdspartnere – det kan eksempelvis være bogføring og økonomi. Så kan du selv fokusere på kerneforretningen uden at være generet af de administrative byrder, der er forbundet ved at have medarbejdere ansat.

Omvendt kan en medarbejder tilføre virksomheden ny energi og kreativitet. Men mange ansættelser går galt, fordi arbejdsgiveren ikke har været tilstrækkelig kritisk i processen. Derfor er det en god ide at lave en liste over, hvad du forventer, at den nye medarbejder skal kunne. Samtidig er det vigtigt at tage stilling til, hvad du på ingen måde kan gå på kompromis med. Vedkommende skal selvfølgelig kunne det faglige, men det er også vigtigt, at I passer godt sammen personligt.

Her kan en faldgrube være, at vi som ledere ofte helst finder nogle medarbejdere, der ligner os selv. I stedet bør opmærksomheden være rettet imod, hvilke kompetencer man selv mangler. Måske er du idérig men mangler struktur. Eller du er til de store linjer og springer detaljerne over. Du må her være realistisk og kigge på, hvordan den pågældende medarbejder kan supplere dig i hverdagen. Samtidig er der grundlæggende ting i forhold til eksempelvis opførsel, hvor det er vigtigt, at I ser ens på, hvilken adfærd der er acceptabel. Er der for mange områder, hvor du er nødt til at gå på kompromis med såvel hjernen som hjertet, så lyt til din mavefornemmelse. Det er bedre at søge en gang mere efter en person med den rette profil end at overhøre advarselssignalerne.

Kontakt

Niels Agerup

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag